Snovanje končne razstave 17. generacije

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 17


Program Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje in snovanje končne razstave 17. generacije šole smo prilagodili trenutnim razmeram. Redna srečanja šole smo preselili na splet, izobraževanje 17. generacije pa podaljšali do jeseni.

Kuratorke Tia Čiček, Kristina Ferk, Katja Filovski, Lara Mejač, Anja Seničar in Rea Vogrinčič pod mentorskim vodstvom kuratorke Alenke Gregorič in umetnika Mirana Moharja snujejo razstavo, ki bo na ogled novembra 2020 v Galeriji Škuc. Razstava bo sopostavila umetniška dela umetnic Maruše Meglič in Sare Rman, dialog kuratork in umetnic pa v ospredje postavlja zanimanje za kiparski material. Ključen del umetniške prakse obeh umetnic je proces, v katerem eksperimentirata z materialom, pri čemer ju zanimajo njegov potencial, lastnosti in spremenljivosti v različnih pogojih.

Kuratorke bodo za svoj razstavni projekt v skupinah pripravile načrt odnosov z javnostmi, načrt pridobivanja dodatnih finančnih sredstev, tehnični načrt in zasnovale obrazstavne dogodke. Tedenski kuratorski kolegiji z mentorjem in mentorico so pospremljeni s praktikumi o praktičnem kuratorskem delu. Na praktikumu Upravljanje sponzorskih sredstev s Polono Lovšin so se seznanile z možnimi oblikami sodelovanj z gospodarstvom ter orodji, potrebnimi za pridobivanje sponzorskih in donatorskih sredstev. Urša Comino je na praktikumu Odnosi z javnostmi za razstavo sodobne umetnosti priporočila komunikacijske prijeme za čim bolj uspešno in učinkovito komunikacijsko podporo razstave. Praktikumom Osnove kulturnega menedžmenta, Katalog. Pogled urednice, Facilitacija, Oblikovanje razstave, Priprava finančnega načrta, Priprava tehničnega načrta, ki so jih pripravili Yasmin Martin Vodopivec, Urška Jurman, Dušan Dovč, Vesna Bukovec in Miha Kelemina pa bodo sledili še praktikumi Multimedija na razstavnem projektu, (Ne)Umetnost jasnega besedila, Obrazstavni program z Urbanom Šrimpfom, Luko Hribarjem in Adelo Železnik.

Odprtje končne razstave 17. leta Sveta umetnosti bo 4. novembra 2020 v Galeriji Škuc. Razstava bo na ogled do 25. novembra 2020.

Vabljeni!


Produkcija: SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana / Svet umetnosti
Koprodukcija: Galerija Škuc
Končno razstavo podpirata Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije