Miško Šuvaković: Teorija in praksa umetnostne kritike

Laboratorij kuratorskih praks
2006/2007
Letnik 10

Delavnica št. 2

6. in 7. januar 2007
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Namen delavnice je bil seznanitev z zgodovino in teorijo umetnostne kritike in praktično preizkušanje v analizi in pisanju kritiškega teksta. Mentorsko delo je potekalo v srbskem jeziku.

Prvi dan delavnice je bil posvečen analizi sodobne zgodovine, teorije in kritike umetnosti. Mentor je pripravil pregled najpomembnejših konceptov in disciplin: nova zgodovina umetnosti, medijska analiza, razprava o spektaklu, teorija spolnih identitet, hibridne teorije umetnosti in kulture.

Drugi dan delavnice je bil posvečen študijam primerov. Podrobno so se obdelali trije segmenti:
1. Vloga kritiško-teoretske analize in razprave o sodobnih svetovih umetnosti.
2. Analiza tekstov, ki so jih udeleženci napsiali pred delavnico
3. Konkretna razprava o vzpostavljanju zgodovinskega diskurza.


Urnik

6. januar (sobota)

11.00-14.00: Sodobne zgodovine, teorije in kritike umetnosti
14.00-16.00: odmor za kosilo
16.00-19.00: Pojem hibridnih teorij umetnosti

7. januar (nedelja)

11.00-14.00: Kritika sodobne umetnosti: med kuratorskimi strategijami in spektaklom + analiza tekstov udeležencev
14.00-16.00: odmor za kosilo
16.00-19.00: Analiza slovenske umetnosti XX. stoletja (konstrukcija zgodovine)


Udeleženci na delavnici:

Mojca Puncer (1972)
Rojena v Celju. Leta 1999 je diplomirala iz filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Trenutno piše doktorat na tezo Estetske strategije slovenskih vizualnih umetnosti v 90-ih. V letih 2003 in 2004 je obiskovala seminar iz pisanja o sodobni umetnosti (Zavod SCCA – Ljubljana). V letih 2005 in 2006 v poletnem semestru dela s študenti na Oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete Maribor. Občasno tudi predava na temo znanosti in umetnosti, predvsem o temah s področja bioarta. Rezultate svoje raziskovalne in strokovne dejavnosti objavlja v različnih publikacijah.. Živi in dela v Ljubljani.

Mateja Stanislava Rot (1976)
Rojena v Kranju. Diplomirala je iz komunikologije na fakulteti za Družbene vede v Ljubljani. Je prejemnica Prešernovega priznanja 2001 za kakovost diplomskega dela z naslovom Glas in podoba v filmih Bernarda Bertoluccija. Trenutno je študentka podiplomskega programa Medijski študiji na ISH, Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani. Leta 2006 se je podiplomsko izpopolnjevala na City University London v VB. Je tudi prevajalka in strokovna sodelavka revije Likovne besede, avtorica strokovnih besedil v reviji Muska in sodelavka SCCA-Ljubljana.

Ida Hiršenfelder (1977)
Rojena v Kranju.Leta 2004/2005 zaključila tečaj za kustose sodobne umetnosti (Zavod SCCA – Ljubljana). Od leta 2002 deluje kot kustosinja in sokustosinja v okviru raznih razstavnih projektov (The Long March, Med realizmom in utopijo, Čisto umazano, China Soiree,..). Organizirala ali soorganizirala je tudi več mednarodnih projektov (Mesec kitajske kulture, Ljubljana; seminar Too Much Flavour, Shanghai; www.orozje.com). Objavlja tekste v različnih publikacijah. Živi in dela v Ljubljani.

Vid Lenard (1974)
Diplomiral iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani in nadaljeval magistrski študij pri profesorju dr. Milček Komelju z naslovom slovenski modernizem. Sodeluje z galerijo kud France Prešeren in je redni obiskovalec umetniških dogodkov v naši prestolnici in po finančnih zmožnostih tudi drugod po Evropi.

Tina Jazbec (1975)
Rojena leta v Šempetru pri Gorici. Leta 2001 je diplomirala iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študentka podiplomskega študija umetnostne zgodovine, smer konzervatorstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je že večletna sodelavka Ustanove Maks Fabiani, kot članica 2. upravnega odbora ustanove deluje kot raziskovalka življenja in dela arhitekta Fabianija, organizatorka razstav in projektov. V letu 2002 je bila zaposlena kot profesorica zgodovine na gimnaziji v Novi Gorici, od leta 2003 dela na Občini Komen kot vodja Turistično informacijskega centra Štanjel.

Miško Šuvaković - delavnica
Miško Šuvaković - delavnica
Miško Šuvaković - delavnica