Thijs Lijster: Kriza kritike in Naproti “uprostoritvi” kritike

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
2. letnik (jesen 2015/pomlad 2016)

Niz javnih predavanj: Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?

Thijs Lijster: Kriza kritike
Torek, 29. marec 2016, 14.40–16.20

Filozofska fakulteta (soba 343), Aškerčeva 2, Ljubljana

Kaj je “kriza kritike”, ki je v zadnjem desetletju predmet tako številnih razprav, in od kod izvira? Ali sploh lahko govorimo o krizi, če je kritika malone vseprisotna? Kakšno mesto torej zaseda umetnostna kritika v sedanji mediatizirani in globalizirani javni sferi? Predavanje začnem s kratkim zgodovinskim pregledom umetnostne kritike, nato razpravljam o vlogah kritika (npr. interpretacija, presoja, povezovanje določenega dela z družbenozgodovinskim kontekstom), o uporabi in zlorabi kritike ter o poteh, ki vodijo iz omenjene krize. Na koncu pojasnim, zakaj ima kritika v demokratični javni sferi še vedno pomembno vlogo.

Thijs Lijster: Naproti “uprostoritvi” kritike
Sreda, 30. marec 2016, 18.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

V drugem predavanju povežem sodobne razvojne poteze v umetnostni kritiki s “stiskanjem prostor-časa”, značilnim za moderno dobo. Prehod od moderne k sodobni umetnosti v 1980-ih je kritiko dehistoriziral in tudi deteritorializiral. Kritično si ogledam ta razvoj, a vendar trdim, da lahko z novimi teoretskimi viri proizvedemo diskurz, s katerim izstopimo iz strokovnega polja tradicionalne kritike in ustvarimo nov prostor za kritiko.

Predavanji bosta v angleškem jeziku.Thijs Lijster je docent filozofije umetnosti in kulture na Univerzi v Groningenu. Študiral je v Groningenu in New Yorku ter leta 2012 doktoriral iz Benjaminovega in Adornovega koncepta umetnostne kritike. Svoje prispevke je objavil v knjigah, kot so Conceptions of Critique in Modern and Contemporary Philosophy (2012), Institutional Attitudes (2012) in No Culture, No Europe (2015). Je sourednik knjige Spaces for Criticism: Shifts in Contemporary Art Discourses (2015). Leta 2010 je prejel holandsko/flamsko Nagrado za mlado umetnostno kritiko, leta 2015 pa nagrado za doktorske naloge, ki jo podeljujeta Boekmanov sklad in Nizozemska organizacija za znanstveno raziskovanje NWO. (Foto: Marc Schoeters)


Foto s predavanj: arhiv SCCA-Ljubljana

Predavanje Thijsa Lijsterja na Filozofski fakulteti Predavanje Thijsa Lijsterja na Filozofski fakulteti Predavanje Thijsa Lijsterja na Filozofski fakulteti Predavanje Thijsa Lijsterja na Filozofski fakulteti

Predavanje Thijsa Lijsterja v Projektni sobi Predavanje Thijsa Lijsterja v Projektni sobi Predavanje Thijsa Lijsterja v Projektni sobi Predavanje Thijsa Lijsterja v Projektni sobi


Niz javnih predavanj in delavnic Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? pripravljata Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in SCCA–Ljubljana in je del izobraževalnega programa Svet umetnosti, šole za kustose in kritike sodobne umetnosti.

Svet umetnosti / World of Art    Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Partner: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Program Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? podpirajo: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Erste sklad in Goethe Institut Ljubljana.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani   Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo Erste sklad Goethe Institut