Marko Košnik: Abstrakcija in akcija

S predavanjem, ki temelji na prikazovanju in komentarjih izdatnih videodokumentov o projektih iz obdobja zadnjih 15 let, prirejenih iz lastnega arhiva, želim zavzeti kritičen odnos do tistega vmesne... Read More

Mike Hentz: Prevod

Mislim, osebno se dejansko identificiram na več ravneh, saj sem odrastel s štirimi jeziki, kar je najbolj enostavna, preprosta, racionalna razlaga tega, kaj lahko pomeni prevod. ... Read More

Geopolitika in umetnost

Svet umetnosti | Javna predavanja | Geopolitika in umetnost | 1999 | Arhiv Ob dvajseti obletnici delovanja Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti smo z razstavo re- v Galeriji ... Read More

Călin Dan: Geografija pogube. Ocena možnosti

V svojih prvih študijah Veselega sodnega dne (''Happy Doomsday!'', v nadaljevanju: HD!) sem se osredotočil na možnost vizualizacije zgodovine preko spremenljivosti evropskih meja. Po 5.000-letni zg... Read More

Borut Vogelnik: Lastninjenje časa

Vse pogosteje se srečujemo z oznako globalizacija oz. globalno, tudi ko se govori o umetnosti, pri čemer se ima v mislih moderno umetnost, kar nas opozarja na premike v organizaciji umetnostnega sis... Read More