Svet umetnosti se povezuje: ALUO

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16 Udeleženci in udeleženke 16. leta Sveta umetnosti in študenti in študentke dodiplomskega študija na Akademiji za likovno... Read More

Kuratorski kolegiji in snovanje končne razstave

Udeleženke in udeleženec drugega letnika 16. leta šole Svet umetnosti pod mentorskim vodstvom kuratorke Alenke Gregorič in umetnika Mirana Moharja snujejo svojo končno razstavo in njene spremljev... Read More

Kuratorsko mapiranje: Reka

Januarja smo se s skupino drugega letnika in mentorico Alenko Gregorič udeležili strokovne ekskurzije na Reko.... Read More

Andrej Bereta: Kdo se boji kuratorja?

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16 Niz javnih predavanj in delavnic Petek in sobota, 27. in 28. 10. 2017 Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana Gostujoči ... Read More