Maria Hlavajova

Leto 2010/2011 Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti Letnik 13 Serija predavanj Maria Hlavajova Spopadanje z družbenimi in političnimi nujnimi zadevami na področju umetnostne prakse: BAK, b... Read More