Svet umetnosti se povezuje: ALUO

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16 Udeleženci in udeleženke 16. leta Sveta umetnosti in študenti in študentke dodiplomskega študija na Akademiji za likovno... Read More

Katalog razstave Osebno tudi na spletu

SVET UMETNOSTI Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti Leto 15 2. letnik (jesen 2015/pomlad 2016) Svet umetnosti, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti, udeleženke in udeležence spodbu... Read More

Sklep projekta CURATING-IN-DEPTH in TOOLKIT

SVET UMETNOSTI Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti Leto 15 Projekt Celostno kuriranje / Curating-In-Depth, ki smo ga v letu 2015 z organizacijama Planting Rice iz Manile in Kurziv iz Zagreba... Read More

Narobe obrnjeno – ne tako bela kocka

Kritika razstave Narobe obrnjeno – ne tako bela kocka, Mestna galerija, Ljubljana 24. 9.–22. 11. 2015 Kuratorki: Alenka Gregorič in Suzana Milevska Besedilo je del sklopa kritik in analiz nas... Read More