Čisto umazano / Pretty Dirty

O razstavi / Teksti / Umetniki / Kustosi / Zahvale / Mediji / Fotodokumentacija
About the exhibition / Texts / Artists / Curators / Acknowledgments / Press / Photo-documentation

Alenka Spacal: Avtoportreti, olje na kuhinjske krpe, 2002

Alenka Spacal (1975) je diplomirala (2001) in magistrirala (2004) s področja estetike na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Deluje kot umetnica, teoretičarka, likovna kritičarka in kustosinja. Objavlja publicistična in strokovna besedila ter se udeležuje mednarodnih konferenc s področja estetike in feministične teorije.
S svojimi slikarskimi avtoportreti se je predstavila na naslednjih samostojnih razstavah: prvič v okviru 5. Evropske feministične konference Gender and Power in the New Europe v Lundu na Švedskem (2003), nato v okviru poletne šole ženskih študij NOISE 2004 v klubu Jazzbina v Ljubljani (2004) in v okviru Ženskega festivala Rdeče zore 6 v Galeriji Alkatraz v Ljubljani (2005). Udeležila se je tudi skupinskih razstav: na VI. Ženski mednarodni konferenci Woman and Migration v Gradcu (2005) in v okviru Beograjskega Queer festivala Susreti (2005).

Kontakt:
alenka.spacal@guest.arnes.si

Alenka Spacal v svojih Avtoportretih, ki jih z oljnimi barvami slika na kuhinjske krpe, samoironično prevprašuje lastno subjektiviteto preko najrazličnejših identitet (na primer spolnih, seksualnih, rasnih, religijskih, razrednih itd.). S pomočjo avtobiografske metode prenaša osebne zgodbe skozi slikarsko govorico v širši družbeni kontekst. V svojih raziskovanjih razmerja med biološkim in družbenim spolom se ne zaustavlja ob lastni ženskosti in s tem pri vzpostavitvi sebe kot ženskega umetniškega subjekta, temveč sega s svojimi samopodobami onkraj lastnega biološkega spola. Tako se skozi različne motive poigrava s številnimi reprezentacijami lastnega družbenega spola, s čimer skuša presegati uveljavljene binarne razmejitve na ženski in moški spol, kar je še posebej očitno ob njenih androginih podobah.