Čisto umazano / Pretty Dirty

O razstavi / Teksti / Umetniki / Kustosi / Zahvale / Mediji / Fotodokumentacija
About the exhibition / Texts / Artists / Curators / Acknowledgments / Press / Photo-documentation

Kustosi razstave:

Ivana Bago, absolventka umetnostne zgodovine in angleščine
Miha Colner, absolvent umetnostne zgodovine
Ida Hiršenfelder, absolventka sinologije
Monika Ivančič, umetnostna zgodovinarka in sociologinja kulture
Nina Kodrič, absolventka kulturologije
Mojca Manček, kulturologinja
Tanja Pavlič, študentka umetnostne zgodovine

Mentorja:

Alen Ožbolt, likovni umetnik in publicist
Nevenka Šivavec, kustosinja Likovnega salona Celje