Čisto umazano / Pretty Dirty

O razstavi / Teksti / Umetniki / Kustosi / Zahvale / Mediji / Fotodokumentacija
About the exhibition / Texts / Artists / Curators / Acknowledgments / Press / Photo-documentation

Čisto umazano

Osmo zaključno razstavo desetmesečnega tečaja za kustose Svet umetnosti, šola za sodobno umetnost Zavoda SCCA-Ljubljana smo kustosi razstave Ivana Bago, Miha Colner, Ida Hiršenfelder, Monika Ivančič, Nina Kodrič, Mojca Manček in Tanja Pavlič poimenovali Čisto umazano.
Izhodišče razstave je bil pregled umetniške produkcije v Sloveniji med leti 1995 in 2005. Koncept, ki smo ga izoblikovali, raziskuje fenomen osebne higiene. Izbor avtorjev je pokazal, da lahko ta družbeno pogojeni fenomen spremljamo na različnih ravneh človeške eksistence. Povezuje se s telesno, družbeno, mentalno, moralno higieno, z mikro in makro prostorom, z besednimi metaforami. Eseji, ki sledijo uvodnemu tekstu, vsebujejo problematiziranja, asociacije, razmišljanja in so tudi konstrukt pogovorov, ki smo jih razvijali v okviru koncepta razstave z našima mentorjema Nevenko Šivavec in Alenom Ožboltom.
Umetniki in umetnice, ki se predstavljajo s svojimi deli, so: Martin Bricelj, Lada Cerar in Sašo Sedlaček, Damijan Kracina, Maja Licul in Metod Vidic, mimikrija, Mirjam Marussig, Alenka Pirman, Tadej Pogačar, Sašo Sedlaček, Primož Seliškar, Alenka Spacal, Polona Tratnik, Tanja Vujinović in Zvonka Simčič.
Higiena je pogojena z objektom telesa, ki se je skozi civilizacijske procese postopoma samoomejeval, spreminjal občutenje samega sebe in svojih neposrednih občutkov. Izražena je skozi prefinjenost olike, skozi razširitve zasebne sfere in samokontrole. Človek neguje svoje telo zaradi lastnih potreb, intimno in javno pa čedalje močneje vplivajo drug na drugega.
Telesna čistoča je stvar vida in voha, vzdrževana je z vodo in kemičnimi sredstvi, ki v imenu lepote čistijo telo. Čiščenje na mikroravni pogojuje umazanijo na makroravni. Takšne ustaljene navade in prakse so za večino ljudi nekaj samoumevnega in ustrezajo današnjim predstavam o čistoči.
Kult telesa vzdržujejo tudi množični mediji, ki igrajo v sodobni družbi ključno vlogo pri odsevanju in promoviranju idealov moškosti in ženskosti. Trendi predstavljanja in gledanja moških in ženskih teles so predvsem kulturni, tesno so povezani s politiko spolov, gospodarskimi razmerami in popularno kulturo določenega obdobja. Oglaševalska, kozmetična in modna industrija določajo družbena merila estetike, zasebnega prostora in javne sfere, materialne reprodukcije, tradicij in idej napredka. Čistoča je temeljna norma kultiviranosti, kot kulturna vrednota pa označuje socialne pozicije, socialne razlike, socialne dolžnosti.
Pod različnimi sistemi, ne samo pod totalitarnimi, je higiena pomenila boj proti družbeni in hkrati tudi moralni umazaniji. Služila je kot družbenopolitična parola, ki je bila uperjena proti moralno umazanim in političnim prevratnikom v družbi. Marginalna območja so še danes skozi oči večine pojmovana kot bolezenska žarišča, kot središča kriminalne energije in socialnega revolta.
Procesi "higienizacije" so povezani s poljem družbene prevzgoje, s standardi mestne higiene, z ravnanjem z lastnim telesom in boleznimi, s sanacijo mestnega prostora. Seveda pa je treba za dejanski uspeh procesa "higienizacije" nujno očistiti tudi "človeške glave".

 

Riječi, metafore, flora i fauna

Opozicija čisto/uprljano, kao i svaka druga binarna konstrukcija, iza prividne simetričnosti skriva hijerarhiju koja privilegira jedan pojam na uštrb drugoga. U ovom binarnom paru privilegij je, naravno, na strani čistoće, kao nametnutog ideala koji (kao jedan od polova binarnog para) postoji samo pod uvjetom postojanja suprotnog pojma - prljavštine. Iako ju želi poništiti čistoća je ovisna o prljavštini, kao preduvjetu vlastitog postojana u označiteljskoj mreži. U nazivu izložbe Čisto umazano, međutim, čistoća se našla u nezgodnoj situaciji, u kojoj je njezin afirmativni naboj izmakao kontroli te se ona kao pojam, svojom, do sada efektivnom, moći osvajanja novih značenja, okrenula protiv same sebe, subvertirajući binarnost i dajući "pobjedničku" snagu upravo onome što pokušava poništiti - prljavštini. Umjetničke radove predstavljene na ovoj izložbi moguće je iščitati upravo na temelju takvog, potencijalno subverzivnog, značenja samog naslova, čime se upozorava na hegemoniju jednog kompleksnog sustava vrijednosti obavijenog pojmom čistoće i njezine "službenice" - higijene. Tako se bilo koji oblik higijene može shvatiti kao društveno uvjetovani, opresivni mehanizam kontrole, a svaka higijena postaje, po riječima Mihe Colnera, "higijenom u službi viših ciljeva".
Analizom pojmova čistoće i prljavštine možemo zaključiti da se oni referiraju na nešto što, zapravo, ne postoji. Što je prljavština, tj. što je ono od čega je čistoća ispražnjena? Čini se da odgovor, baš u svakom slučaju, ovisi o unaprijed stvorenom kontekstu. Ne postoji čvrsti, "primarni" referent, svaka je upotreba tih pojmova metafora - upravo zbog toga oni i imaju toliku moć lingvističkog prodiranja u bezbrojne razine društvenih i kulturoloških fenomena , od "svakodnevnog života", tjelesnosti, preko znanosti, medicine, religije, umjetnosti…pa, u krajnje ekstremnoj varijanti, i do fašizma. Ono za što bismo mogli reći da pojam čistoće "sadrži" je njemu analogan pojam autonomnosti - pretpostavka prema kojoj je svijet organiziran kao sustav zatvorenih, koherentnih, neovisnih cjelina i kategorija kojima vlada strogo uspostavljeni red. U takvoj konstelaciji, prljavština je uljez, neprijatelj izvana, koji prijeti invazijom na sustav i remećenjem uspostavljenog reda. Taj strah od ovisnosti, nestabilnosti, kaosa koji prijeti iluziji autonomnosti, osnova je čežnje za kategorizacijom - čistoćom.
Čovjek se, kao kreator takvih sustava, i sam želi doživjeti kao zatvorena, autonomna cjelina što je postignuto već na samom nivou njegova izdvajanja kao posebne biološke vrste, na vrhu hijerarhijske ljestvice vrijednosti. Gradovi, kao mjesta nastala radikalnim prisvajanjem prostora od strane čovjeka, osiguravaju njegovo neovisno i ˝zaštićeno˝ postojanje, dakle ono koje isključuje vidljivost i uvjete postojanja drugim vrstama, biljnim i životinjskim. Ta nevidljivost nadoknađuje se zatim postojanjem botaničkih i zooloških vrtova, "kućnih ljubimaca" i bezbrojnih dokumentarnih filmova o "životinjskom carstvu", često visoke i skupe produkcije. U svakom slučaju udaljenost je sigurna i nema opasnosti - životinje su pripitomljene, "uokvirene" rešetkama kaveza, televizijskim ekranom ili pak, privlačno zapakirane kao meso. Čovjek je u ulozi "skrbnika" ili istraživača koji donosi "istinu" o svijetu, a ta "istina" uvijek donosi novac.
Damijan Kracina se u svom umjetničkom radu intenzivno bavi životinjama, ali kao umjetnik/istraživač, ne eksploatator. Također vraća njihovo postojanje u sferu vidljivog, ali bez autoritativnog glasa koji nameće "istinite" zaključke. Naprotiv, pokušava ih, na nepretenciozan način, pustiti da "govore" same za sebe. Kao što pokazuje njegova video-instalacija Talk to Me Like Lovers Do (1997), to je nemoguće: posjetitelj koji pokušava razgovarati s ribom, čuti njezinu poruku, čuje opet svoj vlastiti glas, što je suptilna kritika upravo takve nadmoćne pozicije čovjeka. Video-rad Mrav (1997), predstavljen na izložbi Čisto umazano, prikazuje mrava - insekta koji je u kategorizaciji živih bića na Zemlji shvaćen kao nametnik, parazit u životnom prostoru čovjeka. Mrav je vrsta koju se ne može prognati u "prirodu" ili zatvoriti u kavez; ima mogućnost prodiranja u urbane, zatvorene, sterilizirane prostore čovjeka i upravo ta sposobnost prelaska granice određuje ga kao prljavštinu, nešto što treba odstraniti kako bi se ponovno uspostavio red. Sam postav video-rada upućuje upravo na pojam ruba, granice, kao ključnog za kategorizaciju čistoće i prljavštine - minijaturni monitor, koji prikazuje posljednjih sedam minuta života jednog mrava, ugrađen je u zid galerije, gotovo neprimjetno, ali dovoljno da stvori pukotinu u sistemu, mogućnost za "invaziju". Sam prikaz mrava opet isključuje bilo kakvo nametanje autorske "poruke" - on naprosto fokusira jedno postojanje (i nestajanje); povećavajući mu realne dimenzije uvećava njegovu vidljivost i ostavlja nas da jednostavno gledamo i, možda, donesemo vlastite zaključke. U tom smislu ovaj video-rad u neprestanom loop-u, poput malog svijetlećeg punkta na bezličnom zidu galerije, pretvara se u svojevrsnu meditacijsku vježbu, tijekom koje mrav postaje tek simbol, metafora koja upućuje na brojna druga nevidljiva, marginalna postojanja, nepoželjne i stigmatizirane "prljavštine" u pukotinama sistema, te njihova posljedična uklanjanja, očišćenja, sve pod barjacima raznih higijena, "zdravog života", "opće dobrobiti", "poštivanja zakona", "očuvanja morala" itd. - beskrajnog paradiranja parola i sintagmi u kojima je svaka od riječi potpuno ispražnjena od bilo kakva sadržaja.

Ivana Bago

 

Higiena v službi višjih ciljev

Družbena higiena, čistoča rase, jezika, družbe, prostora. Asociacije se nanašajo seveda najprej na zgodovino, v srednjeveško preganjanje Judov, sežiganje čarovnic, eliminacijo poganstva in seveda fašistično ter nacistično čiščenje svoje družbe, ki sta si prizadevali za višje ideale svojega naroda, čistost rase (Adolf Hitler je namreč kmalu prišel do zaključka, da je judovska skupnost tako uspešna zgolj zaradi tega, ker je ohranila čistost oziroma ker se ne meša s pripadniki drugih narodov).
"Želimo slaviti vojno, edino higieno sveta ..." je dejal Marinetti v prvem futurističnem manifestu. Italijanski futuristi, ki so delovali pod okriljem fašistične oblasti, so gledali na vojno kot umetnost, spektakel, jo podpirali.
Seveda pa ni potrebno segati toliko v preteklost, da odkrijemo konkretne akcije, ki se nanašajo na t. i. družbeno higieno, imamo jih tukaj in zdaj, pri nas, v Sloveniji, v demokratični državi, z demokratično izvoljeno oblastjo, pred vrati, zunaj in v nas samih.
Ko je pred dnevi kot strela z jasnega odjeknila vest, da se mora po direktivi republiškega inšpektorata rušiti del AC Metelkove, ker da je črna gradnja, se je to pokazalo v najboljši možni luči. Izgleda, da je cilj naše družbe očistiti vse neformalizirane stvari, ki nas obdajajo, kamor sodijo tudi vse "črne gradnje" v mestu, medtem ko so objekti na Metelkovi zgolj minimalni modni dodatki stavbam, narejeni kot umetniški projekti s pretežno volunterskim delom. Pač, red mora biti! O stanju družbe, njeni naklonjenosti drugačnosti, pa pričajo izjave naključnih mimoidočih, ki stanujejo v bližini tega kulturnega centra; očitno je stanje duha spet takšno, da se porajajo želje po očiščenju mesta in družbe. Kot je bilo povedano, je dovolj že sam izgled protagonistov, da škodijo duševnemu stanju družbe.
Poleg vsega se v isti koš mečejo tudi tujci (ali tudi domačini, če izgledajo preveč tuje), razne subkulture, brezdomci itd. Vsekakor se t. i. "družbena higiena" odraža tudi na drugih področjih, kot je sam izgled naše okolice, mesta, vasi, čistost jezika, čistost navad in običajev, ki vedno težijo k temu, da ostanejo karseda enaki in se ne spreminjajo. Vsakdo izmed nas, pripadnikov neke družbe, ima v glavi priučene blokade glede določenih stvari, mnogih se morda niti ne zavedamo, za drugimi trdno stojimo in jih branimo na vse načine.
In na kakšen način se družbena higiena odraža v slovenski sodobni umetnosti? Nastalo je precej projektov in del, ki so se na takšen ali drugačen način ukvarjala s to problematiko. Tadej Pogačar in P.A.R.A.S.I.T.E. muzej sodobne umetnosti se predstavlja z videodelom Zlati čevlji Times Squara, ki je del široko zasnovanega projekta CODE:RED: to je večdisciplinaren, večmedijski, kolaborativni projekt, ki problematizira in raziskuje neformalne modele ekonomije, samoorganiziranje, globalno seksualno delo in trgovino z ljudmi. Dejavnosti, ki so se odvijale med letoma 1999 in 2004, so predstavljene na različne načine. Delo Zlati čevlji Times Squara, ki se je zgodilo prvega maja 2002 v New Yorku, je le ena izmed javnih manifestacij v sklopu tega projekta (poleg tega še Pohod rdečih dežnikov, Benetke, 2001 ter Slačenje z Marxom, Berlin, 2002). Akcija je izrabljala akt hoje, ki je bila v tem primeru intimni akt in je bila vidna samo pazljivemu mimoidočemu, saj je bil akter stopljen z množico obiskovalcev in turistov. Obhodil je ves trg, pri tem pa na vrvici za seboj vlekel par zlatih ženskih čevljev. Lokacija Times Squara ni bila izbrana naključno. To je pomembno simbolno mesto seksualne industrije New Yorka, ki se je v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja spremenilo v simbol njenega kriminaliziranja in v začetku devetdesetih simbol njenega izbrisa.
Tadej Pogačar pa se je tega področja dotikal tudi v številnih drugih projektih, ki so bili večinoma izvedeni kot akcije v javnem prostoru. Ena najvidnejših je bil vsekakor projekt Kralji ulice (1995), kjer pa se je dotaknil problematike brezdomcev in odnosa do njih; podobno kot prostitutke je ta skupina popolnoma marginalizirana, odmaknjena in celo kriminalizirana.
Ko stopamo v druge vode družbene higiene oziroma nehigiene, prav tako ne moremo mimo dela Alenke Pirman Arcticae horulae, ki je bil kot projekt zastavljen na popolnoma ljubiteljski bazi iz samega zanosa umetnice, to pa je kasneje preraslo v dokaj obsežen in odmeven umetniški projekt. Prvič je bil predstavljen v veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana leta 1995. Projekt, ki se je razvijal, dograjeval, spreminjal nekaj let, je bil realiziran v okviru drugega dela Urbanarie, ko je izšel tudi Slovar nemških izposojenk v slovenskem jeziku v knjižni obliki. Kot pove že ime samo, gre za slovar germanizmov v slovenskem jeziku, ki so postali v toku stoletij del knjižnega pogovornega jezika in niti ni jasno, da so bili izposojeni.
Besede, ki jih najdemo v slovarju, so večinoma popolnoma praktično uporabne v vsakdanjem pogovornem jeziku, ki pa je pravi kazalec živosti jezika, ki se nenehno spreminja, dopolnjuje, vpliva in sprejema vplive. Slovenski jezik je doletela nehvaležna usoda že v samem začetku, ker se je moral zaradi majhnosti in specifičnosti vedno boriti za svoj obstoj, sedaj pa ga vestno čuvamo in branimo pred spremembami, ga čistimo neprimernih besed.
Alenka Pirman je projekt simbolično končala, zdaj oblikuje aktualni spletni projekt Razvezani jezik - prosti frazeološki slovar, ki se ukvarja, podobno, z dejanskim živim, uličnim jezikom, ki je edini pravi pokazatelj stanja nekega jezika.
S podobnimi ali še bolj ekstremnimi oblikami čiščenja jezika se srečujemo v naši bližini, na primer na Hrvaškem, kjer se že vrsto let trudijo očistiti svoj jezik vseh "srbizmov" in tako ustvariti čim večjo ločnico med sicer zelo sorodnima jezikoma. Drugi soroden megalomanski projekt je bilo sovjetsko vsiljevanje ruščine v vsa področja takratne države.
Družbena čistost ima torej več pomenov, več plasti, odvija se vseskozi okoli nas, v veliki meri je celo vzpodbujana z vzgojo, institucijami, in sicer vedno bolj. Higiena v službi višjih ciljev. Višji cilji: to so cilji, ki niso osebni, ampak veliko več od tega, so koristni za skupnost, za državo. Osebni interesi pa se mnogokrat podrejajo in žrtvujejo za voljo višjih. Kot smo videli v antičnih tragedijah, je to najvišji smisel bivanja, najplemenitejše dejanje, ki ga lahko posameznik stori. Dandanes se takšni "prostovoljci" skoraj ne pojavljajo več, je pa veliko neprostovoljnih žrtev, ki so padle v kolesje mašinerije, katera ne glede na stranske učinke teži k svojemu končnemu cilju. Na žalost pa tisti, ki so neposredno udeleženi pri izvajanju raznih čiščenj, nimajo popolnoma nobene besede pri odločanju o teh dejanjih. Izgleda, da se bo čiščenje in predalčkanje družbe vedno vršilo, ni ga moč ustaviti, morda se ga je dovolj le zavedati.

Miha Colner

 

Diktatura medijev - z novo izboljšano formulo

V informaciji je moč, informacije širijo mediji in mediji so povsod, v vseh oblikah, dimenzijah. Tehnološki napredek jim omogoča okužbo prebivalcev, ne ozirajoč se na našo voljo ter s tem potencira proizvodnjo nasilja nad našo samostojnostjo. Njihova sporočila se nam nalagajo v možganih ter zavedno in nezavedno oblikujejo naš način razmišljanja. Mediji predstavljajo absolutne vladarje sveta, ki se tesno objeti najraje stiskajo z denarjem oglaševalcev. S to iskreno ljubeznijo pa pridobivajo na moči za prepričevanje, ocenjevanje, oblikovanje svojih podanikov. Učijo nas, kako si še bolj zapletemo življenje, pod pretvezo samouresničitve. Modro so tudi ugotovili, da najlažje pridejo do željenega učinka, če udarijo po naši narcisoidni zagledanosti kot tudi po naši potrebi po ugajanju okolici in s tem ustvarijo popolne potrošnike, ki pomagajo širiti imperij lastnega zapora.
Kozmetična industrija v sodelovanju z mediji s svojimi neverjetnimi zvarki ustvarja vedno nove potrebe. Biti čist je premalo, očiščen moraš biti z najnovejšimi, najboljšimi, najbolj dišečimi, najlepše pakiranimi pripravki za telo, dušo in predmete okoli nas. Do odziva pridejo, tudi kadar nas udarijo po čutu za empatijo do drugačnih, manj srečnih, do revežev, od katerih ostali obračajo pogled. Posamezniku dajejo lažni občutek, da lahko prispeva za boljši, pravičnejši svet. Skratka, resnica ni pomembna, pomembno je kdo, kdaj, kako in kje jo predstavljajo.
Projekt Fake up Martina Briclja in sodelavcev predstavlja odziv na umazano medijsko rekonstrukcijo realnosti. Z jasnimi rezultati (močan odziv medijev in javnosti) opozarja, kako nevarna sta lahko manipulacija z resnico ter prikrivanje dejstev. Fake up je multidisciplinaren projekt, realiziran kot razstava CityLight plakatov, z osmimi portreti namišljenih žrtev biokemičnega orožja in je na ulicah Ljubljane potekal med oktobrom in novembrom 2003. Celotna zgodba je bila izmišljena in predstavljena javnosti prek različnih medijev (tisk, televizija, radio, bennerji, internet). Medijem so postregli z ulično razstavo Podobe groze, ki jo je organizirala v Ljubljani na novo odprta pisarna Avbia - Združenje žrtev biokemičnega orožja. Cilj je bil ustvariti čim bolj "resnično" zgodbo in v ta namen je bila postavljena spletna stran Avbie (www.avbia.org), organizirano je bilo podpisovanje peticije, obveščanje prek mailing liste, izpostavljeni so bili lažni akterji organizacije, v času akcije dosegljivi na telefonski številki sedeža v New Yorku.
Na razstavi so na ogled štirje digitalni printi tega projekta. Deformirani obrazi opozarjajo na drugačne, depriviligirane, na nekaj, kar mi nismo, a lahko hitro postanemo, če nič ne ukrenemo. So hkrati tudi osvežitev, motnja med množico idealov, ki nas vsak dan nagovarjajo. Osnovni medij akcije (komuniciranje z javnostjo preko plakatov) je enako kot pri reklamiranju umetne popolnosti kozmetične, tekstilne, avtomobilske … industrije. Fake up je pometel z mediji na isti način kot le-ti s svojim občinstvom in nad njimi izpraznil smetišnico.

Nina Kodrič

 

Nove raziskave na področju osebne higiene

Govorimo o tem, kateri družbeni in kulturni normativi definirajo naše razumevanje čistoče. Da so higienski normativi tesno pogojeni s kulturnim okoljem, prikažeta z vezeninami Toiletes/Made in India Lada Cerar in Sašo Sedlaček, ki predstavita pet nacionalnih karakterjev na podlagi različnih tipov stranišč in načinov odplakovanja dreka. Več kot očitno je, da je glavni režiser te neskončne nanizanke, ki govori o procesih očiščevanja lastnega telesa in življenjskega prostora, kemična industrija in njeni nepotešljivi ekonomski interesi. Bistveni element marketinške strategije kemičnih izdelkov temelji na integraciji t. i. "znanstvenih izsledkov", ki jih neprestano spreminjajo oziroma dopolnjujejo. "Izboljšave" jim omogočajo stalno komunikacijo s potrošniki, pri čemer zavzamejo pozicijo pedagogov, ki odstirajo človekovo nevednost. Kupca morajo prepričati, da je njegova oziroma njena telesna narava skrajno pomanjkljiva in zaradi sebi lastnih procesov izločanja in staranja obsojena na smrad in propad. Tanja Vujinović in Zvonka Simčič s svojo postavitvijo Plasma by Stigmata na tragikomičen način prikažeta večplastnost problemov, ki se nanašajo na omenjeno razumevanje čistoče. Plasma by Stigmata je fiktivni parfum, navidezni vonj, neresnični izdelek, zato najprej govorimo o lažni identiteti, ki jo ponujajo umetni vonji in drugi kozmetični izdelki. Na reklamnih plakatih za parfum Plasma by Stigmata se nam ponuja "popolna ženska", ki združuje podobi ideala filmske igralke in renesančne slike. Lahko rečemo, da ta del identitete sodobnega človeka ne temelji več na sistemu idej, ampak se definira z lepoto, torej ni mišljena, ampak je videna. Na podlagi tega je identiteta enako kot družbena pozicija, kajti za ustvarjanje zunanje podobe je potrebna neprestana potrošnja izdelkov in visoka kupna moč.
V procesu reklamiranja in porabe izdelkov za osebno higieno potrošimo sto tisoče ton papirja in prav toliko plastične ter druge embalaže. Pripomočki za osebno higieno so največji onesnaževalci našega bivanjskega okolja. Iskanje drugačnih možnosti zahteva določen napor, ki ga večina ljudi ne želi vložiti v svoj način življenja. V umetniški akciji Piknik na deponiji, ki jo je spodbudil Sašo Sedlaček, se skupina ustvarjalcev postavi v ekstremno okolje mestnega smetišča, kjer z različnimi dejanji iz vsakdanjega življenja prikažejo, kako pravila o varovanju telesne in okoljske čistoče problema umazanije ne odpravljajo, temveč ga zgolj prestavijo v očem manj vidni prostor: na deponiji lahko mečemo po tleh papirčke in umivalnik za zbiranje odpadne vode ni več potreben. Da so navzoči ideali in normativi v skrbi za čistočo povsem fantazmatski, pa nam poudarja še napis, ki se razteza čez kupe smeti Ljubljanske deponije: Hollywood.

Ida Hiršenfelder

 

Čiste laži in umazane resnice

Na "končno vprašanje smrti" je zadovoljivo odgovarjala Religija. Odkar "je Bog mrtev", je njegovo mesto zasedla Znanost. Ker pa ta na vprašanje smrti nima pravega odgovora, se tudi govoru o njej izogne.
Zahodna moderna civilizacija je temo smrti tabuizirala; o njej je nevljudno govoriti, se spraševati, misliti nanjo. Še pred petdesetimi leti je bilo čisto vsakdanje, da so se svojci z mrličem v krsti fotografirali. Danes mrliče kremirajo in spravijo v majhne, lepe in diskretne škatlice. Smrt je iz vsakdanjega (realnega) življenja izginila in se preselila v (nerealen) medijski spektakel.
Ker smrti ni, se je ne bojimo. Vendar je strah pred smrtjo najbrž že kot evolucijska nuja zapisan v naše gene - naša družba ga je tako zgolj preoblikovala v strah pred boleznijo in strah pred staranjem. Na srečo Znanost ima rešitve za te človeške tegobe. Rešujeta jih medicina in kozmetična industrija. Hkrati pa obe s spodbujanjem kulta zdravega in lepega telesa ustvarjata nove potrebe po vedno novih proizvodih, ki tako telo ohranjajo. Za duhovno zdravje je prav tako poskrbljeno; poljudnoznanstvene literature o skrbi za zdravje in harmonijo duše in telesa ne manjka, izumljajo se najrazličnejši programi meditativnih in športnih praks, za bolj radikalne poskrbijo organizatorji obrednih čiščenj s hojo po žerjavici.
Podoba popolnega človeka tako zaobjema njegovo telesno, moralno in mentalno zdravje. Pomen, ki se tem higienam pripisuje, in hierarhija med njimi, pa je odvisen od prevladujoče ideologije, ki manipulira z njihovimi dejanskimi in simbolnimi vrednostmi. Značilno je v naši družbi izpostavljeno fizično telo, njegova mladost, lepota in zdravje. Eden od načinov, da si blažimo občutek krivde zaradi te potrošniško materialistične naravnanosti, pa je tudi zatekanje k umetnosti.
Z zavedanjem o minljivosti človeškega bitja in njegovih del se težko sprijaznimo. Na to zamolčano resnico opozarja instalacija Primoža Seliškarja. Tako kot je ustvarjen človek, tako je tudi pri tem umetniškem delu konec vprogramiran že v osnutku; zasnovano je tako, da je minljivo. Naivni naslov Kopalec spominja vedre in sproščene trenutke življenja. Karikirana interpretacija kopalca pa, duhovitemu pristopu navkljub, z vso resnobnostjo govori o človekovi končnosti. Zaradi tega delo dobiva mistični oziroma religiozni pridih. Ustvarjalec se na nek način izenači s Stvarnikom, čemur ustreza tudi motiv hermafrodita, po grški mitološki pripovedi od bogov ustvarjenega bitja. Tej idejni usmeritvi sledi uporaba simbolov. Voda je starodavni simbol čistoče in očiščenja, tako telesnega kot tudi moralnega, gotovo pa je v sodobni potrošniški družbi še močnejši simbol za čistočo milo. Z zanimivim preobratom, ki nosi tudi precej kritične ostrine, Seliškar vodo, simbol življenja, spremeni v prinašalko uničenja.
Če pri Primožu Seliškarju v banalni podobi kopalca sledimo religioznim vsebinam, moramo pri sliki Mirjam Marussig ubrati obratno pot. To, da avtorica v serijo Intimnosti uvrsti podobo molitve, je sila nenavadno. Lahko sploh še kdo verjame v molitev kot intimni pogovor z bogom, če smo vajeni, da se molitev in spoved, kadar tako narekuje politična korist, opravlja pred televizijskimi kamerami, umazano perilo pere na rumenih in belih straneh časopisov, moralno čiščenje pa se opravlja javno, na sodiščih. V družbi spektakla, kjer so cerkveni voditelji izenačeni s pop zvezdniki, je tudi podoba križa spremenjena v čisto medijsko ikono. Navadili smo se obstajati brez zasebnosti. Razkol med javnim in intimnim ter med lažjo in resnico, ki ga spremlja, pokaže serija slik. Trenutke svoje intime avtorica sprva objektivizira tako, da jih fotografira. Voajerski pogled od zunaj poudarjajo ozki izrezi. Vendar barvni filtri in umetna, nerealna svetloba zanikajo, da gre za realne prizore.
Primož Seliškar in Mirjam Marussig vsak na svoj način tehtata razmerja med realnostjo in fikcijo, človekom in bogom, lažjo in resnico, življenjem in smrtjo. Za govor o tem uporabljata konkretne podobe in jih z umeščanjem v razne kontekste spreminjata v metafore. Tu je umetnost podobna tako religiji kot znanosti; nobena ne prinaša absolutne resnice o življenju in smrti (in sploh vsem). Vendar pa se zdi, da je odsotnost Resnice za obstoj življenja pravzaprav nujno potrebna.

Monika Ivančič

 

Ujetost v družbeno vlogo

Tudi umetnostni sistem je območje norm, moči in nadzora in ne prostor neomejene svobode, kot se zdi morda na prvi pogled laiku. Potegnemo lahko vzporednico z družbenim življenjem, kjer je vsak posameznik že ob rojstvu določen in omejen. Že lastno ime, prva izmed družbenih norm, ki nam je dodeljena in jo moramo nezavedno sprejeti, ima funkcijo razlikovanja in hkrati enačenja telesa, čustev, miselnih procesov, in sicer z besedo. Skozi družbeno rast je vsak posameznik soočen z identificiranjem z drugim, z vlogo, ki mu je v določenem obdobju vsiljena, ga omejuje in jo mora sprejeti. Na njem je, da teži k preseganju avtoritete, podob matere in očeta, ljudi, ki so ga zaznamovali, nanj naredili vtis. Čiščenje in zavedanje družbenih vzorcev, zavedanje, da smo opazovani in opazovati samega sebe, omejevati lastno voljo, reflektirati preteklost, pretekle identitete, ki smo jih reprezentirali, je dolžnost slehernika. Na njem je, da deluje etično, da zavestno raziskuje svoja čustva, da pretrga s spornimi navadami in vsiljenimi vzorci, svoja dejanja pa utemeljuje z argumenti. S takšnim raziskovanjem lahko vsak posameznik, tako kot umetnost prodira v realnost in se aktivno vpleta ter angažira v družbeno dogajanje, da ga kritizira, daje na vpogled, deluje svobodneje.
Alenka Spacal v svojih Avtoportretih, ki jih z oljnimi barvami slika na kuhinjske krpe, samoironično prevprašuje lastno subjektiviteto preko najrazličnejših identitet (na primer spolnih, seksualnih, rasnih, religijskih, razrednih itd.). S pomočjo avtobiografske metode prenaša osebne zgodbe skozi slikarsko govorico v širši družbeni kontekst. V svojih raziskovanjih razmerja med biološkim in družbenim spolom se ne zaustavlja ob lastni ženskosti in s tem pri vzpostavitvi sebe kot ženskega umetniškega subjekta, temveč sega s svojimi samopodobami onkraj lastnega biološkega spola. Tako se skozi različne motive poigrava s številnimi reprezentacijami lastnega družbenega spola, s čimer skuša presegati uveljavljene binarne razmejitve na ženski in moški spol, kar je še posebej očitno ob njenih androginih podobah.
Maja Licul in Metod Vidic, mimikrija, sta z delom Efektivna obrestna mera, ki predstavlja oblikovanje publikacije razstave Čisto umazano pod vprašaj postavila meje umetnosti. Reflektirala sta prehod Maje Licul iz polja slikarstva v sfere vizualnih komunikacij. Delo se navezuje na proces čiščenja Galerije Avle Nove ljubljanske banke, ki ga je Maja Licul izvedla v okviru ciklusa razstav z naslovom Očetje in sinovi, matere in hčere. Takrat je želela opozoriti na problem avtoritet, predvsem starševske, ki je univerzalen. Šlo je tudi za problem genetske samoumevnosti, oče umetnik je enako hči umetnica. Zanimalo jo je funkcioniranje znotraj sistema avtoritet in obračunavanje z njimi. Izvedla je performans, v katerem je uporabila tri slikarska platna: s prvim je očistila tla v banki, z drugim pomila okna, s tretjim pa umila samo sebe po opravljenem delu.
Svojo izhodiščno slikarsko determiniranost je Maja Licul v preteklosti že večkrat počistila, jo oprala, pomila. Zdaj prevprašuje svojo pozicijo znotraj sistema oglaševanja in promocije.

Tanja Pavlič

 

Umetnik - kustos - umetnik

Funkcija umetnika se kaže tudi v tem, da simbolno očiščuje in prikazuje nevidne oziroma skrite plati, ki stojijo za predstavljenim umetniškim delom. Celoten proces, ki se odvija pred otvoritvijo dogodka - razstave, je skrit pred očmi javnosti in postane viden šele kot rezultat medsebojnega sodelovanja, izmenjavanja idej umetnikov in kustosov z otvoritvijo same razstave.
Funkcija kustosa se je poleg tega, da s svojo kompetentnostjo in poznavanjem umetnosti ustvari pogoje za predstavitev umetniškega dela, razširila tudi na pridobivanje finančnih sredstev. S tem se spušča v območje umetnostnega trga, kjer vladajo določene zakonitosti in pri tem se poraja vprašanje, kaj je sploh čisto in kaj umazano. Kustos kot posrednik med umetniškim delom in umetnostnim trgom skuša vzpostaviti vrednost, ki temelji na čistosti umetniške ideje, hkrati pa mora zaobjeti tudi logiko trga.
Sodobni umetnik ni več trpeči človek, ki živi od svojega navdiha, ampak naj bi bila umetnost trdno povezana z razvojem družbe. Z razstavo Čisto umazano bi radi počistili s staro romantično iluzijo trpečega umetnika, odmaknjenega od družbe in jo nadomestili z novo vizijo umetnosti, ki je usmerjena v osebnostni in umetniški razvoj, ki ni odmaknjen od družbe, ampak teče vzporedno z njo in ji kaže refleksijo ter možnosti drugačnega pogleda na stvari okoli sebe.
Multimedijska umetnica Polona Tratnik je s svojim izvirnim interaktivnim pristopom v svoje umetniško delo vključila kreativnost in razmišljanja kustosov pri izbiri svojih osebnih predmetov. V nasprotju z vedno bolj sterilno naravnano družbo, ki z raznimi kozmetičnimi sredstvi uničuje mikroorganizme, umetniško delo In-time ponuja prostor, kjer se v prozornih kozarcih pod ugodnimi razmerami - temperature in vlage - razraščajo bakterije, ki predstavljajo makrokozmične razsežnosti na mikronivoju.

Mojca Manček