Čisto umazano / Pretty Dirty

O razstavi / Teksti / Umetniki / Kustosi / Zahvale / Mediji / Fotodokumentacija
About the exhibition / Texts / Artists / Curators / Acknowledgments / Press / Photo-documentation

Acknowledgments: Barbara Borčić, Dušan Dovč, Alenka Gregorič, Damjan Kracina, Tevž Logar, Alen Ožbolt, Joško Pajer, Nevenka Šivavec


Mestna občina Ljubljana

Zdravstveni dom Zagorje