Razstavni projekt / Exhibition project:


Metelkova 6, 1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 431 83 85
fax: +386 (0)1 430 06 29
e-mail: info@scca-ljubljana.si
www.scca-ljubljana.si

V sodelovanju z / In collaboration with


Galerijo Kapelica
Kersnikova 4
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 438 03 02
fax: +386 (0)1 438 03 01
e-mail:
gallery@kapelica.org

Razstavljajo umetniki / Artists
Vadim Fiškin
Alan Floričić
Sašo Vrabič

03.7.-24.7.2003
Galerija Kapelica, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenia