SEMINAR IZ PISANJA O SODOBNI UMETNOSTI

Seminar iz pisanja, ki smo ga vpeljali v sedmem letniku (2003/2004), zapolnjuje vrzel v teoretski in kritiški refleksiji ter spodbuja pisanje o sodobnih umetniških praksah in iniciira nove diskurze, metode zapisovanja in zgodovinjenja umetniških praks.
Seminar je sestavljen iz celoletnih mentorskih srečanj, serije delavnic, predavanj in individualnega dela.

Mentorsko delo poteka v obliki srečanj in korespondence po e-mailu s profesorjem teorije umetnosti Miškom Šuvakovićem. Vzporedno poteka tudi seminarsko delo na obsežnejšem tekstu, spodbuja pa se tudi sodelovanje z udeleženci tečaja za kustose, zlasti ob interpretaciji zaključne razstave tečaja za kustose. Enkrat mesečno so posamične delavnice, ki jih vodijo gostujoči strokovnjaki in so namenjene seznanjanju z različnimi žanri pisanja in medijskih predstavitev ter praktičnemu preizkušanju v njih: teorija in zgodovina umetnostne kritike; zgodovinjenje sodobne umetnosti; intervju; kolumna; tekst za katalog; interpretacija umetniškega dela; predstavitev v medijih: televizijski prispevek; ter časopisni članek in kritika ...

Leta 2005 smo v sodelovanju z uredništvom revije Likovne besede odprli rubriko Svet umetnosti, ki predstavlja tekste, napisane v okviru Seminarja iz pisanja kot delovne naloge pri posamičnih delavnicah ali kot zaključne in samostojne eseje.

Kontakt:
Zavod SCCA-Ljubljana
Saša Nabergoj ali Tevž Logar
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 431 83 85
fax: (01) 430 06 29
E-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si