TEČAJ ZA KUSTOSE

Tečaj za kustose, ki poteka od leta 1997, omogoča poglabljanje praktičnih in teoretičnih znanj, vezanih na delo kustosa pri koncipiranju in izvedbi razstav.

Tečaj se začne novembra z moduli, na katerih gostujoči strokovnjaki z delavnicami in predavanji predstavijo praktično delo kustosa (organizacija razstav, odnosi z javnostmi, finančno načrtovanje, dokumentacija in uredniška in oblikovalska priprava kataloga). Uvodnemu delu sledijo tedenska srečanja z mentorjema (kustos/kustosinja in umetnik/umetnica) in voditeljico programa. Tedenska srečanja vključujejo diskusije, srečanja in pogovore z umetniki in kustosi o njihovem delu, posebna vodstva po razstavah in pogovore z avtorji razstav ter raziskovalne in uporabne naloge: analiza galerij sodobne umetnosti, pozicije kustosov in vodij galerij, analiza razstav, koncipiranje in predstavitev imaginarnega razstavnega projekta ter usmerjeno branje strokovne literature. Tečajniki dobijo na začetku tečaja študijsko gradivo: Priročnik, v katerem so zbrani prispevki mentorjev uvodnih modulov o praktičnih vidikih kuratorskega dela; in Zbornik tekstov, ki predstavljajo, analizirajo in interpretirajo različne sodobne umetniške, kuratorske in umetnostno teoretske prakse.

Tečaj vključuje tudi študijska potovanja po Sloveniji in tujini, na katerih udeleženci spoznavajo protagoniste na področju sodobne umetnosti, različne tipe umetnostnih institucij in organizacij in skozi to pestrost metod, prijemov in tehnik delovanja v umetnostnem sistemu in na raznih umetniških scenah. V decembru tečajniki odidejo na tridnevno delavnico z mentorjema, ki je namenjena medsebojemu spoznavanju in predstavljanju prve raziskovalne naloge - predstavitvi izbranih umetnikov oz. umetniških skupin.
Osrednji del tečaja je priprava sklepne razstave oziroma projekta, ki se otvori v mesecu juniju. Udeleženci tečaja tekom celega leta pod mentorskim vodstvom koncipirajo in pripravljajo zaključni projekt.
Delo poteka v manjši skupini (letno se izbere do 7 tečajnikov), saj je le tako možno koncipirati ustrezno vsebino sklepne razstave, ki je javna predstavitev dosežkov celoletnega programa.

Na tečaj se lahko prijavijo vsi, ki jih zanima delo na področju sodobne umetnosti, ne glede na izkušnje, starost in izobrazbo.

Na javni razpis, ki je objavljen septembra, zainteresirani pošljejo svoj življenjepis, motivacijsko pismo in kratko recenzijo razstave sodobne umetnosti (ki je bila na ogled v tekočem letu). Kandidati, ki se na podlagi poslanega gradiva uvrstijo v ožji izbor, so oktobra vabljeni na razgovor.


Kontakt:
Zavod SCCA-Ljubljana
Saša Nabergoj ali Tevž Logar
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 431 83 85
fax: (01) 430 06 29
E-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si