ZBORNIKI

V letnem zborniku objavimo predavanja vabljenih gostov v serijo predavanj z izbrano temo, sklepno razstavo tečaja za kustose in dodamo intervjuje, ki predavatelje predstavijo v širšem kontekstu njihovega delovanja. Zborniki so dvojezični (slovensko-angleški) in so pomemben element za poglobljeno seznanjanje strokovnjakov in javnosti s programom Svet umetnosti, hkrati pa predstavljajo dragoceno gradivo za spoznavanje in raziskovanje izbranih tematik ter umetniških, kuratorskih in kritiških praks.


Zbornik STRATEGIJE PREDSTAVLJANJA 2 IN 3
(s katalogom razstav Camera Lucida in Fade In Fade Out).
Dvojna številka, 2004


Uredili: Barbara Borčić, Saša Glavan

Besedila:

 • Boris Buden: Z umetnostjo do starih porazov: avstrijski primer
 • Anne Cartel, David Dronet: Multimedijski kulturni center Station Mir
 • Charles Esche: Forum možnosti - institucionalna sprememba in skromni predlogi
 • Daniel Jewesbury: Skopo
 • Ivana Keser: Avtorski časopis. Svoboda dezinformacije
 • Viktor Misiano: Strategije razstavljanja od modernizacije proti demodernizaciji
 • Tadej Pogačar: This Is What You Want - This Is What You Get
 • Donatella Ruttar, Moreno Miorelli: Postaja Topolove
 • Nevenka Šivavec: O privlačnosti lokalnega
 • ŠKART: Pesme koje su pobegle
 • WHW: Med neodvisnostjo in mamljivostjo institucionalizacije
 • mentorji in tečajniki Sveta umetnosti (razstavi Camera Lucida in Fade In in Fade Out)

Pogovori s predavatelji: Eda Čufer

V slovenščini in angleščini.

   

Zbornik STRATEGIJE PREDSTAVLJANJA, 2000/2001

Uredili: Barbara Borčić, Saša Glavan

Besedila:

 • Clémentine Deliss: Metronom: kuratorska praksa in raziskovanje versus razstave
 • Branislav Dimitrijević: Veliki kompromis: O uporabi političnih referenc v srbski umetnosti devetdesetih let 20. stoletja in njenem zgodovinskem ozadju
 • Marion von Osten, Peter Spillman in Susanna Perin: EvroVizija sveta umetnosti
 • Mike Hentz: Prevod
 • Marko Košnik: Abstrakcija in akcija
 • Oliver Marchart: Politične strategije kot umetniške strategije: Raba multiplih imen
 • Olesya Turkina: Peterburški neoakademizem. Preporod Velike Zgodbe
 • Miha Zadnikar: Restrukturacija subculture

Pogovori s predavatelji: Eda Čufer

Poročila:

 • Tečajnice Sveta umetnosti: Medij je orožje, vzemi ga v roke!
 • Simona Zorko: Okrogla miza "Prostori kulture: Metelkova mesto in umetniške akademije
 • Alenka Gregorič: Na Zahodu nič novega - na Vzhodu prav tako
 • Sandra Sajovic: Kulturni turizem
 • Sonja Zavrtanik: Dunaj versus Beograd

V slovenščini in angleščini.

   

Zbornik GEOPOLITIKA IN UMETNOST, 1999

Uredila: Saša Glavan

Besedila:

 • Charles Harrison: Nekompetentnost in njene prednosti
 • Jaroslav Andel: Spreminjajoča se stališča umetnosti - primer Češkoslovaške / Češke
 • Călin Dan: Geografija pogube. Ocena možnosti
 • Borut Vogelnik: Lastninjenje časa
 • Dušan Rutar: Digitalna estetika, globalne podobe in etika novega tribalizma
 • Edi Muka: Permanentna nestabilnost
 • Marko Peljhan: Strategije minimalnega odpora - analiza taktičnega delovanja v družbi kontrole

Pogovori s predavatelji: Eda Čufer

Poročila:

 • Saša Glavan: Potovanja po svetu umetnosti
 • Polona Tratnik: Proces nastajanja koncepta za razstavo Obiskovalci/Posjetioci

V slovenščini in angleščini.

   

Zbornik TEORIJE RAZSTAVLJANJA, 1997/1998
(s katalogom razstave Ko umetnost nabija)

Uredili: Metka Vrečar, Nataša Petrešin, Igor Zabel

Besedila:

 • Stephen Bann: Razstavljanje skozi čas
 • Ute Meta Bauer: Do-It-Yourself: Razstave umetnikov 20. stoletja
 • Nadja Zgonik: O vlogi ukvarjanja z nacionalno identiteto v teorijah razstavljanja na Slovenskem med zgodovino in sodobnostjo
 • Konstantin Akinsha: O underground sceni
 • Tadej Pogačar: P.A.R.A.S.I.T.E. Muzej sodobne umetnosti in Novi parazitizem
 • Igor Zabel: Razstavne strategije v devetdesetih
 • Vuk Ćosić: Net.Art, besedilo

Poročila: Urša Jurman: Poročilo o poteku raziskave

V slovenščini in angleščini.

   

KONCEPTUALNA UMETNOST 60-IH IN 70-IH LET, 1996/1997
(s katalogom razstave This Art is Recycled)

Uredili: Ljubica Klančar, Lilijana Stepančič, Igor Španjol

Besedila:

 • Igor Zabel: Načeli serije in programa v ohojevski umetnosti
 • Lilijana Stepančič: Body art in OHO
 • Miško Šuvaković: Konceptualna umetnost v Srbiji
 • Antje von Graevenitz: Umetnikova osebnost kot sredstvo konceptualne umetnosti v Nemčiji
 • Charles Harrison: Konceptualna umetnost in problem predstavitve
 • Laszlo Beke: Konceptualna umetnost v vzhodni Srednji Evropi
 • Branka Stipančič: Radikalna umetnost iz Hrvaške

Poročila:

 • Igor Španjol: Reciklaža prostora in prostori reciklaže
 • Ljubica Klančar: Od dematerializacije k reciklaži in obratno
 • Vasja Nagy: Reciklaža kot umetnostna tehnika
 • Iztok Hotko: Od Irwina do podgane v pasti
 • Sabina Salomon: Zakaj?
 • Tečajniki Sveta umetnosti: Delavnice

Samo v slovenščini.