Prenavljamo šolo!
 

sodelovanje

iskanje

Svet umetnosti
novice
Leto 16,novice,  22. 9. 2016

Antonija Letinić: O čem sploh govorimo, ko govorimo o kritiki?

V sodelovanju z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo vas vabimo na predavanje O čem sploh govorimo, ko govorimo o kritiki Antonije Letinić, ki je del niza javnih predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?

Četrtek, 13. oktober 2016, 18.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Tudi v drugem sklopu niza letošnjih predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? izhajamo iz sklepa lanske serije, da je bolj kot o krizi kritiškega pisanja, ki se kaže v oddaljevanju kritike od njenega tradicionalno uveljavljenega formata, smiselno govoriti o novih pojavnih oblikah kritike.

O predavanju
V predavanju se osredotočam na razvoj in spremembo (forme) kritike v povezavi s spremembami na medijskem področju. Zanima me, kako se je kritika spreminjala skladno s tehnološkim razvojem od tiska k digitalnemu in kako se tradicionalni mediji vsebinsko spreminjajo: obvestila za medije/javnost nadomeščajo novinarsko delo, izginjajo različne zvrsti, oblike in žanri oziroma se brišejo meje med njimi (kritika – poročilo – pregled) idr. Dotaknem se tudi kritike, ki se spreminja hkrati s samo umetniško produkcijo. Izhajajoč iz interdisciplinarnosti sodobne umetnosti, govorim o povezavah med kritično umetnostjo in umetnostno kritiko, ter kdaj pride med tema oblikama kritike do motnje ali celo spopada.

(vec…)

Leto 16,novice,  21. 9. 2016

Izidor Barši in Kaja Kraner (ŠUM): Diskurzi, ki spremljajo umetnost: Umetnostna kritika

V sodelovanju z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo vas vabimo na predavanje Diskurzi, ki spremljajo umetnost Kaje Kraner in Izidorja Baršija, ki je del niza javnih predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?

Četrtek, 6. oktober 2016, 18.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Tudi v drugem sklopu niza letošnjih predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? izhajamo iz sklepa lanske serije, da je bolj kot o krizi kritiškega pisanja, ki se kaže v oddaljevanju kritike od njenega tradicionalno uveljavljenega formata, smiselno govoriti o novih pojavnih oblikah kritike.

Predavanje umešča umetnostno kritiko širše v kontekst moderne vednosti in podrobneje v razmerje z institucionalizacijo umetnostnozgodovinske discipline v poznem 19. stoletju. Posebej nas zanima dvoje: (1) umestitev kritike kot diskurzivnega žanra med njene referenčne oblike vednosti na področju humanističnih znanosti in posledice te umestitve za samo kritiko ter (2) postopno zabrisovanje kompleksnih institucionalnih, zgodovinskih, ekonomskih idr. pogojev, zvezanih z modernistično umetnostno kritiko med  vzpostavljanjem zahodnega umetnostnega sistema. Ob slednjem se podrobneje lotimo Greenbergove opredelitve modernizma in vloge kritike v njem, nato pa skušamo orisati spremembe znotraj samih umetnostnih praks, ki v določenem zgodovinskem obdobju v veliki meri prelomijo z modernističnimi interpretativnimi modeli. Kot sklepni del sledi premislek, kako so te spremembe povezane z današnjim stanjem kritike.

(vec…)

Maja Breznik: Predstavitev analize Kam je šla likovna kritika?

V sodelovanju z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo vas vabimo na predstavitev analize Maje Breznik Kam je šla likovna kritika?, ki je del niza javnih predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?.

Torek, 27. september 2016, 18.00

Projektna soba SCCA, Metelkova 6, LjubljanaSeptembra nadaljujemo z nizom predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?. Tudi v drugem sklopu letošnjih predavanj izhajamo iz sklepa lanske serije, da je bolj kot o krizi kritiškega pisanja, ki se kaže v oddaljevanju kritike od njenega tradicionalno uveljavljenega formata, smiselno govoriti o novih pojavnih oblikah kritike.

Maja Breznik v svoji analizi Kam je šla likovna kritika? zajema problematiko t. i. krize kritike, ki izhaja iz opažanja, da je kritika sodobne vizualne umetnosti malodane izginila iz splošnih občil, se bodisi preselila v druga občila bodisi v drugo produkcijo refleksij o sodobni umetnosti. Ob empiričnem delu (kvantitativna primerjava), v katerem primerja današnjo likovno kritiko s časopisno kritiko iz sredine 1980-ih, analiza vključuje še diskurzivno razčlembo. Tako sledi diskurzom o sodobni umetnosti, ki so se oblikovali v različnih okoljih, kot so dnevno časopisje, strokovne revije, razstavni katalogi in akademsko pisanje, kako ti diskurzi vzpostavijo predmet svoje (kritiške, strokovne, znanstvene) obravnave in kako razlagajo umetniške postopke v sodobni umetnosti.
(vec…)

Leto 16,novice,  11. 8. 2016

Prenavljamo šolo Svet umetnosti!

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 16


SVET UMETNOSTI, Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti

Svet umetnosti, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti iz leta v leto postaja bolj kompleksna in sistematično vzpostavlja strokovno izobraževalno platformo za sodobno umetnost, ki je bistvena za sinergije med umetniškimi, kuratorskimi in kritiškimi praksami.

Šola je od leta 1996/1997 prehodila dolgo pot. Iz začetnega nekajmesečnega tečaja se je pod vodstvom Saše Nabergoj postopoma razvila v kompleksno dvoletno šolo, ki je vse bolj vpeta v mednarodne okvirje, izvajamo pa jo s številnimi zunanjimi partnerji. Program prepleta teorijo s prakso in se prilagaja aktualnemu dogajanju v sodobni umetnosti in potrebam vsakokratne generacije.

Šola je v letih delovanja izobrazila številne strokovnjake, ki danes delujejo tako neodvisno kot tudi v številnih razstaviščih, ki predstavljajo sodobno umetnost v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

Po uspešno zaključenem izobraževanju že 15. generacije šole in po dvajsetih letih delovanja si je potrebno vzeti čas za premislek in samorefleksijo. S prenovljenim programom šole se bomo vrnili v letu 2017.
(vec…)

Leto 16,novice,  9. 8. 2016

Jesenski sklop niza javnih predavanj: Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15 in 16


Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?

KAKO KRITIČNO JE STANJE KRITIŠKEGA PISANJA?
niz javnih predavanj: marec–oktober 2016

V jesenskih mesecih nadaljujemo z nizom predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?. Tudi v drugem sklopu letošnjih predavanj izhajamo iz sklepa lanske serije, da je bolj kot o krizi kritiškega pisanja, ki se kaže v oddaljevanju kritike od njenega tradicionalno uveljavljenega formata, smiselno govoriti o novih pojavnih oblikah kritike.

O spremembah v sodobni kritiško-teoretski produkciji sta marca in aprila predavala Thijs Lijster in Ekaterina Degot, v septembru in oktobru pa se bodo zvrstila še predavanja Maje Breznik, Izidorja Baršija & Kaje Kraner (ŠUM) in Antonije Letinić.
(vec…)naslednja stran >>