sodelovanje

iskanje

Svet umetnosti
novice
Leto 15,novice,  7. 7. 2016

Svet umetnosti končala že 15. generacija!

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
2. letnik (jesen 2015/pomlad 2016)


Zadnje srečanje: evalvacija programa, razstave in podelitev diplom, 30. 6. 2016
Zadnje srečanje: evalvacija programa, razstave in podelitev diplom, 30. 6. 2016

 

S končno razstavo Osebno v Galeriji Škuc je svoje izobraževanje v šoli Svet umetnosti končala že 15. generacija šole. Kuratorke Petra Bole, Nina Jesih, Zala Kurinčič, Hana Ostan Ožbolt, Mojca Sfiligoj in Katarina Stopar so obiskovale tretjo izdajo prenovljenega dveletnega programa, ki je trajal od jeseni leta 2014.

Prvi letnik (2014/2015) je bil namenjen pridobivanju teoretičnih znanj, obiskom razstav, ateljejev umetnikov in umetnic ter seminarju iz pisanja o sodobni umetnosti. Z osmimi moduli o praktičnem delu kuratorja in s kuratorskimi kolegiji v drugem letniku (2015/2016) pa so se kuratorke seznanile še s praktičnimi veščinami, ki so potrebne za uspešno koncipiranje in izvedbo razstave sodobne umetnosti.

Končna razstava Osebno je nastala pod mentorskim vodstvom Alenke Gregorič in Mirana Moharja, 15. leto šole pa sta vodili Saša Nabergoj (september 2014–avgust 2015) in Simona Žvanut (avgust 2015–junij 2016).

Kuratorkam čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi poklicni poti!

Leto 15,novice,  7. 7. 2016

Predstavitev razstavnega kataloga in zadnje vodstvo po razstavi Osebno

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
2. letnik (jesen 2015/pomlad 2016)

Vodstvo in predstavitev kataloga

Torek, 12. 7. 2016, ob 18. uri
Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana


Pogled na postavitev razstave Osebno v Galeriji Škuc, foto: Dejan Habicht
Pogled na postavitev razstave Osebno v Galeriji Škuc, foto: Dejan Habicht

 

V torek, 12. julija, ob 18. uri vljudno vabljeni v Galerijo Škuc na zadnje vodstvo po razstavi Osebno.

Po razstavi vas bodo popeljale kuratorke Petra Bole, Nina Jesih in Katarina Stopar, ki vam bodo ob tej priložnosti predstavile tudi dvojezični razstavni katalog Osebno. Publikacija ob predstavitvi umetniških del ter umetnic in umetnikov prinaša še besedilo Subjektivnost kuratorskega diskurza v Šoli za kustose in kritike sodobne umetnosti, Svet umetnosti.

Skupinska razstava Osebno je končna razstava 15. leta šole Svet umetnosti in temelji na pregledu novejše produkcije mladih avtoric in avtorjev s področja vizualnih umetnosti.

Razstava je podaljšana do nedelje, 18. 7. 2016.

Vabljeni!

Kritiki razstave Krize in novi začetki: Umetnost v Sloveniji 2005–2015

Krize in novi začetki: Umetnost v Sloveniji 2005–2015
12. 2015—03. 04. 2016
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM
Kustosi: Bojana Piškur, Igor Španjol, Vladimir Vidmar


Tokrat je bil poudarek na razmišljanju o kontekstu tovrstnih razstav in na stališču do njene realizacije. Pri tem smo sledili nekaterim splošnim vprašanjem in dilemam, ki pa so bile vseeno pripete na konkretno razstavo, npr. kako bi opredelili razstavo: kot pregledno, reprezentančno, tematsko …; kakšno je njeno razmerje do preteklih treh razstav, ki so predstavljala desetletno produkcijo; kako so se trije kustosi lotili raziskave, izbora, postavitve; ali izhaja iz določene teze in ali narekuje/vzpostavlja določene trende; kako opravi/zadovolji muzejske in dokumentacijske standarde; kako se vključuje v sočasno razstavno politiko v Sloveniji.

Barbara Borčić, mentorica


Po koncu razstave Krize in novi začetki

Kritika razstave

Krize in novi začetki: Umetnost v Sloveniji 2005–2015
12. 2015—03. 04. 2016
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM
Kustosi: Bojana Piškur, Igor Španjol, Vladimir Vidmar

Besedilo je del sklopa kritik in analiz nastalih pod mentorstvom Barbare Borčić.


Krize in novi začetki
Foto: Hana Ostan Ožbolt

Vsak čas ima svoj izraz (in svoj pregled)

O »pregledu, ki to ni«[1] in o »neznosni lahkosti zgodovinjenja«[2] je bilo z ozirom na  četrti pregled desetletja slovenske umetnosti, ki je bil tokrat prvič postavljen v prostorih MSUM[3], povedanega in zapisanega že precej. Razstavo Krize in novi začetki, ki je nasledila pregled naslovljen Teritoriji, identitete, mreže (2005) velja obravnavati v kontekstu preglednih razstav, ki jih Moderna galerija pripravlja od leta 1979 in ki so in še vedno neizogobno sodelujejo pri procesu zgodovinjenja. Tega se je dobro zavedati in upoštevati, da je vsak pregled vedno izključujoč, selektiven in stvar preferenc. Tokrat torej tudi stvar (osebnih) preferenc treh kuratorjev, Bojane Piškur, Igorja Španjola in Vladimirja Vidmarja, ki jim je bilo snovanje ‘razstave desetletja’ zaupano. Sama nikakor nisem na poziciji, da bi o vključenosti oz. izključenosti določenega umetnika na razstavi lahko razsojala oz. se mi to z ozirom na postavljeno razstavo, ki se je zaključila, tudi ne zdi smisleno. Upoštevajoč izjave kuratorjev so bolj kot »klasičen pregled posameznih obdobij, fenomenov in področij« razstavo »zasnovali kot problemsko interpretacijo«. Z njo so želeli preko iskanja presečišč in protislovij sodobne umetnosti v Sloveniji odkriti in izpostaviti njene »temeljne in najzanimivejše probleme«.[4] To je bilo razvidno tudi v sami postavitvi razstave, saj je bila z nekaj izjemami tematsko dobro in dokaj jasno strukturirana. Res pa je, da sama preteklih pregledov, ki jih je kuriral Igor Zabel (skupaj z Igorjem Španjolom) in ki mu je razstava posvečena, nisem imela priložnost videti in doživeti. Tega tipa pregledne razstave (ne umetnika, ampak kar nacije!) torej ne morem primerjati s preteklostjo.
(vec…)

Zrcalce, zrcalce na steni, povej, kaj manjka razstavi tej?

Kritika razstave

Krize in novi začetki: Umetnost v Sloveniji 2005–2015
12. 2015—03. 04. 2016
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM
Kustosi: Bojana Piškur, Igor Španjol, Vladimir Vidmar

Besedilo je del sklopa kritik in analiz nastalih pod mentorstvom Barbare Borčić.


Krize in novi začetki

Naj navedemo sklope ali iztočnice, ki so jih zasnovali kuratorji in jih tudi skozi predstavitev  podajajo javnosti: formalizem, angažirane umetniške prakse, biotehnološka umetnost, umetnost gibljive podobe, vprašanje (zajetja, ohranjevanja in prezentiranja) medija/objekta, konceptualizem, vprašanje ustvarjalca, institucionaliziranosti, javnosti, nacionalne podobe in državne politike ter vprašanje družbeno-političnega, virtualnega in imaginarnega prostora …  Dodamo naj še sklope, ki jih je le s težavo mogoče zaslediti na pričujoči razstavi: svetlobna umetnost in mapiranje, robotika, interdisciplinarne in procesualne prakse, slika na platnu ter risba, ki ne tvori stripa. (vec…)naslednja stran >>