sodelovanje

iskanje

Svet umetnosti
novice
Leto 15,novice,  11. 5. 2016

Osebno

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
2. letnik (jesen 2015/pomlad 2016)

OSEBNO
Končna razstava 15. letnika šole za kustose in kritike sodobne umetnosti, Svet umetnosti

26. maj–12. junij 2016
Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana

Maruša Meglič, Mehka miza, Posvojeni objekt, Domovina, Hišica na robu gozda, prostorska instalacija, 2014, (Hišica na robu gozda, detajl prostorske instalacije) foto: Maruša Meglič
Maruša Meglič, Mehka miza, Posvojeni objekt, Domovina, Hišica na robu gozda, prostorska instalacija, 2014,
(Hišica na robu gozda, detajl prostorske instalacije) foto: Maruša Meglič

Razstavljena so dela umetnic in umetnikov: Boris Beja, Živa Božičnik Rebec, Nina Čelhar, Neža Knez, Maruša Meglič, Tejka Pezdirc, Pila Rusjan in Dejan Štefančič

Kuratorke: Petra Bole, Nina Jesih, Zala Kurinčič, Hana Ostan Ožbolt, Mojca Sfiligoj, Katarina Stopar

Mentorja: Alenka Gregorič, Miran Mohar
Vodja šole: Simona Žvanut
Koordinator: Miha Kelemina


Vljudno vabljeni na odprtje razstave Osebno v četrtek, 26. maja, ob 20. uri v Galerijo Škuc.

Javni vodstvi: torek, 31. maj 2016, ob 17. uri in torek, 7. junij 2016, ob 17. uri.
Tekom razstave bo izšel tudi katalog razstave.
(vec…)

Ekaterina Degot: Ko so vsi kritični, nihče pa ni kritik

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
2. letnik (jesen 2015/pomlad 2016)

Niz javnih predavanj: Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?

Ekaterina Degot: Ko so vsi kritični, nihče pa ni kritik
Torek, 5. april 2016, 19.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, LjubljanaPonavljajoča se razprava o kritiškem pisanju spominja na podobno razpravo, osredinjeno na pojem slikarstva. Ob vedno znova zastavljenem vprašanju o usodi slikarstva nas zamika, da bi kratko malo odgovorili, da je mrtvo. Seveda številni umetniki še slikajo, s tem preživijo in celo uspejo ostati zgodovinsko relevantni, a se izogibajo označbi “slikar”. Podobno se veliko nas, katerih (vsakodnevno) delo je kritiško pisanje, nerado predstavlja kot “poklicni kritik”. Kje je torej mesto kritiškega pisanja v tem spletu vse manjše usposobljenosti in vse bolj učinkovite izvedbe?

Predavanja se lahko v sredo, 6. aprila, prav tako ob 18. uri udeležite v Umetnostni galeriji Maribor / UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2, Maribor.

Predavanje bo v angleškem jeziku.
(vec…)

Leto 15,novice,  28. 3. 2016

Thijs Lijster: Kriza kritike in Naproti “uprostoritvi” kritike

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
2. letnik (jesen 2015/pomlad 2016)

Niz javnih predavanj: Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?

Thijs Lijster: Kriza kritike
Torek, 29. marec 2016, 14.40–16.20

Filozofska fakulteta (soba 343), Aškerčeva 2, Ljubljana

Kaj je “kriza kritike”, ki je v zadnjem desetletju predmet tako številnih razprav, in od kod izvira? Ali sploh lahko govorimo o krizi, če je kritika malone vseprisotna? Kakšno mesto torej zaseda umetnostna kritika v sedanji mediatizirani in globalizirani javni sferi? Predavanje začnem s kratkim zgodovinskim pregledom umetnostne kritike, nato razpravljam o vlogah kritika (npr. interpretacija, presoja, povezovanje določenega dela z družbenozgodovinskim kontekstom), o uporabi in zlorabi kritike ter o poteh, ki vodijo iz omenjene krize. Na koncu pojasnim, zakaj ima kritika v demokratični javni sferi še vedno pomembno vlogo.

Thijs Lijster: Naproti “uprostoritvi” kritike
Sreda, 30. marec 2016, 18.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

V drugem predavanju povežem sodobne razvojne poteze v umetnostni kritiki s “stiskanjem prostor-časa”, značilnim za moderno dobo. Prehod od moderne k sodobni umetnosti v 1980-ih je kritiko dehistoriziral in tudi deteritorializiral. Kritično si ogledam ta razvoj, a vendar trdim, da lahko z novimi teoretskimi viri proizvedemo diskurz, s katerim izstopimo iz strokovnega polja tradicionalne kritike in ustvarimo nov prostor za kritiko.

Predavanji bosta v angleškem jeziku.
(vec…)

Leto 15,novice,  9. 3. 2016

Niz javnih predavanj: Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15 in 16


kritika-predavanja-2016-slo

KAKO KRITIČNO JE STANJE KRITIŠKEGA PISANJA?
niz javnih predavanj: marec–oktober 2016

Lani zasnovano premišljanje o aktualni vlogi in statusu kritiškega pisanja na področju vizualne umetnosti in kulture z naslovom Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? nadaljujemo z novim nizom predavanj.

Premišljanje izhaja iz zavedanja, da je kritiško pisanje pomemben del umetnostnega sistema, s katerim lahko umetnost šele scela izpolnjuje svojo družbeno poslanstvo; ker pa kritika zlagoma izginja iz tradicionalnih javnih občil, se spreminja skladno z digitalizacijo medijev in demokratizacijo kulturne produkcije ter izgublja svoj položaj v “razmerju sil” znotraj samega umetnostnega polja, postajata njena vloga in položaj vedno bolj nejasna.

V letošnjem letu izhajamo iz sklepa lanske serije, da je bolj kot o krizi kritiškega pisanja, ki se kaže v oddaljevanju kritike od njenega tradicionalno uveljavljenega formata, smiselno govoriti o novih pojavnih oblikah kritike.
(vec…)

Dve razstavi udeleženk šole Svet umetnosti

Ta teden se odpirata kar dve razstavi, ki ju pripravljata udeleženki šole Svet umetnosti Katarina Stopar in Petra Bole.

Brina Ivanetič: Telo in nič
Zgodovinski atrij Mestne hiše, Ljubljana, 9. 3. – 3. 4. 2016

Petra Bole: Sodobni umetniški nakit
Zavod za kiparstvo, Ljubljana, otvoritev 10. 3. 2016
(vec…)naslednja stran >>