Katalog razstave Nekaj minut kasneje.

Končna razstava 16. leta Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti, 2017/2018.


Dvojezični katalog Nekaj minut kasneje. spremlja končno razstavo 16. leta šole Svet umetnosti, ki so jo kurirali udeleženke in udeleženec šole Urška Aplinc, Maja Burja, Anja Guid, Ajda Ana Kocutar, Iza Pevec in Adrijan Praznik.

Katalog obsega vizualno dokumentacijo postavitve razstave v galeriji in izseke videov, transkripicij in scenarijev, ki predstavljajo material Kumarjevih del Prva kava (2014) in njenega nadaljevanja oz. ponovitve Radijska igra: Prva kava (2015). Ti sta izhodišči za razstavni projekt Nekaj minut kasneje., v katerem umetnik in kuratorji znova posegajo v delovni material in se vračajo k delu v nastajanju.

Katalog sestavlja tudi teoretski sklop, besedila o konceptih in temah, ki so v bližini različnih problematik, ki jih razstava odpira. Voranc Kumar v besedilu Od reprezentacije k reprezentaciji razmišlja o izhodiščnem problemu lastnega dela – problemu reprezentacije – in o projektu razstave, pri kateri je v ospredju drsenje po površini materiala, katerega deli delujejo kot znaki, ki se branju in interpretiranju ne ponujajo več kot posredniki globine, temveč kot pogon mišljenja. Rok Benčin v besedilu Okvir in njegov objekt razmišlja o tesnobi, ki jo povzroča zamejevanje sveta z določenim okvirom, ki pa nas po drugi strani postavlja pred dejstvo, da onkraj mnoštva okvirov ni nobenega sveta. Okvir ni zgolj v nekem omejujočem odnosu do objektov, niti ni zapleten v povsem samozadostno igro samega okvira, ampak proizvaja poseben objekt. Tadej Troha v prispevku Freud in objektivnost izpostavi problem prenosa in popačitve, s katerim se je na svojih začetkih, kakor tudi tekom svojega nadaljnjega razvoja, srečevala psihoanaliza kot vednost, tehnika in praksa. Psihoanalizo lahko tako med drugim razumemo tudi kot tehniko razumevanja in interpretiranja medija govorice, ne le v odnosu do pomena, ki ga kot medij prenaša, temveč v smislu njene vselej že reprezentacijske narave. V katalogu pa objavljamo tudi izbor posameznih besedil Govori, pamfleti (komentarji, refleksije …) Jožeta Baršija, ki jih z namenom manifestativnega javnega branja piše od leta 2010 dalje, v njih pa razmišlja o odnosu procesov učenja (in) umetnosti do misli, problema, smisla in skupnosti.

Katalog sta uredili Urška Aplinc in Maja Burja.

Katalog Nekaj minut kasneje. bo na voljo na zaključnem vodstvu po razstavi in predstavitvi kataloga v Galeriji Škuc v četrtek, 7. junija, ob 18. uri, pozneje pa ga bo moč kupiti na SCCA-Ljubljana na Metelkovi 6 ali naročiti na elektronskem naslovu info@scca-ljubljana.si.


Katalog Nekaj minut kasneje.


KOLOFON KATALOGA

Izdal: SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana

Junij 2018 / naklada: 150 / obseg: 144 str. / cena: 10 eur

Urednici in avtorici uvodnega besedila: Urška Aplinc, Maja Burja
Oblikovanje in prelom: Maruša Račič
Besedila: Jože Barši, Rok Benčin, Voranc Kumar, Tadej Troha
Prevodi v angleščino: Žan Korošec, Matic Šavli
Lektura slovenskih besedil: Tjaša Plut
Lektura angleških besedil: Ana Čavić
Lektura in prevod besedila Jožeta Baršija: Tamara Soban
Fotografije: Klemen Ilovar (arhiv Galerije Škuc)


Produkcija razstave: SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana / Svet umetnosti
Koprodukcija razstave: Galerija Škuc
Končno razstavo 16. leta Sveta umetnosti podpirata Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije


Sponzorji razstave in kataloga: Riko, d. o. o., Zavarovalnica Sava, d. d., New Moment d. o. o., Elektro Ljubljana d. d. in Vina PANON
Donatorji in donatorke: Petja Grafenauer, Rebeka Vidrih, Zavod Menuet
Zahvale: MG+MSUM, Mestna galerija Ljubljana, Modri kot

       

Vsem iskreno hvala!