Partnerji

Šola Svet umetnosti je v petdvajsetih letih delovanja vzpostavila številna sodelovanja s posamezniki in posameznicami ter vrsto javnih institucij in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju sodobne vizualne umetnosti in teorije. Izoblikovala se je stalna ekipa sodelavk in sodelavcev, številni so pripravili prispevke, ki so bili narejeni posebej za šolo, predavatelji, predavateljice, mentorji in mentorice delavnic pa se s svojimi prispevki pogosto tudi vračajo. Z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo smo več let zapored sodelovali pri zasnovi in izvedbi niza javnih predavanj in delavnic. Letne razstave šole pripravljamo v sodelovanju z Galerijo Škuc, v sodelovanju z uredništvom revije Likovne besede pa smo leta 2005 vzpostavili rubriko Svet umetnosti, kjer občasno objavljamo besedila, napisana v okviru Seminarja iz pisanja o sodobni umetnosti. Omeniti velja tudi vlogo šole pri vzpostavljanju armenske poletne kuratorske šole, s katero smo, vse od njenega začetka leta 2006, razvili vrsto različnih sodelovanj, od sugestij pri oblikovanju programa do izbire udeležencev in udeleženk.


Leto 18, 2021/2022

Šola Svet umetnosti v letu 2021 praznuje 25. obletnico delovanja. V jubilejno leto vstopamo v partnerstvu s Cukrarno (Muzej in galerije mesta Ljubljane), kjer bo šola jeseni začela delovati kot dislocirana enota Zavoda SCCA-Ljubljana. Predavanje Andreje Hribernik smo pripravili v partnerstvu s Koroško galerijo likovnih umetnosti.

Letno razstavo Sveta umetnosti tudi v 2021 pripravljamo v sodelovanju z Galerijo Škuc. Jeseni sledi  razstavni projekt (Re)generation umetniškega tandema PLATEAURESIDUE, ki ga pripravljamo skupaj s Kinom ŠiškaKUD Mreža in Galerijo Miklova hiša. Prvi del projekta bo na ogled v spodnji dvorani Kina Šiška, drugi pa nekaj tednov pozneje v Galeriji Miklova hiša v Ribnici.

Z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo bomo sklenili niz javnih predavanj in delavnic na temo zgodovine intermedijske umetnosti. Z nizom predavanj o kuratorskih praksah vzpostavljamo tudi sodelovanje z Malo galerijo Banke Slovenije.

Svet umetnosti je v letih 2021 in 2022 znova partner mednarodnega projekta Svet okoli nas (Svet oko nas), ki se posveča stanju kritike v sodobni umetnosti. Projekt vodi zagrebška nevladna organizacija Kurziv, platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe v sodelovanju z organizacijami Kulturtreger (Zagreb), SEECult.org (Beograd), Kontrapunkt (Skopje) in SCCA-Ljubljana.


Leto 17, 2018/2020

S 17. generacijo šole smo vzpostavili sodelovanje s Kinom Šiška. V okviru programa Studio 6 smo pripravili razstavo nemškega vizualnega umetnika Maxa Graua Love & Work [folating] (2018), ki jo je pospremila delavnica Performirati znanje v Projektni sobi. Oba dogodka sta pripravljena v partnerstvu z Goethe-Institutom Ljubljana. Junija 2019 smo v Kinu Šiška pripravili razstavo Plošča Staša Vrenka.

Letne razstave Sveta umetnosti pripravljamo v sodelovanju z Galerijo Škuc. Maja 2019 je ekipa Sveta umetnosti ob pomoči udeleženk šole pripravila razstavno-raziskovalni projekt nadzor < kultivacija > razvoj. Delovanje Sorosovega centra za sodobne umetnosti – Ljubljana (1993–1999). V letu 2020 bodo udeleženke šole v Galeriji Škuc pripravile svojo končno razstavo.

V sodelovanju s kolektivom ŠUM in Galerijo Škuc smo decembra 2018 pripravili niz javnih predavanj kolektiva ŠUM, z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo pa sodelujemo pri zasnovi in izvedbi niza javnih predavanj in delavnic na temo zgodovine medijske umetnosti, ki bo novembra 2019. Interni program šole pripravljamo s številnimi zunanjimi predavatelji in predavateljicami, modul Financiranje razstav in projektov sodobne umetnosti smo pripravili v sodelovanju z Motovilo, Centrom za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Svet umetnosti je v letih 2018 in 2019 znova partner mednarodnega projekta Svet okoli nas – kritični pogledi v regiji (Svet oko nas – kritički pogledi u regiji), ki se posveča stanju kritike v (sodobni) umetnosti. Projekt vodi zagrebška nevladna organizacija Kurziv, platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe v sodelovanju z organizacijami Kulturtreger (Zagreb), SEECult.org (Beograd), Kontrapunkt (Skopje) in SCCA-Ljubljana. Partnerske organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja za poklice v kulturi in kot podporne organizacije za izboljšanje produkcijskih pogojev in promocijo kulture, so že večkrat sodelovale skupaj, zlasti na temo vloge kritike in kritiškega pisanja v družbi, kritičnega vrednotenja umetniške produkcije in izobraževanja mladih avtorjev in avtoric na področju kritike. Ekipa Sveta umetnosti se je decembra 2018 udeležila nove izdaje festivala KRIK v Skopju, načrtujemo pa še več dogodkov in dvojezični zbornik besedil.


Leto 16, 2017/2018

V Galeriji Vodnikove domačije smo v sodelovanju z zavodom Divja misel v okviru programa Studio 6 pripravili razstavo Neki piše (2. 3.–2. 4. 2017, Vodnikova domačija), na kateri so se s praktičnimi vidiki kuratorskega dela lahko spoznali tudi udeleženci 16. generacije Sveta umetnosti.

Razstave Sveta umetnosti pripravljamo v sodelovanju z Galerijo Škuc. V letu 2017 smo z razstavo re- (9.–26. 5. 2017, Galerija Škuc) obeležili dvajseto obletnico delovanja Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje, v maju 2018 pa je s končno razstavo Nekaj minut kasneje. v Galeriji Škuc izobraževanje sklenila že 16. generacija udeleženk in udeležencev šole.

Nadaljujemo tudi z rubriko Svet umetnosti v reviji Likovne besede.

Svet umetnosti je v letih 2017 in 2018 partner mednarodnega projekta Svet okoli nas – kritični pogledi v regiji (Svet oko nas – kritički pogledi u regiji), ki se posveča stanju kritike v (sodobni) umetnosti. Projekt vodi zagrebška nevladna organizacija Kurziv, platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe v sodelovanju z organizacijami Kulturtreger (Zagreb), SEECult.org (Beograd), Kontrapunkt (Skopje) in SCCA-Ljubljana. Partnerske organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja za poklice v kulturi (kritiki, kuratorji, novinarji, uredniki) in kot podporne organizacije za izboljšanje produkcijskih pogojev in promocijo kulture, so že večkrat sodelovale skupaj, zlasti na temo vloge kritike in kritiškega pisanja v družbi, kritičnega vrednotenja umetniške produkcije in izobraževanja mladih avtorjev na področju kritike. Pod okriljem projekta sta v sklopu  festivala za kritiško kulturo KRIK 2017 v Skopju potekala tridnevni seminar kritike in okrogla miza.


Leto 15, 2014/2016

Z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo sodelujemo pri koncipiranju in izvedbi serije javnih predavanj in delavnic z naslovom Premisleki in premise v sodobni umetnosti, umetnostni teoriji in zgodovini ter Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?.

Razstavo Sveta umetnosti pripravljamo v sodelovanju z Galerijo Škuc (Dan na dan, december 2014, Borga Kantürk: Raziskovanje spomina: Zgodovine.Vaje.Zgodbe.Ponovitve, maj 2015 in Osebno, maj 2016).

V letu 2015 pripravljamo z organizacijama Planting Rice s Filipinov in Kurziv s Hrvaške projekt Curating–In–Depth, ki je eden od treh mednarodnih projektov, ki je prejel podporo fundacije Asia-Europe Foundation (ASEF).

Saša Nabergoj, vodja Sveta umetnosti, je v šolskih letih 2014/2015 in 2015/2016 gostujoča predavateljica na Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici, kjer z dr. Petjo Grafenauer v okviru projekta Patterns Lectures predava predmet z naslovom D.I.Y. in D.I.W.O umetnostni sistemi, Popravki dominantnega, a pomanjkljivega sistema in narativa vizualne umetnosti v Sloveniji, 1960–2000.

V juniju 2015 smo pripravili pregled ljubljanske umetniške scene za študente prvega letnika diplomskega študija na Bard Centre for Curatorial Studies, New York, ki ga vodi Paul O’Neill.


Leto 14, 2011/2013

Temeljna značilnost Sveta umetnosti zadnjih dveh let je njegova bolj intenzivna vpetost v mednarodni svet umetnosti. Šola je bila seveda že od vsega začetka mednarodna; na njej so sodelovali številni mednarodni predavatelji in vodje delavnic, pa tudi tečajniki so pogosto prihajali iz sosednjih držav. Smo pa od leta 2010 uspeli poglobiti doslej občasna ali kratkoročna sodelovanja in se čez večletno sodelovanje povezati s sorodnimi in komplementarnimi programi v Evropi. Tako smo z dunajskim, krakovskim in züriškim podiplomskim programom za kustose ter zagrebško šolo za kritike vzpostavili več paralelnih in presečnih platform, ki nam omogočajo poglobljeno izmenjavanje znanj o teorijah in praksah izobraževanja v polju sodobne umetnosti. Izmenjali smo koristne izkušnje, (so)vplivali na razvoj programov, predvsem pa povezali različne protagoniste iz sveta umetnosti. Pri tem sodelovanju gre tudi za izmenjavo in seznanjanje s praksami, ki so relevantne za posamične kontekste, zato s(m)o ”naši” predavatelji gostovali v Krakovu, Zürichu in Zagrebu pa na Dunaju, hrvaški, švicarski, poljski in avstrijski pa pri nas. Prav tako pomembne so tudi povezave in znanja, ki so jih pri tem pridobili sodelujoči tečajniki/študenti (bodoči kustosi in kritiki), ki smo jim z natančno pripravljenimi študijskimi ekskurzijami predstavili umetnostna prizorišča posamičnih mest. S tem smo jih seznanili z dobrimi praksami, budili njihovo kritično in analitično zavest in jih povezovali z njihovimi prihodnjimi sopotniki: kustosi in kritiki prihodnjih generacij.

Na poti k sodelovanju

je bilo sodelovanje med Svetom umetnosti in Magistrskim študijem likovnih umetnosti, Akademije za umetnost in oblikovanje St. Joost (AKV/St. Joost). Pri pregledu ljubljanskega umetnostnega prizorišča (april 2013) pa so sodelelovali tudi študenti Drugostopenjskega magistrskega študijskega programa umetnostna zgodovina, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani. Na poti k sodelovanju poteka od avgusta 2012.

Z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo sodelujemo pri koncipiranju in izvedbi serije javnih predavanj z naslovom Premisleki in premene v kuratorskih, kritiških in umetniških praksah.

Leonardo Mobility

Projekt Svet umetnosti. Modeli za usposabljanje in sodelovanje v sodobni umetnosti je osredotočen na poklicno usposabljanje na področju kuratorskih študij, študij umetnostne kritike, muzeoloških študij in kulturnega novinarstva. Partnerstvo temelji na dolgoročnih izobraževalnih izkušnjah vseh partnerjev, preučiti pa namerava najboljše prakse strategij, metod in učnih načrtov. Skupaj razvijamo program poklicnega usposabljanja za kustose, kritike in novinarje sodobne umetnosti, iščemo alternativne modele izobraževanja v umetnosti ter gradimo prostor za dolgoročno sodelovanje tako na institucionalni (partnerske organizacije in njihovi zaposleni) kot individualni ravni (učenci, učitelji in mentorji).

Partnerstvo obsega izmenjave predavateljev, strokovne ekskurzije, pripravo dvodnevne mednarodne konference in pripravo on-line priročnika za poklicno usposabljanje. Ta bo kot zaključek našega sodelovanja podajal spoznanja in izkušnje ter krepil sodelovanje ter povezovanje med kulturnimi ustanovami v štirih državah, ki imajo podobne izkušnje glede svojega statusa na mednarodnem trgu umetnosti in stanja umetnostnega izobraževanja.

Partnerji:

 • ECM, študij kuratorstva v okviru Univerze uporabnih umetnosti na Dunaju,
 • Podiplomskim kuratorskim študijem v okviru Univerze Jagiellonski Krakov,
 • KURZIV, Platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe; njihov spletni portal Kulturpunkt.hr tudi objavlja novice o našem sodelovanju.

Projekt je sofinanciran s strani evropskega programa Vseživljenjsko učenje (partnerstvo Leonardo da Vinci).

ATOM2 (A je TO! uMetnost, phAntom TO Mindset)

Projekt ATOM2 se osredotoča na usposabljanje bodočih kustosov, kulturnih kritikov in novinarjev, na organiziranje njihovega povezovanja, izmenjavo dobrih praks in izkušenj ter na priobčevanje njihovega dela. Ponuja metodologijo, inovativne študijske module in podporo bodočim kustosom, kulturnim kritikom in novinarjem pri refleksiji sodobne umetnosti.

S partnerji iz Švice raziskujemo, evidentiramo, analiziramo in želimo ovrednotiti kuratorske in kritiške prakse v obeh prostorih, kar bo vplivalo na razvoj nujnih mehanizmov sveta umetnosti.

Projekt obsega izmenjavo predavateljev, strokovne ekskurzije, izdajo zbornika V precepu kuratorskih praks in posebne številke internetne revije On-Curating in pripravo razstave Printaj! v ljubljanskem MGLC-ju.

Partner: Podiplomski program kuratorstva inštituta za kulturne študije Univerze za umetnost Zürich.

Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

Predavanja Umetnost XX. stoletja. Poglavja., ki jih pripravljata Saša Nabergoj in Rebeka Vidrih, so nastala v sodelovanju Oddelka za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti in Zavoda SCCA−Ljubljana.

V okviru raziskovalno-kuratorskega projekta katerega namen je raziskati zgodovino metelkovske vizualne scene in trenutne vizualne produkcije, sodelujemo z Galerijo Alkatraz. Ob 19-ti obletnici AKC Metelkova mesto smo pripravili Vmesno postajo (razstave, pogovori, delavnice, odprti ateljeji, intervencije, projekcije, performans), 6.–25. 9. 2012.

Končno razstavo 14. letnika Sveta umetnosti smo pripravili v sodelovanju z Galerijo Škuc.

Svet umetnosti sodeluje s portalom Videolectures, kjer objavljamo videodokumente predavanj s področja kuratorskih praks sodobne umetnosti.


Zgodovina mednarodnih sodelovanj

Sodelavci, ki so za nas pripravili strokoven program ob študijskih ekskurzijah in izmenjavah:

Leto 13 (2009/10)

Leto 12 (2008/09)

Leto 11 (2007/08)

Mednarodna poletna šola v Erevanu 2008
Dolgoletni angažma Zavoda SCCA−Ljubljana na področju izobraževanja v sodobni umetnosti je pripeljal do sodelovanja z Združenjem armenskih likovnih kritikov, ki je leta 2006 pripravilo prvo poletno šolo za kustose sodobne umetnosti.
Nadaljnji razvoj šole, ki je postala vsakoletna, pa Združenje pripravlja z regionalnimi partnerji, ki sistematično in dolgoročno vzpostavljajo platformo za spodbujanje in razumevanje sodobnih kuratorskih praks in kritike. SCCA−Ljubljana tako skupaj s Sorosovim centrom za sodobno umetnost iz Almatyja (Kazahstan) in istanbulskim BM Contemporary Art Centrom sodeluje pri pripravi kurikuluma nove šole v regiji in izboru udeležencev.

Leto 10 (2006/07)

Dolgoletni angažma Zavoda SCCA−Ljubljana na področju izobraževanja v sodobni umetnosti je pripeljal do sodelovanja z Združenjem armenskih likovnih kritikov, ki je leta 2006 pripravilo prvo poletno šolo za kustose sodobne umetnosti. Nadaljnji razvoj šole, ki bo postala vsakoletna, pa je Združenje zasnovalo z regionalnimi partnerji, ki sistematično in dolgoročno vzpostavljajo platformo za spodbujanje in razumevanje sodobnih kuratorskih praks in kritike. SCCA−Ljubljana tako skupaj s Sorosovim centrom za sodobno umetnost iz Almatyja (Kazahstan) in istanbulskim BM Contemporary Art Centrom sodeluje pri pripravi kurikuluma nove šole v regiji.

Leto 8 (2004/05)

 • Jasna Jakšić (MSU Zagreb)
 • Eugen Borkovsky (Galerija Fontikus)

Leto 7 (2003/04)

 • WHW (Zagreb)

Leto 6 (2002/03)

 • WHW (Zagreb)
 • Schnittpunkt (Dunaj)

Leto 5 (2001/02)

 • WHW (Zagreb)
 • Schnittpunkt (Dunaj)

Leto 4 (2000/01)

 • SCCA–Beograd
 • Institut für Kulturwissenschaft (Dunaj)

Leto 3 (1999)

 • SCCA–Sarajevo
 • Institut für Kulturwissenschaft (Dunaj)
 • Stefan Batory Foundation Poland

Leto 2 (1998)

 • SCCA–Bratislava
 • Institut für Kulturwissenschaft (Dunaj)
 • SCCA–Zagreb