Svet umetnosti. Modeli za usposabljanje in sodelovanje v sodobni umetnosti

Svet umetnosti (SCCA-Ljubljana), ECM (magistrski študij kuratorstva v okviru Univerze uporabnih umetnosti na Dunaju), Univerza Jagiellonski Krakov (podiplomski kuratorski študij), KURZIV (platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe, Zagreb).

September 2010–junij 2012


O projektu Svet umetnosti. Modeli za usposabljanje in sodelovanje v sodobni umetnosti

Projekt Svet umetnosti. Modeli za usposabljanje in sodelovanje v sodobni umetnosti je partnerstvo, osredotočeno na poklicno usposabljanje na področju kuratorskih študij, študij umetnostne kritike, muzeoloških študij in kulturnega novinarstva. Partnerstvo namerava preučiti najboljše prakse strategij, metod in učnega načrta poklicnega usposabljanja, ki so jih partnerji razvili.

Partnerstvo temelji na dolgoročnih izobraževalnih izkušnjah vseh partnerjev in razvija program poklicnega usposabljanja za kustose, kritike in novinarje sodobne umetnosti. Program je sestavljen iz različnih dejavnosti (pisno izražanje, produkcija razstav, kritično branje, delavnice, predavanja in študijske ekskurzije) in se konča s pridobitvijo certifikata, ki bo tečajnikom pomagal pri začetku delovanja v svetu umetnosti. Tečajniki bodo pridobili specifično, predvsem praktično znanje za delovanje kot kustosi, kritiki in novinarji sodobne umetnosti.

Partnerstvo išče alternativne modele izobraževanja v umetnosti, razvija skupen učni načrt in priročnik za poklicno usposabljanje in krepi sodelovanje ter povezovanje med kulturnimi ustanovami v štirih državah, ki imajo podobne izkušnje glede njihovega statusa na mednarodnem trgu umetnosti in stanja umetnostnega izobraževanja. Gradi prostor za dolgoročno sodelovanje tako na institucionalni ravni (partnerske organizacije in njihovi zaposleni) in individualni ravni (učenci, učitelji in mentorji).


Predavanja


Konferenca

Konferenco organizira ECM, magistrski študij kuratorstva v okviru Univerze uporabnih umetnosti na Dunaju.

Zgodovina razstavljanja je zgodovina različnih med seboj prepletajočih se interdisciplinarnih praks v polju vizualne umetnosti, v katerem so oblika in pomen, kulturna produkcija in njena vloga v družbi tesno povezane. Razstave zato ohranjajo zahteve in tradicije uporabnih umetnosti, vendar jih tudi revidirajo in aktualizirajo. Z obzirom na trenutni proces reformulacije pojma ”uporaben” je bistvenega pomena, da temeljito preučimo zahteve in potrebe muzejev in razstav. Posebej je potrebno izpostaviti razprave povezane z demokratizacijo, sodelovanjem, intervencijo, utopijo in proizvajanje znanja, kar se nanaša predvsem na vprašanja oblikovanja razstav in ravnanja s predmeti.

Dvodnevne mednarodne konference se bodo udeležili številni mednarodno uveljavljeni strokovnjaki (Suzana Milevska, Peter Weibel, Barbara Steiner, Erwin K. Bauer, Martin Krenn, Marion von Osten, Kristina Leko idr.), ki bodo v svojih predavanjih in debatah na okroglih mizah tematizirali omenjena vprašanja.

Celoten program (pdf)


Ekskurzije


Publikacije

Priročnik: (Un)learning Together: Discourses, Moments and Conflicts that Make the World Bigger than the World of Art (vocational reader) (pdf)

Urednice: Maria Hussakowska, Antonija Letinić, Saša Nabergoj, Nora Sternfeld, Luiza Ziaja, Simona Žvanut
Izdal: KURZIV − Platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe, Zagreb (Hrvaška)
V sodelovanju z: SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana (Slovenija); Schnittpunkt Verein für Ausstellungstheorie und – praxis, Vienna (Avstrija); Podyplomowe Muzealnicze Studia Kuratorskie w zakresie sztuki najnowszej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki, Krakow (Poljska)
Odgovorna urednica: Antonija Letinić
Oblikovanja: Dario Dević
September 2012
Jeziki: angleščina, hrvaščina, slovenščina.

Publikacija: Talking about Exhibition (pdf)

Besedila: Petja Grafenauer: Interview with Saša Nabergoj (We are interested in ways of working based on local needs), Andrzej Szczerski (Curating and the importance of an artwork), Maria Hussakowska (Helena Blum and her modern art history — written and exhibited), Nora Sternfeld, Luisa Ziaja (What comes after the show? On post-representational curating), Beatrice Jaschke (Curating. A profession in transition), Wojciech Szymański (The Program of No Program), Karolina Kolenda (Curating the East), Antonija Letinić (From culture to education and back).
Urednica: Maria Hussakowska
Prevod: Karolina Kolenda
Grafično oblikovanje: Władysław Pluta
Jeziki: poljski, angleški.


Spletna stran programa

Kulturpunkt.hr

Urednica: Antonija Letinic, KURZIV, Zagreb.


Program podprt v obliki dotacije po programu Program Vseživljenjsko učenje (partnerstvo Leonardo da Vinci)