ATOM2, A je TO! uMetnost, phAntom TO Mindset

Svet umetnosti, Šola za sodobno umetnost (SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana)
in Podiplomski program kuratorstva Inštituta za kulturološke študije (Univerze za umetnost Zürich)

Januar 2011–junij 2012


O projektu ATOM2

Projekt ATOM2 se osredotoča na usposabljanje bodočih kustosov, kulturnih kritikov in novinarjev, na organiziranje njihovega povezovanja, na izmenjavo njihovih dobrih praks in izkušenj ter na priobčevanje njihovega dela. Ponuja metodologijo, inovativne študijske module in podporo bodočim kustosom, kulturnim kritikom in novinarjem pri refleksiji sodobne umetnosti tako, da ta ne bi bila več fantomska in nerazumljena, pač pa bi postala samoumevna v miselnosti širše javnosti.

S partnerji iz Švice ter pridruženimi partnerji iz Slovenije bomo raziskali, evidentirali, analizirali in ovrednotili kuratorske in kritiške prakse v obeh prostorih, kar bo vplivalo na razvoj nujnih mehanizmov sveta umetnosti. Pomembno je tudi, da so ena od naših ciljnih skupin bodoči kustosi in kritiki, ki jih bomo tako že v procesu izobraževanja opremili s ključnim znanji, kakor tudi metodami, kako se odgovorno spoprijemati s kompleksno materijo sodobne umetnosti. Tako bodo učinki razpršeni in se bodo udejanjali skozi njihovo prihodnje delovanje. Z našimi pridruženimi partnerji iz Slovenije bomo pripravili okolje za plodno mreženje študentov, ki bodo imeli omogočen vpogled v umetnostno sceno drugega, kar jim bo prineslo tudi zmožnost bolj objektivnega pogleda na lastno situacijo doma. Obenem bodo sodelovali pri odpiranju in analiziranju ključnih vprašanj iz polja kuratorskih in kritiških praks. Primere dobrih praks bomo obelodanili in postavili na ogled v mini seriji predavanj, ki bodo naslavljala širšo javnost, prinašala pa bodo pričevanja strokovnjakov iz Slovenije in Švice, ki bodo predstavljali primere dobre prakse, obenem pa jih bodo že postavljali v širši kontekst.

Segli pa bomo tudi širše. Posebna številka internetne revije On.Curating (sicer delo naših švicarskih partnerjev), ki je fokusirana na vprašanja kuratorske prakse in teorije, bo posegla na presečišče sorodnih tematik obeh kulturnih področij (Slovenije in Švice) in bo tako ne le predstavila primere dobre prakse, pač pa jih tudi umestila v širši teoretski okvir. Zbornik V precepu kuratorskih praks pa prinaša zaključek sistematičnega in aplikativnega dela v zapolnjevanju velike vrzeli v teoretski obravnavi sodobnih umetnostnih vprašanj s posebnim ozirom na družbeno ozaveščenih in urbanih projektih. Prinaša širšo referenčnost in zagotavlja aplikativnost – trajno uporabnost v študijske ter praktično uporabne namene. Gre za objavo izsledkov sistematičnega dela, ki vključuje tako umetnike kot teoretike in bo praktično uporabno tako za umetnostne in izobraževalne ustanove kot za širše bralstvo, ki ga zanima sodobna umetnost. Revija in zbornik bosta odprla, raziskala in razvila številne ključne teme, ki bodo zavoljo formata ostale kot eno od ključnih gradiv za bodoče raziskovalce, kustose, kritike, teoretike s področja umetnostnih in družboslovnih praks, pa tudi širše bosta s svojo zasnovo zanimivi tudi za tiste, ki jih sodobna umetnost zgolj zanima.


Predavanja

V Zürichu v okviru Podiplomskega programa kuratorstva inštituta za kulturne študije z Univerze za umetnost (Zürich Art University):

V Ljubljani v okviru Sveta umetnosti, Šole za kustose in kritike sodobne umetnosti, SCCA-Ljubljana:


Zbornik V precepu kuratorskih praksZbornik

Naslov: V precepu kuratorskih praks

Urednica: Saša Nabergoj
Asistentka: Simona Žvanut


Študijske ekskurzije

Zagreb in Zürich v Ljubljani: 14.–16. marec 2012
Spremljevalni program (pdf)
[namenjen tečajnikom 14. letnika Sveta umetnosti, študentom magistrskega študija kuratorstva iz Züricha in učencem šole za pisanje kritike sodobne umetnosti iz Zagreba]
Pripravili: Saša Nabergoj z Majo Alibegović, Majo Antončič, Lenko Đorojević, Jasno Jernejšek, Miho Kelemino, Darijo Kovačič, Nino Skumavc, Nino Sotelšek, Denisom Volkom
Oblikovanje: Maja Alibegović

Ljubljana v Zürichu: 18.–21. april 2012
Spremljevalni program (pdf)
[namenjen tečajnikom 14. letnika Sveta umetnosti in študentom magistrskega študija kuratorstva iz Züricha]
Pripravila: Dimitrina SevovaRazstava

Printaj!

Razstava umetniških publikacij, otvoritveno predavanje (Dorothee Richter)

15. 3. 2012−25. 3. 2012
MGLC, Pod turnom 3, Ljubljana
Pripravila: Saša Nabergoj
Asistenta: Simona Žvanut, Miha Kelemina

Umetniki: Brigit Brenner, Dani Gal, Guerilla Girls, Clare Kenny, Lucie Kolb, Monochrom, Ana Roldán, Shirana Shahbazi, Riikka Tauriainen

Na razstavi Printaj! je Saša Nabergoj pripravila izbor umetniških edicij projekta Editions – Ready to Print 13 (16 x A4) = A0 x 13 in jih postavila v prostor Mednarodnega grafičnega centra v Ljubljani. Gre za problemsko, študijsko razstavo, ki se ukvarja z vprašanji demokratičnega modela distribucije umetnosti in vzpostavlja dialog s konceptualno umetnostjo ter izgubljeno avro avtorja – umetnika. Obenem prevprašuje vlogo kustosa, njegove pozicije moči in strokovnosti v svetu umetnosti.

Sprintaj svojo izbiro publikacij http://www.on-curating.org/issue_10.php in pošlji fotografijo na naslov office@curating.org!Otvoritveno predavanje

Dorothe Richter: Umetniki in kustosi kot avtorji – tekmeci, sodelavci ali člani iste ekipe?, ob 19.00, MGLC, Ljubljana. Predavanje je bilo v angleščini.
V predavanju je prevpraševala umetniško in kuratorsko avtorstvo in ga skušala postaviti v širši zgodovinski okvir. So umetniki in kustosi tekmeci pri prilaščanju avtorstva v sodobni umetnosti? So kuratorji posvojili proces umetniške samoorganizacije in če so res, kakšne so posledice? Ali so umetniki in kustosi sodelavci na področju, kjer je prilaščanje avtorstva rahlo nedefinirano in kot tako bolj fleksibilno in odprto?

Več o predavateljici
Vsebina predavanja

O razstavi

Leta 2011 so udeleženci kuratorskega programa pod vodstvom Dorothee Richter in Andree Rocca povabili trinajst umetnikov zelo različnih provinienc k produkciji PDF knjižnih izdaj. Vsak od njih je ustvaril delo na papirju sestavljeno iz 16 strani formata A4; večina bo na razstavi sestavljena v eno dvodimenzionalno delo formata A0. Te sodobne umetniške edicije so dostopne na internetu, kdorkoli jih lahko brezplačno naloži in razstavi.

Umetniške edicije nadaljujejo tradicijo multiplov in izdaj, ki so jih producirali umetniki v 60-ih; spomnimo se članov Fluxusa, ki so predstavljali svojo umetnost v omejenih edicijah v izložbah. Tako so umetnost hoteli ločiti od njene auratske vzvišenosti in jo narediti dostopno vsem. Tovrstna praksa je odprla vrata številnih edicijam umetnikov, ki so predvsem v našem prostoru (pa tudi v naši neposredni bližini; denimo na Hrvaškem) doživele silovit razmah v preteklih desetletjih in so še danes ključen del umetniške produkcije. Razstava je premišljeno umeščena v MGLC, Mednarodni grafični center, ki že desetletja sistematično zbira, raziskuje in producira umetniške edicije. Kustosinji razstave se dotikata številnih vprašanj, ki jih je odprl tudi lanski grafični bienale, predvsem vprašanj posodobljenja in aktualnosti preteklih formatov umetniških del v času digitalne reprodukcije in medmrežne distribucije.

Dematerializacija umetniškega objekta v okviru razstavnega projekta Printaj! je dosegla nov nivo. “Material” razstave je namreč v PDF obliki brezplačno dostopen na medmrežju in teoretično na voljo prav vsakemu, ki ima v lasti printer in nekaj lepilnega traku. Umetniški objekt je odtujen od samega sebe, spremenjen v serijo neskončno podobnih in enakovrednih objektov, ki preobračajo logiko vsakdanjega in tako tudi “avro”, ta “edinstven fenomen oddaljenosti, ne glede na to, kako blizu je lahko” (kot pravi Benjamin). Tovrstna revolucionarna oblika dostopa do digitalnih izdaj odpira nove odnose in učinke, ki ne le ponovno oblikujejo estetski užitek, ampak tudi vplivajo na naše razumevanje umetnosti / vizualnih sporočil. Umetnost tako razumemo kot del vsakdanjega življenja, pa tudi kot politično dejanje, kot dogodek, ki tako prekinja ustaljeno naracijo in oblikuje nove.

Razstavo je spremljal bogat spremljevalni program, ki so ga sooblikovali študenti magistrskega študija kuratorstva iz Züricha, udeleženci Sveta umetnosti, šole za sodobno umetnost iz Ljubljane in učenci šole za pisanje kritike sodobne umetnosti iz Zagreba. Sestavljen je bil iz usmerjenih pogovorov, programa študijskih obiskov v ljubljanskih umetnostnih institucijah in predavanj.

Koncept projekta Editions – Ready to Print 13 (16 x A4) = A0 x 13: Dorothee Richter, Andrea Roca with Milena Brendle, Chantal Bron, Melanie Buechel, Jeannine Herrmann, Amber Hickey, Sonja Hug, Garance Massart-Blum, Candida Pestana, Corinne Rinaldis, Dimitrina Sevova, Lindsey Sharman, Catrina Sonderegge

Saša NabergojSlikovno gradivo:

Objave v medijih (.doc)

Kritika razstave: Kako preprosto je natisniti in predstaviti umetniško delo? (Maja Antončič)


Mednarodna spletna revija

On.Curating Issue 14Sodelovanje zaključuje 14. številka mednarodne spletne revije On.Curating. Revija je namenjena vprašanjem o kuratorski praksi in teoriji, izdaja pa jo Podiplomski program kuratorstva Inštituta za kulturološke študije.

14. številka, ki sta jo uredili Dorothee Richter in Saša Nabergoj, predstavlja izbor tekstov in intervjujev iz arhiva Sveta umetnosti od leta 1997 do danes, zbranih pod naslovom From the World of Art Archive. Vsa besedila, prvič objavljena v letnih antologijah Sveta umetnosti in še vedno dostopna na arhivskih straneh Sveta umetnosti, tvorijo zanimiv pregled raznolikosti kuratorskih pristopov, premišljevanj in vprašanj o kritiški in kuratorski praksi v spreminjajočem se svetu umetnosti zadnjih petnajst let. V reviji so zbrani prispevki mednarodno delujočih kuratorjev, kritikov, teoretikov in umetnikov: Boris Buden, Eda Čufer, Clémentine Deliss, Charles Esche, Charles Harrison, Mike Hentz, Oliver Marchart, Suzana Milevska, Saša Nabergoj in Dorothee Richter, Nora Sternfeld in Luisa Ziaja, WHW, Miha Zadnikar.

Naročite lahko tudi natisnjeno 14. številko!

VEČ O REVIJI


Produkcija: SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Koprodukcija: Podiplomski program kuratorstva Inštituta za kulturološke študije z Univerze za umetnost Zürich.

Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.
Swiss Contribution

Zahvala: Mednarodni grafični likovni center (MGLC)
MGLC