Studio 6

Umetniške akcije, razstave, performansi in pogovori


Razstavni in raziskovalni program Studio 6 je od leta 2004 vzpostavljal prostor za izvedbo umetniških akcij in omogočal njihovo refleksijo, spodbujal diskusije o sodobni vizualni umetniški praksi ter vzpostavljal konstruktivno sodelovanje med različnimi profili v svetu umetnosti. Vsako leto smo pripravili dva dogodka, enega v Projektni sobi SCCA, z drugim pa smo sodelovali z različnimi razstavišči sodobne umetnosti.

Studio 6 je vse od svojih začetkov pomenil tudi prve samostojne kuratorske izkušnje za nekatere nekdanje udeleženke in udeležence šole Svet umetnosti. Na spletni strani Sveta umetnosti so dostopni dogodki Studia 6, ki so jih pripravili nekdanji udeleženci in udeleženke šole, za preostale dogodke v sklopu Studi 6 obiščite spletno stran Studia 6.

Sodelavci in sodelavke

Vodje programa: Miha Kelemina (2016−2019), Simona Žvanut (2015/2016), Saša (Glavan) Nabergoj (2004−2015).

Koordinatorja/koordinatorke: Jasna Jernejšek (2018−2019), Lara Plavčak (2016−2017), Miha Kelemina (2015/2016), Simona Žvanut (2011−2015), Sonja Zavrtanik (2009−2011), Maja Lozić (2007/08), Tevž Logar (2004–2006).


PROGRAM 2019

V letu 2019 v sklopu Studia 6 pripravljamo dva dogodka z večmedijskima umetnikoma Danilom Milovanovićem in Stašem Vrenkom.

21. marca bo Danilo Milovanović v Projektni sobi SCCA pripravil arhivsko razstavo o galerijskem prostoru Zelenica v nekdanji tovarni Rog, bosta pospremila predavanje in pogovor z umetnikom. Nadaljujemo tudi sodelovanje s Kinom Šiška, kjer bomo 18. junija odprli razstavo Staša Vrenka.

Galerija Zelenica

PROGRAM 2018

V sklopu Studia 6 smo v letu 2018 k sodelovanju povabili udeleženko 14. generacije Sveta umetnosti Jasno Jernejšek. Kuratorka in umetnica Lina Rica sta novembra v Projektni sobi SCCA zasnovali večmedijsko instalacijo Pretakanje časa. Odprtje je pospremil pogovor med kuratorko in umetnico.

Studio 6 v letu 2018 prvič pripravlja tudi sodelovanje s Kinom Šiška. Miha Kelemina in Lara Plavčak sta v Kinu Šiška pripravila razstavo Love & Work [floating] nemškega vizualnega umetnika Maxa Graua. Razstavo je pospremila delavnica Performirati znanje, ki jo je umetnik zasnoval in izvedel tekom svoje kratke rezidence v Ljubljani.


PROGRAM 2017

S Studiom 6, ki bo letos že štirinajsto leto del našega programa na področju vizualne umetnosti, še naprej preizkušamo različne modele sodelovanja, predstavljamo umetniške projekte ter spodbujamo njihovo refleksijo. Tudi v letu 2017 pripravljamo dva dogodka, enega v Projektni sobi SCCA, z drugim pa nadaljujemo sodelovanja z razstavišči sodobne umetnosti.

Skupinska razstava Neki piše je drugi projekt Zavoda SCCA-Ljubljana v Galeriji Vodnikove domačije ter obenem že šesti projekt, ki raziskuje združevanje pisane besede in podobe v sodobni likovni produkciji. Vključevanje besed v umetniško delo je v zgodovini umetnosti prisotna, danes pa pogosta in posebej privlačna umetniška praksa, saj ustvarja hkratno in izmenično branje besedila in podobe. Na razstavi sodelujoči umetniki Bojan Mijatović, Horrid Habits, Leon Zuodar, Maks Bricelj ter umetnici Mina Fina in Nevena Aleksovski v svojem delu z raznolikimi pristopi preiskujejo združevanje besedila in podob kot enega izmed avtorskih načinov ustvarjanja.

V nizu sodelovanj Kurator_ka na obisku, kjer gostimo nekdanje udeleženke in udeležence Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti, pa smo letos k sodelovanju povabili Majo Antončič. Kuratorka bo z umetnikom Daliborjem Borijem Zupančičem v Projektni sobi SCCA izvedla umetniško intervencijo v obliki delavnice, ki se bo skozi skupinsko dinamiko vedno bolj približevala metodam umetnostne terapije ter se bo z artikuliranjem umetniških elementov, del, praks in teorij približevala kolektivnemu kuriranju umetniške situacije in postavitve.

Neki piše
2. marec–2. april 2017
Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65, Ljubljana
Umetniki in umetnici: Bojan Mijatović, Horrid Habits, Leon Zuodar, Maks Bricelj, Mina Fina, Nevena Aleksovski
Kuratorka: Lara Plavčak
Svetovalec: Miha Kelemina
Pomoč pri pripravi in izvedbi: udeleženke 16. leta Sveta umetnosti

V hiši, kjer bivam, je mnogo soban … ali “art terapevtski stik”
Četrtek, 30. 11. 2017, ob 18.00
SCCA-Ljubljana, Projektna soba, Metelkova 6, Ljubljana
Avtor: Dalibor Bori Zupančič
Kuratorka: Maja AntončičPROGRAM 2016

Studio 6 že dvanajsto leto preizkuša različne modele sodelovanja med umetniki, kuratorji, kritiki in teoretiki. Povezujeta nas prostor in kontekst Projektne sobe SCCA, kjer predstavljamo umetniške projekte ter spodbujamo njihovo refleksijo, ob posebnih priložnostih pa sodelovanja preizkušamo tudi v novih okoljih.

V začetku leta smo v galeriji Vodnikove domačije pripravili razstavo Besede kot barve, barve kot besede. Likovni sprehod po poeziji, ki smo jo zasnovali za festival Dnevi poezije in vina 2015 na Ptuju. Na razstavi, ki je bila presek med literarnim in likovnim ustvarjanjem, so se predstavili umetniki in umetnice, ki raziskujejo odnos med likovnim in besednim umetniškim izrazom. Razstavo smo v modificirani obliki predstavili v Vodnikovi domačiji prav zaradi programske usmeritve galerije, ki stremi k povezovanju vizualnega umetniškega izraza in besednega ustvarjanja. Razstava je bila prilagojena zahtevam novega razstavnega prostora, kuratorji in oblikovalka razstave pa smo vnovič premislili povezave med sopostavljenimi deli, njihovo zgodbo in ambient, ki ga dela vzpostavljajo. Razstavo so pospremila javna vodstva, delavnica izdelovanja knjig za osnovnošolce in predavanje Poezija v galeriji Dušana Dovča.

V okviru Studia 6 želimo odpreti prostor tudi kuratorjem in kuratorkam mlajše generacije. V nizu sodelovanj bomo vabljenemu kuratorju/ki ponudili prostor Projektne sobe SCCA, finančna sredstva ter pomoč pri pripravi in izvedbi razstavnega projekta. Kuratorka oziroma kurator bosta sama določila vsebino sodelovanja, lahko pa gre tako za preizkušanja formatov predstavljanja, razstavljanja kot tudi druge eksperimentalne projekte na področju sodobne vizualne umetnosti.

Domen Ograjenšek, ki je prvi povabljeni kurator, bo svoj kuratorski dialog razvil z umetnico Tjašo Pogačar Podgornik. Projekt, naslovljen Koliko nevednosti še premore umetnost?, bo analiziral obstoječe pedagoške prakse, ki se umeščajo na presek umetniškega, pedagoškega in kuratorskega ter kritično prevprašal njihove potenciale in učinke. V zadnjih desetih letih je namreč tudi v lokalnem prostoru mogoče opaziti vse bolj poudarjeno pedagoško plat institucionalnih programov, z njimi pa porast vključevanja samoorganiziranih in načeloma neformalnih izobraževalnih dejavnosti v razstavne in pedagoške programe institucij sodobne umetnosti.

Besede kot barve, barve kot besede*
Likovni sprehod po poeziji
21. 1.–14. 2. 2016
Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65, Ljubljana

Umetnice in umetniki: Maja Burja, Avgust Černigoj, Primož Čučnik & Gregor Podlogar & Žiga Kariž, Matjaž Hanžek, Andrej Hočevar & Jaka Železnikar, Alenka Pirman, Srečko Kosovel, Anton Podbevšek, Zoran Srdić Janežič, Valérie Wolf Gang
Kuratorji: Dušan Dovč, Mihael Kelemina, Simona Žvanut
Oblikovalka razstave: Vesna Bukovec
Svetovalka: Saša Nabergoj
*iz pesmi Princip, zbirka Oda na manhatnski aveniji, Čučnik, Podlogar, Kariž, 2003

Koliko nevednosti še premore umetnost?
Status alternativne produkcije vednosti in njenih pogojev v lokalni sodobni vizualni umetnosti

Četrtek, 5. 5. 2016, ob 18.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Kurator: Domen Ograjenšek
Umetnica: Tjaša Pogačar PodgornikPROGRAM 2015

Studio 6 že enajsto leto preizkuša različne modele sodelovanja med umetniki, kuratorji, kritiki in teoretiki. Povezujeta nas prostor in kontekst Projektne sobe SCCA, kjer razvijamo umetniške projekte in spodbujamo njihovo refleksijo, ob posebnih priložnostih pa sodelovanja preizkušamo tudi v novih okoljih.

V letu 2015 ekipa Studia 6 na povabilo Zavoda za založniško dejavnost Beletrina pripravlja osrednjo razstavo v sklopu festivala Dnevi poezije in vina 2015 na Ptuju. Razstava je zasnovana z mislijo na festivalski pesniški program in dogajanje – pa tudi na mesto Ptuj kot gostitelja. V letošnjem letu tako pripravljamo dva dogodka, ki raziskujeta odnos med likovnim in besednim umetniškim izrazom ter ju je moč umestiti med raziskovalne projekte, ki presegajo meje ene same umetniške zvrsti.

V Projektni sobi bomo 24. avgusta 2015, v Večerih pred Dnevih pred Dnevi poezije in vina, pripravili dokumentarno predstavitev projekta Oda na manhatnski aveniji. Avtorja, pesnik Primož Čučnik in umetnik Žiga Kariž, bosta v pogovoru z Dušanom Dovčem pojasnila ozadje projekta; povode za njegov nastanek, njegov sklep in morebitna nasledstva, predvsem pa močno prevzetost nad mestom New York, kjer je poezija, objavljena v knjigi Oda na manhatnski aveniji, tudi nastala. Pogovor v Projektni sobi bo potekal ob predstavitvi ohranjenega dokumentarnega gradiva, ki je nastajalo na nizu branj, pospremljenih z zvočnimi posnetki in vizualijami v Ljubljani in na turneji po Združenih državah Amerike.

Ta dogodek bo napovedal razstavo Besede kot barve, barve kot besede, ki bo le dva dni pozneje, 26. avgusta 2015, v ptujski Stari steklarski delavnici v neposredni bližini osrednjega prizorišča festivala. Razstava bo presek med literarnim in likovnim ustvarjanjem, predstavili pa se bodo avtorji, ki so na eni strani v besedi iskali, in še iščejo, likovno vrednost ali na drugi strani prostor za besede na platnu. Razstava bo v treh zaokroženih sklopih ponudila izbor manifestov likovnih in literarnih ustvarjalcev, ki bodo obiskovalce iniciacijsko popeljali skozi zgodovino eksperimentiranja s podobo in besedo; predstavila bo umetnike slovenske avantgarde, ki so referenčni tako za slovensko likovno kot za literarno ustvarjalnost; sklenjena pa bo z umetniškimi deli in večmedijskimi instalacijami sodobnih ustvarjalcev. V soboto, 29. avgusta, ko se festival končuje in razstava zapira svoja vrata, bo Dušan Dovč v predavanju z naslovom Odsotna pesem je pesem govoril o vizualni poeziji in pesniških besedilih, ki so bolj kot branju namenjena gledanju.

Studio 6 z obema dogodkoma nadaljuje in nadgrajuje svoje poslanstvo, ki temelji na vzpostavljanju prostora za izvedbo umetniških projektov in njihovo refleksijo ter spodbuja diskusije o sodobni vizualni umetniški praksi.

Oda na manhatnski aveniji
Dokumentarna predstavitev zvočno-vizualno-semantičnega projekta
in pogovor

24. 8. 2015, ob 20. uri
Projektna soba SCCA, Ljubljana

Umetniki: Primož Čučnik, Gregor Podlogar, Žiga Kariž
Kuratorji: Dušan Dovč, Mihael Kelemina, Simona Žvanut
Moderator pogovora: Dušan Dovč

Besede kot barve, barve kot besede*
Razstava, predavanje
26.–29. 8. 2015
Stara steklarska delavnica, Ptuj

Umetnice in umetniki: Maja Burja, Avgust Černigoj, Primož Čučnik & Gregor Podlogar & Žiga Kariž, Matjaž Hanžek, Andrej Hočevar & Jaka Železnikar, Alenka Pirman, Srečko Kosovel, Anton Podbevšek, Zoran Srdić Janežič, Valérie Wolf Gang
Kuratorji: Dušan Dovč, Mihael Kelemina, Simona Žvanut
Oblikovalka razstave: Vesna Bukovec
Svetovalka: Saša Nabergoj

Odprtje razstave je v sredo, 26. 8. 2015, ob polnoči
Predavanje: Dušan Dovč, Odsotna pesem je pesem, sobota, 29. 8., ob 18.00, Stara steklarska delavnica

*iz pesmi Princip, zbirka Oda na manhatnski aveniji, Čučnik, Podlogar, Kariž, 2003PROGRAM 2013

Liminale in Cirkulacija 2

V letošnjem letu bomo pripravili dva dogodka, in sicer prvega, Liminale, junija v sodelovanju z umetniško iniciativo OFFTIR, drugega pa avgusta s Cirkulacijo 2. Njihovi projekti so tako po vsebinski kot formalni ravni raznoliki, kar je posledica tudi same formalne ureditve obeh iniciativ. Ta je bolj ali manj ohlapna, saj se umetniki povezujejo glede na posamezen projekt in so odprti tudi za občasne (slovenske ali mednarodne) sodelavce. OFFTIR in Cirkulacija 2 – podobno kot snovalci Studia 6 – kot eno izmed svojih osnovnih vodil delovanja izpostavljata razvijanje novih – od ustaljene prakse drugačnih – načinov sodelovanj med protagonisti v svetu sodobne umetnosti. Zagovarjata izmenjavo, soočenje znanj in mnenj, enakovrednost vseh udeležencev tako v procesu umetniškega ustvarjanja kot organizaciji mednarodnih partnerskih sodelovanj ali so-producentstvu. Znotraj delovanja OFFTIR-a in Cirkulacije 2 sva tako prepoznali več stičnih točk – tudi dva principa delovanja, ki ju označujemo za DIY (do it yourself – naredi sam) in DIWO (do it with others – naredi z drugimi). S povezovanjem različnih znanj in sposobnosti, re-uporabo in reciklažo materiala, predvsem pa s fleksibilnim iskanjem novih poti umetniškega ustvarjanja umetnikom namreč omogočata določeno stopnjo intelektualne neodvisnosti in samozadostnosti. V času, ko se zdi, da se prostor za delovanje v svetu sodobne umetnosti oži, delovanje obeh iniciativ tako ponuja možnost njegovega (ponovnega) razpiranja.

Liminale
Vabljeni na odprtje: v četrtek, 20. 6. 2013, ob 21.30
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Sodelujoči: člani in sodelavci Društva OFFTIR (Neža Jurman, Miha Kelemina, Jasna Jernejšek, Lenka Đorojević, Jernej Kaluža, Pia Brezavšek, Bojan Stefanović, Blaž Božič Boško, Matej Stupica, Staš Vrenko, Andraž Magajna Želc, Dejan Koban, Jaka Berger, Arnold Marko, Jonas A. Žabkar in ostali)
Kuratorki: Saša Nabergoj, Simona Žvanut

Platforma za totalno umetnost Cirkulacija 2
Vabljeni na pogovor in odprtje razstave Dark Forest Disco:
v četrtek, 22. 8. 2013, ob 19.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Sodelujoči: Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek, Borut Savski
Kuratorki: Saša Nabergoj, Simona ŽvanutPROGRAM 2010

Jurij Krpan s Polono Tratnik
Participatorna akcija in pogovor
17. 6. 2010 ob 20. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

“Vloga Galerije Kapelica ni le v izbiranju umetniških projektov, ki bodo predstavljeni v letnem programu ali zgolj v odmerjanju časa temveč predvsem v tem, da bi kot produkcijska hiša kolikor se le da aktivno sodelovala pri ustvarjanju boljših pogojev za umetniško produkcijo. Glede na to, da Kapelica prostorsko oz. infrastrukturno ne more ponuditi ateljejev, rezidenčnih uslug in svojega materiala kot bi ga prava produkcijska platforma lahko, si v procesu nastajanja posameznih umetniških del prizadevamo ustvariti pogoje za delu najbolj primerno predstavitev.
Da bi bolje razumeli nastajanje umetniških projektov, ki smo jih uvrstili v letni program Kapelice smo v preteklosti večkrat poskusili z organizacijo internih predstavitev s katerimi bi v neformalnih prezentacijah tekočega umetniškega ustvarjanja izmenjevali informacije in izkušnje, se poučili o obstoječih spremljevalnih diskurzih in glasno razmišljali o možnih oblikah končnih predstavitev. Taka skupinska srečanja so se zaradi različnih razlogov pokazala kot manj uspešna, zato v Kapelici večino pripravljalnih srečanj izvedemo individualno.
S Polono Tratnik smo v Galeriji Kapelica začeli sodelovati že pred njeno prvo razstavo v Kapelici leta 2000 in tako traja že več kot deset let. V procesu spremljanja njenega dela smo v Kapelici (poleg običajnih galerijskih uslug) taktično predstavljali tudi druge umetnike in skupine iz mednarodnega prostora in s tem aktivno ustvarjali pogoje za razumevanje ustvarjalnega področja; to je biotehnologij, ki si jih je za način svojega izraza izbrala Polona.
S Polono Tratnik bomo v Projektni sobi predstavili njeno delo in se pogovarjali o posebnostih, ki jih je potrebno poznati za razumevanje le-tega. Govorili bomo o strateških dispozicijah v svetu umetnosti kakor tudi o ključnih povezavah z znanstvenimi inštitucijami in specializiranimi strokovnjaki. Dotaknili se bomo nekaterih teoretskih in praktično-tehničnih aspektov njenega dela tako, da bodo obiskovalci lahko sodelovali tudi sami.”
Jurij KrpanPROGRAM 2009

Matej Košir: SIZIFon
Razstava
17.–24. 12. 2009
Razprava
17. 12. 2009, ob 19. uri
SIZIFon bo ponujal nasvete glede pridobivanja finančnih sredstev, nasvete glede delovanja umetnostnega sistema in nekaj nasvetov glede individualnih umetniških praks in pozicij.
Projekt tematsko obravnava situacijo v likovno umetniški sferi v Sloveniji z vsemi svojim posebnostmi, ki so vezane na specifično obliko finančne odvisnosti, politično zgodovino, število akterjev, ipd. Z uporabo interaktivnega zvočnega operaterja ali IVA projekt skuša osvetliti nekatere od teh posebnosti s posledicami, ki so bolj ali manj znane in tudi bolj ali manj (ne)ugodne za delujoče v tej sferi. Gre seveda za oseben pogled umetnika. Kljub temu pa bi se rad izognil izpostavljanju avtorstva tega projekta in dal prednosti predstavitvi nove telefonske storitve. Da bi projekt dosegel čim širšo strokovno javnost, da bi hkrati ne poudarjal umetniške narave projekta in da bi bil “korporativno” brezoseben (zato tudi izbor tega medija)  ni predvideno običajno vabilo za umetniški projekt z vsemi pripadajočimi podatki ampak reklamno sporočilo.
Kurator: Božidar Zrinski

Alenka Pirman: Deveta Koromandija
Razstava
4. 11.–9. 12. 2009
Razprava
8. 12. 2009, ob 19. uri
Sodelujejo poznavalci umetniškega delovanja Alenke Pirman.
Predstavitev
8. 12. 2009, ob 18. 30
Premierno soočenje javnosti s tiskovino Poslednja beseda.
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Umetnica Alenka Pirman se na samostojni razstavi Deveta Koromandija s šestimi umetniškimi deli prvič celovito predstavlja v Ljubljani. Projekt tvorijo razstava, razprava in predstavitev, ki obiskovalce vabijo k podrobni analizi, preučevanju, občudovanju in čudenju nad umetninami.
Kuratorka: Petra Kapš

Simon Macuh: Zvok za animacijo
Participatorna akcija, animacija, razstava, projekcija
24. 6.–26. 6. 2009
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Participatorna akcija Zvok za animacijo vzpodbuja dejavno vključitev prisotne publike, jo animira in išče in zajema zvoke njenih aktivnosti. Avtorsko so ti prepuščeni bodisi trenutnemu navdihu tistih, ki bodo oddajali ali prožili zvoke, bodisi je udeleženkina/-čeva (ne)aktivnost konceptualno premišljen odraz, vpet v teoretski okvir ali ustvarjalni horizont. Ujeti zvoki bodo inkorporirani v animacijo.
Kuratorka: Petra KapšPROGRAM 2008

Kuratorska ekipa: Saša Nabergoj, Bojana Piškur, Mateja Rot, Maja Lozić, Alenka Gregorič, Božidar Zrinski, Iztok Hotko

Vuk Ćosić:
Le krama, komentarji in refleksije
MG chez Vuk, ASCII printi iz Moderne galerije, razstava

6.–7. 3. 2008
Pogovor bo posvečen javnem testiranju surove ideje za novi projekt, ki temelji na opaznih in neopaznih korelacijah med delom Marcela Duchampa in Vuka Ćosića. Umetnik bo razstavil triptih ASCIIMOES, ki tematizira in ironizira idejo branja slike, komentiral in reflektiral pa bo tudi ostale projekte iz svojega ustvarjalnega opusa.

Matej Andraž Vogrinčič: “Terenske vaje”
Razstava in pogovor
25.–27. 3. 2008
Razstava in pogovor z umetnikom je zamišljen kot predstavitev njegovih zadnjih projektov in diskusija o temah njegovega umetniškega snovanja. Umetnik v zadnjem času deluje večinoma v tujini in je v domačem okolju razmeroma neznan. Na razstavi bo predstavil serijo barvnih fotografij svojih prostorskih intervencij.

BridA
Razstava in pogovor
20.–23. 5. 2008
Skupina BridA slovenskem umetnostnem prostoru nadaljuje “tradicijo” skupinskega delovanja in z načinom organiziranosti in delovanja opozarja, da v našem prostoru primanjkuje kvalitetne diskusije na področju sodobnih umetniških praks, kritiške refleksije in večje vpetosti umetnosti v vsakdanje kvalitetno preživljanje časa slehernega posameznika.

Umetnik/-ica v medijih. Medijska podoba Marije Mojce Pungerčar
Predstavitev analiz, komentarji, refleksija
Pogovor
12. 11. 2008
Izhodišče meta-umetniškega projekta Umetnik/-ica v medijih avtorice Marije Mojce Pungerčar temelji na analizi avtoričinega pojavljanja v medijih od začetka njenega umetniškega delovanja leta 1983 do danes. Projekt skuša pokazati, kako o umetnici pišejo mediji in kakšno predstavo si o njej in njenem delu lahko ustvari gledalec ali bralec.PROGRAM 2007

Kuratorska ekipa: Saša Nabergoj, Bojana Piškur, Mateja Rot, Maja Lozić, Alenka Gregorič, Božidar Zrinski, Iztok Hotko

Duba Sambolec: Odprta vprašanja
Razstavna predstavitev in pogovor
29.–31. 3. 2007
V razstavni predstavitvi se Duba Sambolec osredotoča na idejne sklope, ki so generirali produkcijo v kontekstu zgodovinskih dinamik lokalne, evropske in globalne družbenopolitične situacije. Hkrati izpostavlja specifiko anatomije/analiziranja fenomena ženske v umetniški praksi.

Son:Da: Situacija_SCCA
Razstava in pogovor
27.–28. 9. 2007, 1.–3. 10. 2007
Umetniški tandem son:DA predstavlja svoj “umetniški” parazitizem, ki ga spretno izvaja že nekaj let. K sodelovanju so vabljeni umetniki/izvajalci, ki na različne načine (a vedno omejeni na polju son.DInih želja in ukazov) zapolnjujejo manko njunih predstavitev.

Jože Barši:
Od Javnega stranišča do branj, komentarji in refleksije
Brez naslova, razstava

Razstava in pogovor
25.–26. 10. 2007
Jože Barši s svojim delom širi in neprestano spreminja kiparsko polje, vanj vpleta pojme iz življenja, ki so v preteklosti ostajali izven kiparske strukture, danes pa prav preko njih kiparstvo izgovarja zelo občutljive in “natančne” vsebine realnega.

Janez Janša: Lastnina za intelektualce
Razstava in pogovor
13.–14. 12. 2007
Delo v nastajanju Četrta generacija je iluzionistična vzpostavitev interierja, ki je postavljen v preteklo obdobje – sedemdeseta leta dvajsetega stoletja, v nedoločeno urbano okolje, ki ga določajo pogledi skozi okna.


Studio 6 je od leta 2004 do 2015 vodila Saša Nabergoj s pomočjo koordinatork Simone Žvanut, Sonje Zavrtanik, Maje Lozić in koordinatorja Tevža Logarja, med 2015 in 2016 pa Simona Žvanut s koordinatorjem Miho Kelemina. Program od leta 2016 vodi Miha Kelemina, s pomočjo koordinatork Lare Plavčak (2017) in Jasne Jernejšek (2018–).

Tloris projektne sobe (pdf)