Serija javnih predavanj

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15


KAKO KRITIČNO JE STANJE KRITIŠKEGA PISANJA?
serija javnih predavanj

Kritična refleksija kuratorskih praks in kompleksna razmerja med teorijo in prakso v polju sodobne umetnosti so stalna problemska polja javnih predavanj v okviru šole za kustose in kritike Svet umetnosti. V letu 2015 se bomo skupaj z mednarodno priznanimi teoretiki in praktiki sodobne umetnosti osredotočili na spremembe, ki smo jim priča v umetnostnem in predvsem kritiškem pisanju.

Osvetlili bomo stanje in status sodobnega kritiškega pisanja na področju umetnosti in kulture. Naše izhodišče je zavedanje, da je kritiško pisanje pomemben del umetnostnega sistema, brez katerega umetnost svoje družbene in/ali kulturne vloge pravzaprav sploh ne more scela izpolniti. Kljub temu pa je dandanes stanje kritiškega pisanja kritično. Umetnostna kritika je skorajda izginila iz (javnih) občil, vloga in položaj umetnostnega kritika sta z izgubljanjem njegovega zgodovinskega in družbenega pomena vedno bolj nejasni, hkrati pa kritika izpodriva vedno pomembnejša figura kustosa oz. kuratorja. Nejasnost razmer še dodatno zapleta demokratizacija kulturne produkcije, ki jo omogoča internet: vsakdo z dostopom do interneta ima lahko svoj glas, svoj blog, … je lahko kritik.

Kriza identitete umetnostne kritike vpliva na to, na kakšen način razmišljati o njeni vlogi danes. Cilj serije javnih predavanj in delavnic je preučiti in oceniti značilnosti te krize ter ugotoviti, kaj se je spremenilo in zakaj, kakšne so naloge umetnostnih kritikov danes in kakšne nove pristope je mogoče še iskati. Pri tem pa moramo preučiti nekatere kulturne, ekonomske, tehnološke in družbene dejavnike, ki so prispevali k opisanemu stanju. Med obravnavanjem teme bomo iskali odgovore na vprašanja: Kakšni so (zgodovinski idr.) pogoji krize umetnostne kritike? Kaj je zavrnitev sodbe v umetnostni kritiki, ki se je zgodila ob koncu 20. stoletja, še dodatno sprožila? Kakšen je odnos med institucionalno in umetnostno kritiko? Kako misliti umetnostno kritiko v digitalni dobi in v času socialnih omrežij? Kakšne so posledice navidezne zastarelosti likovne kritike danes? Kako je vse to povezano s stanjem in statusom kritične misli na splošno? Ali dejstvo, da je umetnostna kritika v krizi, govori o tem, da je današnji historični moment postkritičen? Ali pa se je umetnostna kritika preprosto razširila in preusmerila med različne akterje – kuratorje, umetnostne institucije, teoretike in umetnike?

Program javnih predavanj in delavnic pripravljamo v sodelovanju z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo.

Svet umetnosti / World of Art    Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

2015

februar četrtek,
5. 2. 2015, ob 18.00 uri,
Trubarjeva hiša literature
Boris Buden: Umetnost in kritika v kuriranju preteklosti, predavanje
petek,
6. 2. 2015, ob 18.00 uri,
Trubarjeva hiša literature
Boris Buden: Pogovor z avtorjem ob izidu slovenskega prevoda knjige Cona prehoda. O koncu postkomunizma
marec petek,
27. 3. 2015, ob 18.00 uri,
Projektna soba SCCA-Ljubljana
Lina Džuverović: Besede so ljudje.* Besedilo kot umetnost in umetnost kot besedilo
junij torek,
16. 6. 2015, ob 18.00 uri,
Projektna soba SCCA-Ljubljana
Jelena Vesić: Kritika v krizi / kritika kot kriza
september petek,
4. 9. 2015, ob 18.00 uri,
Projektna soba SCCA-Ljubljana
Jennifer Allen: Umetnostna kritika v digitalni dobi
sreda,
16. 9. 2015, ob 16.00 uri,
Projektna soba SCCA-Ljubljana
Edit András: Tirnica kritike v času postsocialističnega nacionalizma – Primer Madžarska


Program podpirata: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo in Erste sklad.
Predavanje Jennifer Allen podpira Institut für Auslandsbeziehungen e. V. Stuttgart.

Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo Erste skladPREMISLEKI IN PREMISE V SODOBNI UMETNOSTI, UMETNOSTNI TEORIJI IN ZGODOVINI
serija javnih predavanj

V letu 2014 v okviru 15. leta šole za kustose in kritike Svet umetnosti smo pripravili niz predavanj in delavnic, v katerih smo obravnavali kompleksna razmerja med teorijo in prakso v polju sodobne umetnosti. V družbi uveljavljenih gostov smo brusili kritično refleksijo o sodobnih kuratorskih praksah, poglabljali znanje o sodobni umetnostni teoriji in zgodovini ter vse to vedno znova soočali s sodobnimi umetniškimi praksami. Program smo pripravili v sodelovanju z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo.

Svet umetnosti / World of Art    Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

2014

februar sreda,
5. 2. 2014, ob 18. uri,
Projektna soba SCCA-Ljubljana
Suzana Milevska: Problematičnost razmerja med teorijo in kuratorsko prakso
marec četrtek,
13. 3. 2014, ob 19. uri,
Projektna soba SCCA-Ljubljana
Elke Krasny: Zapis in pisanje nenačrtovane (urbane) zgodovine kot kritična kuratorska praksa
april torek,
15. 4. 2014, ob 19. uri,
Projektna soba SCCA-Ljubljana
Jayme McLellan: Različni modeli delovanja v umetnostnem sistemu v ZDA (Washington)
maj ponedeljek,
12. 5. 2014, ob 19. uri,
Projektna soba SCCA-Ljubljana
Paul O’Neill: Ali je nekdo spet omenil kuratorstvo? Zadnji preobrati v kuratorski praksi
september ponedeljek,
22. 9. 2014, ob 18. uri,
MSUM
Piotr Piotrowski: Globalna mreža. Naproti primerjalni umetnostni zgodovini
Klara Kemp-Welch: Kontinuiteta in prelom. Mreženje in sodelovanje od 1970-ih do 2000


Program podpirajo: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Erste sklad in Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo Erste sklad Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani