Edit András: Tirnica kritike v času postsocialističnega nacionalizma – Primer Madžarska

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
2. letnik (jesen 2015/pomlad 2016)

Serija javnih predavanj

Edit András: Tirnica kritike v času postsocialističnega nacionalizma – Primer Madžarska
Predavanje (v angleškem jeziku)
Sreda, 16. 9. 2015, ob 16.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, LjubljanaPéter Donka, risba, 2013: napad na umetnika Csabo Nemesa s strani predstavnika
Madžarske akademije umetnosti.
Izkazalo se je (vnovič), da so se ruševine socializma zlahka spremenile v plodna tla za nacionalizem. Madžarska je v svojem ne-liberalnem preoblikovanju družbe inkorporirala umetnost in kulturo, da bi dovršila ali okrasila svojo (nacionalistično) “zgradbo”. Avtoritarni in sistematični proces je vodil k širjenju obsega strogo nadzorovanih institucij in k manjšanju polja za kritično sodobno umetnost in umetniško kritiko.

Predavanje želi zarisati tirnico kulturnega prevzema od prvega državnega udara prek postopne invazije vseh segmentov polja kulture do popolne priključitve skoraj vseh institucij, pomembnih pozicij in večine finančnih podpor. Vzporedno s to uničujočo operacijo bo to predavanje razkrilo začetne silovite reakcije proti nacionalni kulturni politiki, ki jih je podžgal vzpon protestniških gibanj doma in na tujem, kot tudi alternativne načine delovanja zunaj institucionalnih okvirov. Predstavila bom tudi ustvarjalne in neortodoksne prakse in žanre, ki jih je izumila marginalizirana umetniška skupnost, ter ustvarjalnost barvitega vizualnega aktivizma vključno s kritikom, ki je prisiljen najti svojo pozicijo v novem okolju.

Predstavljene bodo tudi najnovejše okoliščine, spremenjena strategija uradne kulturne politike, ki bi jo lahko opredelili kot “normalizacijo”, saj to ozadje omogoča analizo nove dileme, s katero se sooča kritik. Pod drobnogled bom postavila in interpretirala spremenjeno naravo cenzure in izrazite premike med dozdevno analogno organizacijo podtalne kritike v hladnovojnem socialističnem času in kritiko v nacionalističnih časih po hladni vojni.


Edit András (Budimpešta/Long Island, NY), je umetnostna zgodovinarka in kritičarka ter predavateljica. Področja njenega delovanja in raziskovanja so kritična teorija, sodobna umetnost v post-socialistični Vzhodni in Srednji Evropi, študije spolov, umetnost v javnem prostoru, kritične prakse in nacionalizem. Kot višja znanstvena sodelavka sodeluje z Umetnostnozgodovinskim inštitutom Madžarske akademije znanost. Aktivno objavlja v umetnostnih revijah, kot so Springerin, ThirdText, e-flux in Artmargins. Je članica uredništva Artmargins online in Ars Hungarica ter dobitnica nagrade za likovno kritiko madžarskega oddelka AICA (2008).
editandras.arthistorian.hu


Predavanje Edit András
Foto: arhiv SCCA-Ljubljana


Predavanje je del serije predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?, ki jih v letu 2015 pripravljata SCCA–Ljubljana in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo kot del izobraževanega programa Svet umetnosti.

Svet umetnosti / World of Art    Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Organizacija: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo; SCCA–Ljubljana / Svet umetnosti; Halle für Kunst & Medien, Gradec
Podpora: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo; Erste sklad

Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo Erste sklad