Elke Krasny: Zapis in pisanje nenačrtovane (urbane) zgodovine kot kritična kuratorska praksa

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
1. letnik (jesen 2014/pomlad 2015)

Serija javnih predavanj

Elke Krasny: Zapis in pisanje nenačrtovane (urbane) zgodovine kot kritična kuratorska praksa
Predavanje in delavnica

13. in 14. 3. 2014
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Rok za prijave na delavnico: 28. 2. 2014


Pogovor s teoretičarko kulture Elke Krasny, gostjo Sveta umetnosti (SCCA–Ljubljana) in Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo v oddaji Osmi dan.


PREDAVANJE
četrtek, 13. marec 2014, ob 19.00,

Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku

Sodobne prostorske prakse (spatial practices) in udejstvovanja v urbanih transformacijah so pogosto spremljale razprave o razmerju med mestnim planiranjem ter nenačrtovanju in nenačrtovanem v urbanem prostoru. Ta opozicija je (bila) nedvomno središče kritičnih prostorskih praks in teorije.

Iz razprav o ne/načrtovanju urbanega prostora bo v svojem predavanju izhajala tudi teoretičarka kulture in kustosinja Elke Krasny, ki je med drugim aktivna v polju arhitekture in prostorskih praks, urbane epistemologije in feminističnega zgodovinopisja.

Avtorica predlaga paradoks nenačrtovane zgodovine kot izhodiščno točko svojega predavanja. Zgodovina se izmika načrtovanju, saj je nekaj, kar se je že zgodilo. Pa vendar, pojem nenačrtovanega ni edina vstopna točka v zgodovino. Prav nasprotno – pisanje zgodovine, kot so pokazale feministične in postkolonialne teoretičarke in teoretiki, potrebuje skrb in načrtovanje.

The Woodward’s Building collapsing, Vancouver, September 30, 2006, photo credit: Tannoy.


V predavanju bo avtorica predstavila genealogijo feminističnega urbanega kuriranja (ki je v veliki meri še nenapisana) in feministične strategije pisanja urbane zgodovine, ki bi sicer ostala nevidna in neizrečena. Ti dve zgodovini bosta predstavljeni vzporedno kot pomembna dela raziskave kritičnih prostorskih praks v urbanem kuriranju ter feminističnih (proto)kuratorskih modelov gostoljubja in pisanja (še) nenapisane zgodovine.

Predstavljeni primeri bodo segali od primerov feminizma s konca 19. stoletja do umetniških, kuratorskih in teoretskih del Dolores Hayden, Suzanne Lacy in Lucy Lippard ter izbranih primerov urbanega kuriranja Elke Krasny.

The Woodsquat, Campers took to the sidewalk after Vancouver Police shut down the occupation inside, Vancouver, 2002.

Na predavanju in delavnici želimo soočiti različne izkušnje in poglede na udejstvovanje v urbanem prostoru – od umetniškega, urbanističnega, arhitekturnega, kuratorskega, feminističnega do kulturno teoretskega in družbeno angažiranega. Vabljeni vsi, ki vam ni vseeno, v kakšnem mestu in prostoru živite!


DELAVNICA
13. in 14. marec 2014,

Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Namen delavnice je osvetliti povezave med kritičnimi umetniškimi praksami, kuratorskimi pristopi, temami urbane epistemologije ter na raziskavi temelječih strategij. Pozornost delavnice bo namenjena vprašanjem gostoljubja in skrbi, ranljivosti in upora ter telesu (agensu, zapisovalcu) v urbanem prostoru.

Delavnica bo vključevala razpravo o prebranih besedilih ter sprehod po četrti Tabor, ki ga bomo zasnovali skupaj.

Teksti:

  • Elke Krasny (On The Urgent Need for Contemporary Action),
  • Judith Butler (Bodies in Alliance and the Politics of the Street),
  • Rosalyn Deutsche (Uneven Development: Public Art in New York City).

Udeleženci bodo besedila prejeli po prijavi.

URNIK

Četrtek, 13. marec
16.00–18.30: Razprava o prebranih besedilih
Odmor
19.00: Javno predavanje Elke Krasny

Petek, 14. marec
10.30–12.30: Oblikovanje ključnih pojmov analize prebranih besedil in načrtovanje urbanega sprehoda. Katere teme je potrebno nasloviti? Kaj raziskujemo? Kaj iščemo?
Zapletanje umetnosti, gentrifikacije, angažmaja, solidarnosti, poravnave – na primeru četrti Tabor.
12.30–14.00: odmor za kosilo (individualno)
14.00–16.30: urbani sprehod po četrti Tabor
16.30–17.00: odmor za kavo
17.00–18.30: refleksija in zaključek

PRIJAVE

Delavnica je brezplačna, potekala bo v angleškem jeziku. Število udeležencev je omejeno, izbrani pa bodo glede na dosedanje oz. načrtovano delovanje in raziskovanje urbanega prostora.
Prijave so možne do (vključno) petka, 28. februarja 2014.
Prijave naj vsebujejo izpolnjeno prijavnico; pošljite jo na: info@igorzabel.org.


Elke KrasnyElke Krasny (Dunaj) je teoretičarka kulture, kustosinja in docentka na dunajski Akademiji likovnih umetnosti. V letu 2014 je gostujoča profesorica mesta Dunaj na Tehniški univerzi, v letu 2013 pa je bila gostujoča profesorica na Akademiji likovnih umetnosti v Nürnbergu, kjer je predavala arhitekturo in urbano raziskavo. Področja njenega delovanja in raziskovanja so kritične in družbeno angažirane umetniške prakse, arhitektura in prostorske prakse, urbana epistemologija, postkolonialna teorija in feministično zgodovinopisje.
Med njenimi nedavnimi odmevnimi kuratorskimi projekti je tudi Hands-on Urbanism 1850-2012. The Right to Green (2012), ki je bil leta 2012 vključen tudi na beneški bienale arhitekture.


Predavanje in delavnica Elke Krasny
Foto: arhiv SCCA-Ljubljana


Dogodka sta del programa Svet umetnosti, ki ga v letu 2014 pripravljata SCCA-Ljubljana in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo.

Svet umetnosti / World of Art    Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Program podpirajo: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo in Erste sklad.

Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo Erste sklad