Peto srečanje Laboratorija

Laboratorij kuratorskih praks
2007/2008
Letnik 11

Ponedeljek in torek, 11. in 12. 2. 2008, Projektna soba SCCA-Ljubljana

Laborantje so se udeležili delavnice Suzane Milevske: Kooperativno kuratorstvo – Kolektivno kuratorsko telo


Dvodnevno delavnico iz kooperativnega kuratorstva je sestavljala serija različno strukturiranih diskusij o sodelovanju. Cilj delavnice je bil urjenje in uporaba kritičnega mišljenja s posebnim poudarkom na naslednjih praktičnih nalogah:

  • evalvacija izbranih predlogov za razstave in njihova kontekstualizacija znotraj sodobnih teoretskih okvirjev
  • koncipiranje realnih kuratorskih projektov

Na delavnici smo razmišljali o izzivih, ki jih prinašajo sodelovanja, vse od dekonstrukcije različnih konceptov avtorstva do različnih konstruktivnih konceptov kolektivizma in skupnosti kot orodja za družbene spremembe. Poskus zasnove projekta, oblikovanega posebej za izbran prostor v nekem drugem mestu, je hkrati združil in primerjal interdisciplinarne spretnosti vseh udeležencev.


Urnik:

Ponedeljek, 11. 02. 2008

10.00 – 11.30 Uvod: Kolektivno kuratorsko telo
Začetno teoretsko izhodišče delavnice je opozorilo Jean-Luca Nancyja, da pozabljamo na pomembnost pojmov biti skupaj, imeti skupno in pripadati ter da živimo sodobni čas brez odnosov. Raziskovali smo filozofski koncept being singular plural (biti ednina v množini), kot ga je formuliral Nancy.

11.30 – 12.00 Odmor

12.00 – 13.00 Diskusija
Udeleženci so bili razdeljeni v dve skupini in so razvili argumentirano debato v prid individualnega ali kolektivnega kuratorstva.

13.00 – 14.30 Odmor za kosilo

14.30 – 15.30 Predstavitev posameznih kolaborativnih projektov
Poleg uvodne predstavitve vodje delavnice o mednarodno poznanih kolaborativnih kuratorskih praksah, so udeleženci predstavili tudi kolaborativne projekte iz lastnega konteksta, ki so jih obiskali ali kurirali.

15.30 – 16.00 Odmor

16.00 – 17.30 Evalvacija dveh predlogov kolaborativnih projektov,
ki so bili predhodno na voljo udeležencem.

.
Torek, 12. 2. 2008

10.00 – 13.00 Kolaborativno delo na dveh različnih predlogih
Predlogi za dve kolaborativni strukturi so temeljili na virtualnem in realnem prostoru. Udeleženci so bili razdeljeni na dve skupini. Obe skupini sta predlagali novo izvirno obliko kolaborativnega kuratorstva.

13.00 – 14.30 Odmor za kosilo

14.30 – 15.30 Predstavitev projektov
obeh skupin (vsaka 30 minut)

15.30 – 17.30 Evalvacija projektov
obeh skupin in zaključna diskusija

Delavnica je potekala v angleškem jeziku.


Obvezna literatatura:

Jean-Luc Nancy. Being Singular Plural.
Trans. Robert D. Richardson and Anne O’Byrne. Stanford, CA: Stanford University Press, 2000, 73-99 (pdf 3,4 MB)

Peto srečanje Laboratorija 2007/08
Peto srečanje Laboratorija 2007/08
Peto srečanje Laboratorija 2007/08