Suzana Milevska: Kurator kot prevajalec

Laboratorij kuratorskih praks
2006/2007
Letnik 10

Predavanje

Četrtek, 12. april 2007, ob 20. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Svet umetnosti, šola za sodobno umetnost, stopa v svoje deseto leto. V okviru šole poleg rednega programa letos vzpostavljamo platformo za debato o kuratorskih praksah na področju sodobne umetnosti. Tokratno predavanje je četrto v tej seriji, ki smo jo začeli novembra 2006.


Kurator kot prevajalec

Predavanje Suzane Milevske se je osredotočilo na nujnost, da se epistemološko razjasni pozicijo sodobnega kuratorja v kontekstu, v katerem kuratorska praksa nadomešča primanjkljaj teoretskega izobraževanja umetnikov. Natančneje, kako lahko definiramo razliko med umetniškimi praksami, ki temeljijo bodisi na akademskih bodisi na kuratorskih znanjih.

Sodobne kuratorske prakse so ponotranjile prevodne strategije pri ukvarjanju z različnimi teoretskimi, umetniškimi ali kulturnimi koncepti. Skozi predavanje se je Suzana Milevska ukvarjala z vprašanjem, zakaj in na kakšen način je lahko takšna vloga sodobnega kuratorja kompleksnejša in družbeno relevantnejša od populističnega koncepta kuratorja kot posrednika. Kompleksnost pomena prevajanja v kuratorskih strategijah se pri omejitvi kuratorjeve vloge zgolj na vlogo posrednika spregleda. Pa vendar je Milevska pokazala, da tudi posredništvo – koncept, ki ga zagovarjajo številni kuratorji -, ni nikoli čisto distancirana in nevtralna intervencija. “Zmerom” na “kuratorja-posrednika” vplivajo že vzpostavljene in ponotranjene koncepcije različnih umetnosti, kultur in sveta na splošno.

Prevod različnih teoretskih, kulturnih in umetniških konceptov v projekte zahteva določeno pedagoško in epistemološko odgovornost. Hkrati sproži preizpraševanje konceptov akumulacije in produkcije univerzalne vednosti in relativizacijo njihovih učinkov. Prevajalska izvedba (performance) kuratorskega “dogodka” se nahaja med radikalnima mejama epistemološkega in kritiškega.


Suzana Milevska je publicistka, teoretičarka vizualne kulture in kustosinja, trenutno direktorica in predavateljica na Euro-Balkan Institutu, ki je vizualno-kulturni in raziskovalni center v Skopju. Milevska je doktorirala na Goldsmiths Collegeu v Londonu. Od leta 1992 je kurirala več kot 70 umetniških projektov v Skopju, Istanbulu, Stockholmu, Berlinu, Bonnu, Stutgartu, Lepzigu itd.

(Več: arhiv.worldofart.org/aktualno/seminar/voditelji-delavnic/)

Predavanje je potekalo v angleškem jeziku.

Suzana Milevska - predavanje
Suzana Milevska - predavanje
Suzana Milevska - predavanje
Suzana Milevska - predavanje