Laboratorij kuratorskih praks 2008/2009

Laboratorij kuratorskih praks raziskuje sistem sodobne umetnosti in možne načine (so)delovanja v njem. V okviru laboratorija se premišljuje, analizira, kontekstualizira in vrednoti kuratorske prakse, pa tudi sedaj že desetletno zgodovino delovanja Sveta umetnosti, ki je kot edini slovenski izobraževalni program na področju sodobne vizualne umetnosti sooblikoval mlajšo generacijo slovenskih kuratorjev in piscev.

V šolskem letu 2008/2009 bo Laboratorij potekal v obliki delavnic o kuratorski praksi. Za vsako posamično delavnico bomo pripravili javni razpis za udeležbo. Natančen urnik bo pripravljen oktobra 2008.