Razvoj 2007/08

V enajstem letu Sveta umetnosti se v okviru programa šole še naprej posvečamo delu na prenovljenem kurikulumu, analizi in ovrednotenju preteklih desetih let in razmisleku o vsebini in formi prihodnjih letnikov.

K debati o kuratorskih praksah in različnih modelih izobraževanja na področju sodobne umetnosti, njihovih elementih, teoretski utemeljitvi in udejanjanju v praksi smo pritegnili številne domače in tuje strokovnjake.

Pripravljamo posvete, predavanja in delavnice.