Seminar 2007/08

Seminar iz pisanja zapolnjuje vrzel v teoretski in kritiški refleksiji ter spodbuja pisanje o sodobnih umetniških praksah in iniciira nove diskurze, metode zapisovanja in zgodovinjenja umetniških praks.

Sestavljajo ga delavnice, ki jih vodijo gostujoči strokovnjaki in so namenjene seznanjanju z različnimi žanri pisanja in medijskih predstavitev ter praktičnemu preizkušanju v njih.