Udeleženci 2006/07

Ivana BagoIvana Bago (1979)
Rojena v Mostarju. Diplomirala je iz umetnostne zgodovine in iz angleškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Zagrebu.. V letih 2004 in 2005 je obiskovala tečaj za kustose (Zavod SCCA – Ljubljana). Je ena od ustanoviteljic neodvisne organizacije Katapult 6 v Zagrebu. Sodeluje tudi z neodvisno organizacijo KONTEJNER – biro za sodobne umetniške prakse (www.kontejner.org). Dela kot kustos asistent v Galeriji Miroslav Kraljević v Zagrebu (www.miroslav-kraljevic.hr).


Monika Ivančič FajfarMonika Ivančič Fajfar (1976)
Rojena v Šempetru pri Gorici. Diplomirala je iz umetnostne zgodovine in sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V letih 2004 in 2005 je obiskovala tečaj za kustose (Zavod SCCA – Ljubljana). Leta 2006 se je udeležila mednarodne poletne šole za kustose v Armeniji (NAAC, Erevan). Dela kot samozaposlena na področju kulture in sodeluje z Zavodom P.A.R.A.S.I.T.E., JSKD Republike Slovenije, MGLC in prosvetnim društvom Soča Kanal. Živi in dela v Ljubljani.


Perta KapšPetra Kapš (1975)
Rojena v Mariboru. Diplomirala je iz slovenščine in teologije na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Leta 2002 je vpisala magistrski študij Kultura, filozofija in izobraževanje v Srednji Evropi na PEF v Mariboru .V letih med 2003 in 2005 je obiskovala tečaj za kustose in seminar iz pisanja (Zavod SCCA – Ljubljana). Leta 2004 je ena izmed ustanoviteljev Odprtega ateljeja in TU društva za promocijo in razvoj kulture v Mariboru. Občasno objavlja strokovne prispevke v različnem tisku. Kot samozaposlena na področju kulture dela v Mariboru.


Jaka ŽeleznikarJaka Železnikar (1971)
Rojen v Ljubljani. Zaključuje študij splošnega jezikoslovja in južnoslovanskih jezikov na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V letih 2000 in 2001 je obiskoval tečaj za kustose za sodobno umetnost, leta 2005 pa je uspešno zaključil seminar iz pisanja o sodobni umetnosti (Zavod SCCA – Ljubljana). Je avtor del s področij/preseka poezije, proze in spletne/računalniške umetnosti. Stalnica njegovega dela je vsebinsko-formalno raziskovanje izraza, večinoma v medijih informacijsko komunikacijskih tehnologij, zlasti na področju spletne besedilnosti v kombinaciji z likovnimi prvinami. Ob umetniškem delu občasno deluje tudi kot selektor/kustos in piše o sodobni umetnosti. Trenutno dela kot urednik spletne Mladine. Živi in dela v Ljubljani. Več na www.jaka.org.


Vasja NagyVasja Nagy (1972)
Rojen v Postojni. Diplomiral iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani.V letih 1996 in 1997 je obiskoval tečaj za kustose za sodobno umetnost, leta 2004 pa je uspešno zaključil seminar iz pisanja o sodobni umetnosti. (Zavod SCCA – Ljubljana). Med leti 2004 in 2006 je deloval kot programski vodja in kustos v Galeriji Zapor v Kopru. V letih 1998 in 1999 je bil tudi član organizacijskega kolektiva za festival Mladifest (Klub študentov Sežana). Občasno objavlja krajše prispevke in strokovne tekste v različnem tisku Trenutno je zaposlen kot kustos v Obalnih galerijah Piran.


Petja Grafenauer KrncPetja Grafenauer Krnc (1976)
Rojena v Ljubljani. Diplomirala je iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani Leta 2002 je vpisala enovit doktorski študij Zgodovinske antropologije likovnega na ISH- Institutum Studiorum Humanitatis – Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani. V letih 2003 in 2004 je obiskovala seminar iz pisanja o sodobni umetnosti (Zavod SCCA – Ljubljana). Od leta 2003 do oktobra 2006 je bila štipendistka Ministrstva za kulturo. Redno objavlja krajše prispevke in strokovne tekste v različnem tisku. Od leta 2006 predava zgodovino umetnosti na šoli Famul Stuart. Živi in dela v Ljubljani.


Mojca Puncer Mojca Puncer (1972)
Rojena v Celju. Leta 1999 je diplomirala iz filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Trenutno piše doktorat na tezo Estetske strategije slovenskih vizualnih umetnosti v 90-ih. V letih 2003 in 2004 je obiskovala seminar iz pisanja o sodobni umetnosti (Zavod SCCA – Ljubljana). V letih 2005 in 2006 v poletnem semestru dela s študenti na Oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete Maribor. Občasno tudi predava na temo znanosti in umetnosti, predvsem o temah s področja bioarta. Rezultate svoje raziskovalne in strokovne dejavnosti objavlja v različnih publikacijah. Živi in dela v Ljubljani.

Laboratorij

Laboratorij

Laboratorij

Laboratorij