Leto 2006/2007

Svet umetnosti je edini program v Sloveniji in širši regiji srednje, vzhodne in južne Evrope, ki je namenjen praktičnemu in teoretičnemu izobraževanju na področju sodobne umetnosti. Izhaja iz podmene, da je prihodnje strokovnjake potrebno oz. koristno (na)učiti veščin in metod, jim omogočiti pridobitev znanj in vpogled v kritiški in teoretski aparat, saj jim bo vse to pomagalo pri spoprijemanju s kompleksno materijo sveta umetnosti.

Program šole je zasnovan v celoletnih ciklusih, ki dolgoročno vzpostavljajo strokovno refleksijo in kuratorsko in kritiško prakso – tisti del umetnostnega sistema, ki je nujno potreben za relevantno in aktivno umetniško produkcijo, pa je v slovenskem prostoru domala povsem nerazvit. Menili smo, da samo takšen sistematičen in celosten program lahko prinese nujne strukturne spremembe, kar se po devetih letih delovanja programa že kaže v praksi.

Svet umetnosti je sestavljen iz štirih med seboj dopolnjujočih se segmentov:

Od leta 1997 smo v devetih šolskih letih gostili 43 domačih in tujih predavateljev, 61 tečajnikov je pripravilo devet razstav, seminar je uspešno zaključilo 18 bodočih piscev, natisnjenih je bilo pet dvojezičnih zbornikov (v slovenščini in angleščini).

V desetem letniku (Leto 2006/2007) del programa (Seminar) poteka po utečenih tirnicah, del (Laboratorij) je zasnovan eksperimentalno, vzpostavljamo pa tudi novo platformo za debato o kuratorskih praksah in različnih modelih izobraževanja na področju sodobne umetnosti, njihovi teoretski utemeljitvi in udejanjanju v praksi. Povabili bomo številne domače in tuje strokovnjake, ki bodo pripravili predavanje, delavnice in posvete.

Razširjena ekipa šole se posveča prenovi in nadgradnji programa. Oblikovali smo Svet Sveta umetnosti, v katerem sodelujejo: Barbara Borčić, Branko Dimitrijević, Eda Čufer, Urška Jurman, Suzana Milevska, Nataša Petrešin, Nevenka Šivavec, Miško Šuvaković in Saša Nabergoj. Svet SU je svetovalni organ, ki bo sodeloval v razmisleku o preteklosti in postavil ogrodje za prihodnost.