Moj izbor umjetničkih radova je prije svega utemeljen u vjeri u značaj i kvalitetu odabranih djela.

Drugi kriterij izbora je uvjetovan sa skupnom odlukom kustosa izložbe da svatko od nas predstavi rad jednoga ili dva umjetnika, koja odabere s ozirom na subjektivni, neteoretski pogled na suvremenu umijetnost. Odabrala sam dva autora kojih radovi su blizu tome sta meni predstavlja kvalitetnu vizuelnu poetiku u suvremenosti. Radovi oba autora na prvi pogled čine se “estetskima”, no nije riječ o estetici praznoga, nego je to lijepo, koje je naseljeno istraživanjem povijesti i (ili) ideologija, kako samog svijeta umjetnosti tako i šireg društva, medija te pretakanja značenja među navedenim elementima. Između radova dvoje umjetnika, koje sam izabrala za izložbu, htjela sam uspostaviti dijalog i ta je želja svakako utjecala na izbor predstavljenih autora, a kasnije i na odluku da na izložbi predstavim autorske knjige. Odluka o povezivanju autorskih poetika u odnosu na medij izražavanja ponudila se sama od sebe, a svakako je na izbor utjecao i moj osobni fetišistički odnos prema mediju knjige.

Treći kriterij za izbor je dakle umjetnički medij. Autorske knjige se (nažalost) rijetko izlažu. Pored toga su oba autora svijetu umjetnosti poznata prije svega po svom slikarskom radu i čini se, kao da ostala produkcija nekako ostaje u pozadini. Budući da smatram da ciklus pet autorskih knjiga Hortus Conclusus Ksenije Čerče i instalacija Ištvana Išta Huzjana About words, sentences, paragraphs and an exclamation point, koju sačinjavaju autorske knjige Das Buch i video rad, hrvatskoj publici nude pogled u kvalitetnu, još neviđenu umjetničku produkciju, istovremeno uspostavljajući dijalog među samim radovima, odlučila sam ih predstaviti na izložbi Labsus osebno/osobno.

Petja Grafenauer Krnc