Splošni tekst o razstavi, Petra Kapš

Katera prepričanja, odločitve, razumevanja, teoretska in intuitivna izhodišča, politična stališča in vprašanja okusa sooblikujejo kuratorjevo odločitev za sodelovanje z umetnikom, kadar razstava kot trenutna ali končna manifestacija določenega procesa nima teme in je njen koncept zasnovan tako, da vsak izmed kuratorjev, neodvisno drug od drugega, pripravi izbor umetnika/ov oz umetniških del? LabSUs osebno/osobno razgalja in postavlja pod vprašaj “osebno”. Najprej skozi optiko selekcije kot pomenljive in konstitutivne točke kuratorjeve prakse ter v nadaljevanju z vrsto pojavov, simptomov in ravni, ki jih naslovna sintagma razpira.

Kuratorji z razstavo LabSUs osebno/osobno odgovarjamo na vprašanje, ki smo si ga kot impulz zastavili v LabSUsu, Odprti platformi kuratorjev, umetnikov, piscev, teoretikov – situaciji, ki smo jo kot enotedensko bivanje nas samih uprizorili v prostorih galerije Škuc (23. – 29. junij 2007). Tovrstno dogajanje je bilo v naših očeh logična konsekvenca našega skupnega načina delovanja, zastavljeno je bilo kot razkritje in prehajanje osebnega ter javnega. Ob odločitvi, da ob lastnem delu vzporedno delujemo v sestavi posameznikov (pod specifičnimi predpogoji in v določenem kontekstu) je bilo za nas odločujoče spoznanje, da se kreativni procesi sodelovanja sprožijo v stanju in po določenem času skupne prisotnosti. LabSUs je bila ekstremna situacija bivanja v osebnem, interosebnem in javnem. Hkrati je bil osnovan kot diskurzivno dogajanje z omogočanjem in vzpodbujanjem razgovorov z in med gosti – umetniki, strokovno in zainteresirano javnostjo – participatorji. Omenjeno vprašanje, ki smo ga ves čas nosili na priponkah, se je glasilo: Kurator, kaj je to? Čeprav so možna različna branja, se odmikamo od retoričnosti vprašanja, saj menimo, da je za nas, laborante Laboratorija SU, esencialnega pomena. Proces Laboratorija SU (2006/07) se je pričel novembra 2006, intenziviral pa ob delovno – družabnem srečanju v Labinu januarja 2007.

Organizem razstave LabSUs osebno/osobno je interakcija med umetniki, kuratorji, publiko ob okvirju, ki ga nudi Laboratorij SU; konstituirajo ga razmerja med osebnim, dualnim in skupnim.

Laboranti nismo skupina s skupnim stališčem, vendar zagovarjamo skupaj sprejete odločitve. To besedilo je zapisano (Petra Kapš) iz pogleda kuratorjev Ivane Bago, Petje Grafenauer Krnc, Petre Kapš, Vasje Nagy, Mojce Puncer in Jake Železnikarja in temelji na javnem izrekanju zavestno sestavljajoče se subjektivne pozicije, ki je zavezana nenehni refleksiji. Vsak izmed kuratorjev razstave Labsus osebno/osobno prevzema odgovornost in zagovarja svoje odločitve o izboru avtorja/ev in umetniških del. Istočasno vsi sodelujemo pri zagotavljanju pogojev za realizacijo.

LabSUs je aktivno iskanje in vzpostavljanje ravnovesja med udeleženci, čeprav je tudi boj med različnimi jeziki, idiomom osebnega in javnega. Prevprašuje relacije med posameznikom in institucijo. Laboratorij SU (2006/07), kot smo ga zastavili in realizirali, je eksperiment v smislu preizkušanja različnih oblik sodelovanja med ljudmi. Usmerjen je v iskanje nove oblike dela in iskanja možnosti za (so)delovanje in komunikacijo. Artikulacija lastnih in skupnih zanimanj ter vizij je nenehen izziv.

Petra Kapš