Kada izložba kao trenutna ili konačna manifestacija nekog procesa nema zadane teme i kad je njen koncept utemeljen na osobnom odabiru umjetnika/umjetničkih djela, koja uvjerenja i odluke, teorijska i intuitivna ishodišta, politička stajališta i pitanja ukusa formiraju kustosovu odluku za sudjelovanje s umjetnikom? LabSUs osebno/osobno otkriva i propituje ‘osobno’ i to ponajprije kroz optiku izbora kao sastavnog dijela kustoske prakse, a onda kroz niz pojmova, simptoma i nivoa koje naslov otvara.

Izložbom LabSUs osebno/osobno odgovaramo na pitanje koje smo kao impuls postavili u LabSUsu, otvorenoj platformi kustosa, umjetnika, pisaca i teoretičara – situaciji koja se sastojala od našeg jednotjednog bivanja u galeriji ŠKUC (23. – 29. lipnja 2007.). Ovaj je događaj bio logična posljedica našeg zajedničkog načina djelovanja, a bio je postavljen kao otkrivanje i preklapanje osobnog i javnog. Pri odluci da uz osobno djelujemo i unutar skupine pojedinaca (pod posebnim preduvjetima i u određenom kontekstu), za nas je bila odlučujuća spoznaja da se kreativni procesi suradnje unutar skupine oslobode nakon određenog vremena.
LabSUs je bio ekstremna situacija bivanja u osobnom, intrasubjektivnom i javnom. Istodobno je bio zasnovan kao diskurzivno događanje s mogućnošću i poticanjem razgovora među i s gostima – umjetnicima, zainteresiranom i strukovnom javnosti – sudionicima. Spomenuto pitanje koje smo neprestano nosili na bedževima glasilo je: Kustos, što je to? Iako ga možemo iščitavati na razne načine, mi se odmičemo od njegove retoričnosti, smatrajući da je to, za nas laborante Laboratorija SU, od ključnog značaja. Proces Laboratorija SU (2006/07) započeo je u studenom 2006. godine, a intenzivirao se u radnom druženju u Labinu tijekom siječnja 2007. godine.

Organizam izložbe je interakcija umjetnika, kustosa i publike unutar okvira Laboratorija SU, a sačinjavaju ga odnosi između osobnog, dvojnog i skupnog. Bez obzira što laboranti nismo skupina zajedničkih stajališta, mi zagovaramo zajedno prihvaćene odluke. Ovaj je tekst proizišao (Petra Kapš) iz stavova kustosa, Ivane Bago, Petje Grafenauer Krnc, Petre Kapš, Vasje Nagy, Mojce Puncer i Jake Železnikara, a temelji se na javnoj obznani subjektivne pozicije, koja se neprestano giba u refleksiji. Svatko od kustosa izložbe Labsus osebno/osobno preuzima odgovornost i zagovara vlastite odluke o izboru autora i umjetničkih djela. Istodobno svi sudjelujemo pri utvrđivanju uvjeta za realizaciju.

LabSUs je aktivna potraga i uspostavljanje ravnoteže među sudionicima, premda može biti i borba različitih jezika, idioma osobnog i javnog. Preispituje relacije među pojedincima i institucije. Laboratorij SU (2006./07.) predstavlja eksperiment s različitim oblicima suradnje među ljudima, a usmjeren je k traženju novih oblika rada i mogućnosti za (su)djelovanje i komunikaciju. Artikulacija vlastitih i skupnih zanimanja i vizija, vječni je izazov.

Petra Kapš