Utemeljitev, Petja Grafenauer Krnc

Moj izbor umetniških del obeh umetnikov v prvi vrsti utemeljujem z zaupanjem v pomen in kvaliteto izbranih del.

Drugi kriterij izbire je pogojen s skupno odločitvijo kuratorjev razstave, da vsak izmed nas predstavi delo enega oz. dveh avtorjev, ki ju izbere glede na subjektivni, neteoretski pogled na sodobno umetnost. Izbrala sem dva umetnika, katerih dela so blizu enemu izmed mojih pogledov na to, kaj mi predstavlja kvalitetno vizualno poetiko v sodobnosti. Dela obeh avtorjev na prvi pogled delujejo “estetska”, toda to ni estetika praznega, temveč lépo, ki je naseljeno z raziskavami zgodovine in (ali) ideologij, tako v samem svetu umetnosti, kakor širše v družbi in medijih in pretakanjem pomenov med naštetim. Med deli obeh avtorjev, ki bi jih izbrala za razstavo, sem želela vzpostaviti dialog in ta želja je gotovo vplivala na izbiro predstavljenih avtorjev, kasneje pa še na odločitev, da na razstavi predstavim avtorske knjige. Odločitev za povezavo avtorskih poetik glede na izrazni medij se je ponudila sama od sebe, gotovo pa je na izbiro vplivala moj lastni fetišistični odnos do medija knjige.

Tretji kriterij izbire je torej medij umetniškega dela. Avtorske knjige so (žal) redko razstavljene. Poleg tega sta oba avtorja svetu umetnosti znana predvsem po svojem slikarskem delu in zdi se, kakor da ostala produkcija ostaja nekako v ozadju. Ker menim, da cikel petih avtorskih knjig Hortus Conclusus Ksenije Čerče in instalacija Ištvana Išta Huzjana About words, sentences, paragraphs and an exclamation point, ki jo sestavljajo avtorske knjige Das Buch in video delo, hrvaški publiki nudijo vpogled v kvalitetno, še nevideno umetniško produkcijo, hkrati pa se med deli vzpostavi dialog, sem ju izbrala za razstavo Labsus osebno/osobno.

Petja Grafenauer Krnc