Skupna delovna platforma in e-publikacija/toolkit (pdf)

« Curating–In–Depth

Skupna delovna platforma za kuratorsko izobraževanje in prakso bo vključevala dokumentacijo izmenjav in izobraževalna gradiva. Spletna e-publikacija pa bo služila kot njena nadgradnja ter bo obenem sklep in povzetek projekta.

Curating-in-Depth.pdf
Spletna publikacija (27 MB)

Udeleženci projekta bodo po koncu projekta pripravili spletno publikacijo, ki bo vsebovala povzetke predavanj in predstavitev, spremljale pa jih bodo še dodatna besedila in izobraževalna gradiva. Publikacija bo končni rezultat projekta in bo dostopna na spletnih straneh partnerjev projekta.

Curating-on-line
Spletne aktivnosti

Obstoječi spletni strani bomo nadgradili s skupno spletno platformo za kuratorsko izobraževanje in prakso. Platforma bo gostila seznam sodelujočih v projektu, vključno s projekti posameznikov in posameznic ter povezavami do njihovih spletnih strani; spletno bralnico z dostopom do besedil, ki bodo ustvarjena z namenom informiranja udeležencev projekta o sodobnih kuratorskih diskurzih.