Ekipa 2015/2016

Interna ekipa (avgust 2015 do junij 2016)


Vodja šole:

Simona ŽvanutSimona Žvanut (1985)
Umetnostna zgodovinarka, avtorica besedil s področja sodobne umetnosti, kuratorka. Študentka doktorskega študija na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani od 2015/16. Diplomirala na dvopredmetnem študiju primerjalne književnosti in literarne teorije in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (2011).
Kurirala: mdr. Besede kot barve, barve kot besede, likovni sprehod po galeriji (Vodnikova domačija, Ljubljana, 21. 1.–14. 2. 2016), Besede kot barve, barve kot besede (Stara steklarska delavnica, Ptuj, 26.–29. 8. 2015), Borga Kantürk: Raziskovanje spomina: Zgodovine.Vaje.Zgodbe.Ponovitve. (Galerija Škuc, Ljubljana, 8.–22. 5. 2015); s Sašo Nabergoj, Dan na dan (Galerija Škuc, 12. 12. 2014–9. 1. 2015); s Sašo Nabergoj, Vseeno (Sokolski dom, Škofja Loka, 24. 10.–12. 11. 2014), Stik/h (Fürstova hiša, Ptuj, 27.–30. 8. 2014), Uni-forma (Projektna soba SCCA, Ljubljana, 29. 5.–6. 6. 2014); s Sašo Nabergoj, Studio 6 predstavlja: Liminale (Projektna soba SCCA, v okviru 7. trienala sodobne umetnosti v Sloveniji, 20. 6.–22. 7. 2013); s Sašo Nabergoj. Od novembra 2011 do septembra 2013 je z ekipo Galerije Alkatraz in Sašo Nabergoj delala raziskavo vizualne produkcije AKC Metelkova mesto, pripravili so razstavno-raziskovalna projekta: Končna postaja (v okviru te je kurirala dokumentarno razstavo Metelkova oživljena!, Galerija Alkatraz, Ljubljana, 10.–22. 9. 2013); z Ano Grobler, Sebastianom Krawczykom, Jadranko Plut, Sašo Nabergoj in Vmesna postaja (različne lokacije v AKC Metelkova mesto, 6.–25. 9. 2012).
Med leti 2011 in 2015 je bila na SCCA–Ljubljana koordinatorka šole in razstavno-raziskovalnega programa Studio 6, vodenje obeh programov je prevzela z avgustom 2015.Koordinator programa:

Miha Kelemina (1985)
Diplomiral na enopredmetnem študiju umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (2010). Leta 2011 se je vpisal v Svet umetnosti, šolo za kuratorje in kritike sodobne umetnosti, ki deluje v okviru Zavoda za sodobno umetnost, SCCA – Ljubljana. Po končanem izobraževanju je na SCCA-Ljubljana delal v arhivu in knjižnici, pozneje je bil sodelavec Postaje Diva, portala za video umetnost, trenutno pa je koordinator Sveta umetnosti ter razstavno-raziskovalnega programa Studio 6. Končal je tudi dodatno izobraževanje v projektnem menedžmentu na tečaju Vodja projekta. Je ustanovni član kolektiva OFFTIR, društva za vizualno in zvočno umetnost, s katerim se je predstavil na U3, 7. Trienalu sodobne slovenske umetnosti. V letu 2015 je bil sodelavec projekta VideoWall, od leta 2013 pa sodelavec Redakcije za kulturo in humanistične vede Radia Študent, kjer je urednik oddaje Art-Area.


Svetovalec za finance in odnose z javnostjo:

Dušan DovčDušan Dovč (1973)
Študiral je primerjalno književnost in slovenski jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Prve delovne izkušnje v kulturi je pridobival na zavodu in reviji za kulturo Emzin kot urednik in vodja projektov (1997−2002), nato na družbi za komunikacijsko upravljanje Pristop kot asistent odnosov z javnostmi (junij−december 2003). Od leta 2004 je zaposlen na Zavodu SCCA−Ljubljana kot vodja produkcije, odnosov z javnostmi in pridobivanje sredstev. Je tudi član projektne skupine fizičnega in spletnega video arhiva Postaja DIVA in koordinira program Brez žebljev in podstavkov. Aktiven je tudi v različnih skupinah za razvoj kulturne politike (član ekspertne skupine za mobilnost pri Evropski komisiji, maj–december 2011, član upravnega odbora pri društvu Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, Ljubljana od leta 2009).Svetovalka šole:

Barbara BorčićBarbara Borčić (1954)
Umetnostna zgodovinarka in anglistka; študirala medijske študije in antropologijo na ISH – Institutum Studiorum Humanitatis – Fakulteta za podiplomski humanistični študij v Ljubljani. Direktorica Zavoda za sodobno umetnost SCCA−Ljubljana. Na področju sodobne umetnosti deluje kot kustosinja, publicistka, urednica in avtorica knjig s statusom samostojne ustvarjalke na področju kulture. Prejemnica priznanja Izidorja Cankarja (2005). Članica mednarodnega združenja umetnostnih kritikov AICA (International Association of Art Critics, Pariz) in mednarodnega združenja kustosov sodobne umetnosti IKT (International Association of Curators of Contemporary Art, Amsterdam). Vodja projektov v okviru Zavoda SCCA−Ljubljana: Videodokument: Video umetnost v slovenskem prostoru 1969–1998, Videospotting, Internet Portfolio, PlatformaSCCA, Manifesta na domačem pragu, Kaj storiti z Balkansko umetnostjo, Kaj storiti z avdiovizualnimi arhivi in sourednica knjižne zbirke Žepna in publikacij PlatformaSCCA. Vodi program Brez žebljev in podstavkov in video arhiv Postaja DIVA.   Umetniški vodja ljubljanske Galerije Škuc (1982–1985), sodelavka založbe Studia humanitatis (1986–1993), odgovorna urednica revije Likovne besede (1991–1992); od leta 1993 zaposlena na Zavodu za odprto družbo – Slovenija (Open Society Institute – Slovenia) kot asistentka direktorice Sorosovega centra za sodobne umetnosti − Ljubljana (SCCA−Ljubljana) in kot njegova direktorica (1997–1999).Svetovalka šole:

Saša NabergojSaša (Glavan) Nabergoj (1971)
Končala študij umetnostne zgodovine na Univerzi v Ljubljani. Direktorica Loškega Muzeja Škofja Loka ter dolgoletna sodelavka SCCA–Ljubljana, kjer je med leti 1998 in 2015 vodila Svet umetnosti, šolo za kustose in kritike sodobne umetnosti in od leta 2004 razstavno-raziskovalni program Studio 6. Je članica mednarodnega združenja umetnostnih kritikov AICA in mednarodnega združenja kustosov sodobne umetnosti IKT. Deluje kot kuratorka, piska, urednica in predavateljica na področju sodobne umetnosti, s poudarkom na kuratorskih in kritiških praksah. Je avtorica številnih umetnostnih besedil, kurirala je številne razstave, pripravila številna predavanja in uredila več strokovnih publikacij. V okviru Vaj iz moderne umetnosti prof. dr. Rebeki Vidrih za 2. stopnjo 2012/2013 in 2013/2014, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino je pripravila in izvedla program Kuratorske in kritiške študije. V šolskih letih 2014/2015 in 2015/2016 je gostujoča predavateljica na Visoki šoli za umetnost (Univerza v Novi Gorici), kjer z dr. Petjo Grafenauer predava predmet z naslovom D.I.Y. in D.I.W.O umetnostni sistemi, Popravki dominantnega, a pomanjkljivega sistema in narativa vizualne umetnosti v Sloveniji, 1960–2000. (Foto: Voranc Vogel, arhiv Dela)Ekipa drugega letnika


Miran MoharMiran Mohar (1958)
Slikar, oblikovalec in scenograf. Živi in dela v Ljubljani. Je član skupine Irwin in so-ustanovitelj gibanja Neue Slowenische Kunst, oblikovalskega studia Novi kolektivizem in Gledališča Sester Scipion Nasice. Je tudi predavatelj na Akademiji za vizualne umetnosti Ljubljana in njen prodekan ter so-ustanovitelj gibanja Maja Farol za odprto arhitekturo.

 

Alenka Gregorič (1976)
Umetnostna zgodovinarka, kuratorka in piska. Med leti 2003 in 2009 je bila umetniška vodja Galerije Škuc, od leta 2010 pa je umetniška vodja Mestne galerije Ljubljana in Tobačne 001 – Muzej in galerije mesta Ljubljane. V letu 2009 je kurirala slovenski paviljon na beneškem bienalu in sokurirala 28. Grafični bienale v Ljubljani, leta 2011 je z Galit Eilat sokurirala 52. Oktobrski salon v Beogradu, v 2014 pa je bila ena od kuratork projekta Curated by_Vienna. Kurirala je več kot petdeset samostojnih in skupinskih razstav v Sloveniji in v tujini, kjer so med drugimi razstavljali tudi Vuk Ćosić, Jan Fabre, Omer Fast, Harun Farocki, Vadim Fiškin, Irwin, Jannis Kounellis, Rabih Morue, Ivan Moudov, Marjetica Potrč, Mladen Stilinović, Raša Todosojević, Bill Viola, Katarina Zdjelar in številni drugi. Napisala tudi številne eseje, kritike in članke za različne knjige umetnikov, kataloge in druge publikacije.  Osrednja točka njenega zanimanja je predvsem odgovornost institucij in posameznikov, ki ustvarjajo sodobno umetnost, kakor tudi njihova vloga v sodobni družbi.

Vesna Stanić
Diplomirana politologinja, samostojna svetovalka na področju aktivacije sponzorstev in trženjskih znamk, ukvarja se z upravljanjem sponzorstev na strani sponzorjev in sponzorirancev na področjih športa, okoljevarstva, sociale, kulture, umetnosti in izobraževanja, kjer skrbi za trženjsko načrtovanje produktov, upravljanje in aktivacijo sponzorskih pravic, pripravo konceptov in izvedbo aktivacijskih programov trženjskih znamk. Piše za različne medije, mdr. za Marketing magazin, Sporto idr., je tudi članica UTalk Global Blogger Network, kjer objavlja svoje spletne razmisleke o marketingu in sponzorstvih. V agenciji Pristop je kot svetovalka za komuniciranje skrbela za integrirane komunikacijske projekte različnih naročnikov iz sveta gospodarstva, nekaj malega tudi iz javne uprave (razširjena biografija na spletni strani: www.active-sponsorship.com/o-meni; vir fotografije)

Špela Polak ima 17 let izkušenj v marketingu, oglaševanju in odnosih z javnostmi – zadnjih sedem let je samostojna svetovalka. Ima izkušnje z upravljanjem projektov na mednarodni (Italija, Avstrija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Ciper), nacionalni in lokalni ravni. Med njenimi naročniki so vladne in nevladne organizacije ter gospodarstvo. Njeni projekti so bili nagrajeni z več nacionalnimi nagradami v komuniciranju in marketingu. Njeni primeri dobre prakse so objavljeni v večih knjigah. Načrtovala in izvedla je več kot 60 komunikacijskih delavnic z več kot 1.600 udeleženci.

Jana Intihar Ferjan
1981 diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Prvo zaposlitev v splošni knjižnici zaključila s strokovnim izpitom iz bibliotekarske stroke. Od 1983 v Moderni galeriji na mestu kustosinje na oddelku Dokumentacija – arhiv, bibliografija. Delovno mesto je opredeljeno kot zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje podatkov o dogajanju na področju moderne in sodobne likovne umetnosti na Slovenskem.Ekipa prvega letnika

Tevž Logar (1979)
currently works as a freelance curator. Between 2009 and 2014, he was the artistic director of Škuc Gallery in Ljubljana, Slovenia. He has curated various group and solo exhibitions in Slovenia and abroad. Recent projects include the exhibition and publication Željko Jerman (2008), Ulay: Become, (2009), Vadim Fishkin (2013), Alban Muja (2014); solo exhibitions Societe Realiste: One-way World (2010), Tanja Ostojić: Body, Politics, Agency… (2012), Bas Jan Ader: The World Was Young When Gravity Fell (2012; international group exhibitions Broken Down Walls of the Crimson Salon (2010), Displaced Divisions (2010), Disobedience, in the eyes of anyone who has read history, is man’s original virtue (2010), NSK Folk Art (2011), Beyond Occupied Images (2012); Fragments of Unspoken Thoughts (co-curated) (2012); Only to Melt, Trustingly, Without Reproach(co-curated) (2013), Crossings (2014) and co-curated the group exhibition Accretions in the Museum of Contemporary Art in Lodz, Poland (2011). In 2013, Logar curated Jasmina Cibic’s project, For Our Economy and Culture, for the Slovenian Pavilion at the 55th Venice Biennial. In 2009, Logar was already working as assistant commissioner of the Slovenian Pavilion at the 53rd Venice Biennial. Since 2009, he has been lecturing on the history of 20th century art at the Academy of Visual Arts in Ljubljana (AVA). Recently, he also worked as a screenwriter on a full-length feature documentary, Project Cancer, Ulay’s journal from November to November. In 2014, he co-founded Ulay Foundation and became one of the trustees of the artist’s oeuvre. He occasionally publishes texts and lectures on contemporary visual art and works as an editor. Logar currently lives and works in Ljubljana.

Andrej PezeljAndrej Pezelj (1978)
Rojen na Reki na Hrvaškem. Po končani gimnazijo Eugena Kumičiča v Opatiji se je vpisal na Naravoslovno-tehnično fakulteto v Ljubljani. Po dveh letih šolanja je leta 1998 začel študirati na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je leta 2003 tudi diplomiral. V času študija je v sklopu programa Erasmus obiskoval National college of Art and Design v Dublinu. Leta 2004 se je preselil v Pariz, kjer je diplomiral na Fakulteti Paris VIII. Leta 2009 se je vrnil v Ljubljano, kjer je vpisal doktorski študij na Filozofski fakulteti, smer sociologija kulture, pri mentorju Rastku Močniku. Predava teorijo in kritiko umetnosti na Visoki šoli za umetnost na Univerzi v Novi Gorici. Piše za kulturno redakcijo Radia Študent.


Rebeka VidrihRebeka Vidrih (1976)
Docentka za področje umetnostne zgodovine na Oddelku za umetnostno zgodovine Filozofske fakultete v Ljubljani. V šolskem letu 1997/98 vpisala dodiplomski samostojni študij umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomirala septembra 2004 z nalogo Umetnostni diskurz: od Vasarijevih življenj umetnikov do Gombrichove zgodbe o umetnosti (prejela Prešernovo nagrado Filozofske fakultete). V šolskem letu 2004/05 vpisala na podiplomski študij umetnosti novega veka in septembra 2008 doktorirala z disertacijo z naslovom Teorija umetnosti in umetnostne zgodovine v drugi polovici 20. stoletja: klasična tradicija in novo umetnostno zgodovinopisje (mentorja izr. prof. dr. Tine Germ in red. prof. dr. Lev Kreft). Predava Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I (16.-18. stoletje) in II (19.-20. stoletje) ter Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine.
Raziskovalno področje: zgodovina pojma umetnosti in umetnostnega zgodovinopisja, s posebnim poudarkom na vlogi, ki sta jo umetnost in teorija umetnosti igrala v družbeno-politični dejanskosti od renesanse (ko se je pojem umetnosti začel vzpostavljati) do danes (ko je deležen mnogih premislekov in pretresov).
Ekipa 2014/2015