Katja Kranjc: Knjižnica MG+MSUM

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
2. letnik (oktober 2015–junij 2016)

Modul o praktičnih delih kustosa

Petek, 15. april 2016, ob 13.00
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana


Na modulu Knjižnica MG+MSUM se bomo seznanili z delom v Knjižnici MG+MSUM, ki je največja specialna muzejska knjižnica za področje moderne in sodobne umetnosti v Sloveniji. Nahaja se v pritličju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova.

Vodja specialne knjižnice Katja Kranjc, nam je podrobno predstavila delo bibliotekarke specialne knjižnice s področja kulture, načine pridobivanja knjižničnega gradiva, mednarodne medmuzejske izmenjave katalogov, postavitev gradiva oziroma signaturni sistem v knjižnici, možnost prostega in dislociranega dostopa do gradiva, formalno in vsebinsko obdelavo knjižničnega gradiva in predvsem katalogizacijo v vzajemni bazi cobib. Zaradi značaja specialne knjižnice je bil izpostavljen poseben poudarek na podrobni vsebinski obdelavi knjižničnega gradiva, za kar je bil v knjižnici MG+MSUM narejen kontrolirani geslovnik ključnih besed za področje moderne in sodobne umetnosti, ki se ga pri katalogizaciji gradiva integrira v cobib vzajemno bazo. Ta del dejavnosti je strokovno zelo pomemben, saj zagotavlja kvalitetno obdelano knjižnično gradivo in dober servis za uporabnike.

Katja Kranjc nam je predstavila celoten lok dela v muzejski knjižnici, tudi delo z obiskovalci, pomoč pri iskanju referenčne literature in sodelovanje s kustosi pri pripravljanju razstav. Predstavila nam je tudi pomen, sestavo in obliko razstavnih katalogov oziroma informacij, ki morajo spremljati razstavo.

Katja Kranjc v oknih knjižnice MG+MSUM pripravlja tudi občasne razstave z naslovom Okno v knjižnico, kjer obiskovalcem muzeja predstavlja aktualne vsebine knjižnice, ki vabijo k poglobljenemu študiju knjižnične zbirke. Arhiv vseh razstav je dostopen tudi na spletni strani knjižnice.

Na spletni strani knjižnice Katja Krajc pripravlja tudi mesečne knjižnične novosti, prav tako pa je na spletni strani na voljo tudi aktualen seznam vseh strokovnih revij, ki jih knjižnica prejema.

 

O Knjižnici MG+MSUM

Knjižnica Moderne galerije je bila ustanovljena leta 1947, njen knjižnični fond trenutno obsega 69 000 knjig, razstavnih katalogov, strokovnih revij in časopisov. Knjižnično zbirko monografij, razstavnih katalogov, knjig s področja slikarstva, kiparstva, grafike, arhitekture, fotografije, oblikovanja, novih medijev, muzeologije in teorije umetnosti 20. in 21. stoletja dopolnjuje izbor 113-tih naslovov referenčnih strokovnih revij in časopisov. Knjižnična zbirka je nastajala predvsem z bogato medmuzejsko knjižnično izmenjavo katalogov in revij, zato hrani knjižnica izjemno in redko zbirko razstavnih katalogov od leta 1900 dalje.

Knjižnica ima listkovni in računalniški katalog. Od leta 2010 sodeluje v slovenskem vzajemnem knjižničnem katalogu COBISS, kamor sproti vnaša podatke o novih pridobitvah, postopno pa tudi starejše knjižno gradivo.

Leta 2006 so se začele priprave na obnovo Moderne galerije na Tomšičevi ulici (danes Windischerjeva ulica) in na obnovo muzejskega kompleksa na Metelkovi (danes Muzej sodobne umetnosti MSUM). Knjižnica MG se je za ves čas obnove preselila v začasne prostore v Tobačno tovarno, kjer je, zaradi prostorske stiske, pet let delovala v omejenih pogojih.

Leta 2011, v mesecu novembru, je bila knjižnica preseljena v nove prostore v Muzej sodobne umetnosti na Maistrovi 3 in nekaj mesecev pozneje, meseca maja 2012, se je ponovno odprla za obiskovalce kot knjižnica MG+MSUM.


Katja Kranjc se je v Moderni galeriji zaposlila leta 1985, takoj po študiju umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti.  Sprva je v MG delala na Oddelku za dokumentacijo, leta 1987 pa je prevzela vodenje knjižnice MG. Po opravljenem strokovnem bibliotekarskem izpitu leta 1992, se je izpopolnjevala na področju muzejskega knjižničarstva, med drugim tudi leta 1994/1995 na University of Illinois v Urbana-Champain v ZDA kot štipendistka Getty-Mortensen fundacije. Postala je aktivna članica dveh vidnih mednarodnih muzejsko knjižničarskih organizacij IFLA (Art Libraries Section) in ARLIS (Art Libraries Society of North America).


Katja Kranjc: Knjižnica MG+MSUM Katja Kranjc: Knjižnica MG+MSUM Katja Kranjc: Knjižnica MG+MSUM Katja Kranjc: Knjižnica MG+MSUM Katja Kranjc: Knjižnica MG+MSUM Katja Kranjc: Knjižnica MG+MSUM Katja Kranjc: Knjižnica MG+MSUM Katja Kranjc: Knjižnica MG+MSUM