Odnosi z javnostmi za razstavo sodobne umetnosti

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
2. letnik (oktober 2015–junij 2016)

Modul o praktičnih delih kustosa

Četrtek, 14. januar 2016, ob 16.00
Četrtek, 7. april 2016, ob 17.45

Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Temeljni namen modula je, da udeleženci s komunikacijskimi aktivnostmi podprejo svojo osnovno nalogo – pripravo končne razstave. V triurni delavnici se bodo udeleženci spoznali z osnovami načrtovanja v odnosih z javnostmi. Osredotočili se bodo na komunikacijske cilje, ciljne skupine, ključna sporočila, aktivnosti in merjenje uspešnosti. Udeleženci bodo po delavnici samostojno pripravili načrt komuniciranja, ki ga bodo v naslednjem enournem srečanju s predavateljico pregledali in dopolnili. Sledilo bo še usklajevanje pisnih gradiv.


Vodja modula

Špela Polak ima 17 let izkušenj v marketingu, oglaševanju in odnosih z javnostmi – zadnjih sedem let je samostojna svetovalka. Ima izkušnje z upravljanjem projektov na mednarodni (Italija, Avstrija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Ciper), nacionalni in lokalni ravni. Med njenimi naročniki so vladne in nevladne organizacije ter gospodarstvo. Njeni projekti so bili nagrajeni z več nacionalnimi nagradami v komuniciranju in marketingu. Njeni primeri dobre prakse so objavljeni v večih knjigah. Načrtovala in izvedla je več kot 60 komunikacijskih delavnic z več kot 1.600 udeleženci.


Prvo srečanje, januar 2016


Drugo srečanje, april 2016

Odnosi z javnostmi za razstavo sodobne umetnosti, mentorica Špela Polak Odnosi z javnostmi za razstavo sodobne umetnosti, mentorica Špela Polak Odnosi z javnostmi za razstavo sodobne umetnosti, mentorica Špela Polak Odnosi z javnostmi za razstavo sodobne umetnosti, mentorica Špela Polak