Producent v sodobni likovni umetnosti

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
2. letnik (oktober 2015–junij 2016)

Modul o praktičnih delih kustosa

Četrtek, 29. 10. 2015, ob 17.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, LjubljanaRazstava se je vrnila domov

Modul v obliki pogovora in delavnice bo udeležencem šole Svet umetnosti predstavil poklic producenta v likovni umetnosti.

17:0018:00: POGOVOR

V pogovoru med dvema producentoma, Katerino Mirović (Forum Ljubljana / Strip Core) in Dušanom Dovčem (SCCA−Ljubljana), bomo predstavili, kakšne so naloge producenta v sodobni likovni umetnosti.

Pogovor bo razdeljen na tri dele:

  • Producent v instituciji: Kakšen je prispevek producenta v projektu oz. kakšne naloge opravlja, npr. vsebinska in tehnična priprava projekta, izbor razstavnega prostora (koprodukcijska pogodba), financiranje projekta, koordinacija z umetniki in avtorji projekta, koordinacija promocije projekta, dokumentacija projekta. Pri tem se bomo posebej osredotočili na takšno institucijo, ki deluje na področju sodobne likovne umetnosti z osnovno razstavno dejavnostjo, a nima svojega razstavnega prostora. Spraševali se bomo tudi, kakšna je razlika med koproducentom in soorganizatorjem.
  • Producent vs. kurator: Kakšno je sodelovanje med producentom in kuratorjem? Ali je producent tudi kurator in obratno? Kdaj se njune naloge ločujejo in kdaj dopolnjujejo?
  • Poklic producenta: Kako pridobiti vpis v register samozaposlenih v kulturi za poklic producenta? Kakšni so pogoji in kaj vpis v register prinaša?

 

18:0019:00: DELAVNICA

Po pogovoru bomo z udeleženci šole izbrali dva primera virtualnih razstav, za katere bomo pripravili producentski načrt realizacije: Katero razstavišče je za razstavo najbolj primerno? Kakšne pravnoformalne koprodukcijske pogodbe potrebujemo med avtorji projekta (producent) in razstaviščem (koproducent)? Kakšen finančni in promocijski načrt lahko predvidimo?


Vodja modula

Dušan DovčDušan Dovč, vodja produkcije Zavoda SCCA−Ljubljana
Od leta 1997 dela v kulturi, od leta 2013 s statusom samozaposlenega v kulturi (poklic producent). Od leta 2004 član ekipe SCCA–Ljubljana. Njegovo področje delovanje so zlasti podporni programi v kulturi oziroma interdisciplinarno povezovanje sodobne umetnosti s programi raziskovanja, kuratorstva, teorije, kritike, izobraževanja, kulturne vzgoje, dokumentiranja in arhiviranja ter informiranja. V okviru SCCA–Ljubljana koordinira programe, skrbi za pridobivanje finančnih sredstev (nacionalni, lokalni, mednarodni razpisi) in za programe zaposlovanja. Občasno s sodelavci sodeluje pri pripravi razstav kot so-kurator. Od leta 2009 je član upravnega odbora pri društvu Asociacija.

Udeleženka pogovora

Katerina Mirović, kustosinja, producentka in urednica, med drugim soustanoviteljica in članica uredništva revije Stripburger ter soustanoviteljica in programska selektorica festivala Svetlobna gverila, ki je v preteklih letih s svojim delovanjem na področju vizualne umetnosti močno prispevala k razvoju domače kulturno-umetniške scene.
Diplomirala je iz sociologije kulture in etnologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Že med študijem se je ukvarjala s kulturno produkcijo – pretežno z organizacijo koncertov. Je ena izmed ustanoviteljev Strip Cora, kjer so se ukvarjali z glasbo in likovno produkcijo, leta 1992 pa so začeli z izdajanjem revije Stripburger. Uspešnost revije je moč opaziti tudi v različnih paradogodkih, kot so delavnice, predavanja in razstave. Katerina Mirović pa je skupaj z Aleksandro Stratimirović med drugim odgovorna tudi za zagon letnega festivala Svetlobne gverile, ki se je sprva leta 2007 imenoval Detektivi svetlobe, pod sedanjim imenom pa ga poznamo od leta 2008. Več: STRIP CORE: www.ljudmila.org/stripcore


Foto: arhiv SCCA-Ljubljana