Upravljanje sponzorstev

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
2. letnik (oktober 2015–junij 2016)

Modul o praktičnih delih kustosa

Sreda, 16. december 2015, ob 16.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Modul Upravljanje sponzorstev, mentorica Vesna Stanić

Na delavnici Upravljanje sponzorstev bodo udeleženci šole spoznali osnovna trženjska in komunikacijska orodja za komunikacijo s sponzorji in pridobivanje sredstev iz zasebnega sektorja na področju kulture in umetnosti. Udeleženci bodo po delavnici imeli vsa potrebna orodja, da za potrebe končne razstave v Galeriji Škuc začnejo z aktivnim iskanjem potencialnih investitorjev.

Udeleženci bodo za domačo nalogo pripravili ponudbo za sponzorje, s kakršno bodo poskušali pridobiti dodatna sponzorska sredstva za končno razstavo. Na delavnici se bodo nato na lastnih primerih in na primerih drugih sponzorskih ponudb učili, kako sponzorje kar najbolj ustrezno nagovoriti.


Vodja modula

Vesna Stanić
Diplomirana politologinja, samostojna svetovalka na področju aktivacije sponzorstev in trženjskih znamk, ukvarja se z upravljanjem sponzorstev na strani sponzorjev in sponzorirancev na področjih športa, okoljevarstva, sociale, kulture, umetnosti in izobraževanja, kjer skrbi za trženjsko načrtovanje produktov, upravljanje in aktivacijo sponzorskih pravic, pripravo konceptov in izvedbo aktivacijskih programov trženjskih znamk. Piše za različne medije, mdr. za Marketing magazin, Sporto idr., je tudi članica UTalk Global Blogger Network, kjer objavlja svoje spletne razmisleke o marketingu in sponzorstvih. V agenciji Pristop je kot svetovalka za komuniciranje skrbela za integrirane komunikacijske projekte različnih naročnikov iz sveta gospodarstva, nekaj malega tudi iz javne uprave (razširjena biografija na spletni strani: www.active-sponsorship.com/o-meni; vir fotografije)