Serija predavanj

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
1. letnik (oktober 2014–junij 2015)


Saša Nabergoj in Rebeka Vidrih: Umetnost XX. stoletja. Poglavja.
10 predavanj
Pregled umetniških praks, gibanj in družbeno političnega konteksta ter ključnih premikov v razumevanju, tematiziranju, analizi in historizaciji likovne umetnosti v 20. stoletju.

Barbara Borčič: Video kot orodje in izrazno sredstvo umetnikov.
2 predavanji
O rabi videa kot izraznemu sredstvu. Tematski pregled video produkcije v slovenskem prostoru.

Saša Nabergoj: Dolce Far Niente: Hvalnica lenobi
predavanje
Predavanje raziskuje 18. stoletje, kamor segajo korenine naše obsedenosti z delom in produktivnostjo. Takrat se je v okviru razsvetljenstva formiral kapitalistični ekonomski sistem, znotraj katerega se je pojavil racionalen diskurz o delu in ekonomiji. A istočasno se je vzpostavil tudi alternativni diskurz, ki slavi lenobo. Tu najdemo začetke odpora do sodelovanja v socialnem projektu, utemeljenem na delovni etiki, in začetek skepticizma do prepričanja, da sta produktivnost in proizvodnja dobrin naša ultimativna življenjska cilja. S pomočjo umetnikov, kot so Kazimir Malevič, Marcel Duchamp in Mladen Stilinović, bomo pretresli vsesplošno sprejet krog “dobave” in “povpraševanja”, ki poganja sodobno potrošniško družbo 21. stoletja. Lenobo bomo skušali razumeti kot alternativo, ki lahko nujo po (multi)produkciji preobrne v svobodo za produkcijo.