Obiski ateljejev

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
1. letnik (oktober 2014–junij 2015)


Vodi: Tevž Logar

Delo kustosa poteka na različnih nivojih in velik del le tega se odvija predvsem izven galerijskega prostora, saj je le ta nekakšen sklepni trenutek v celotnem procesu dela. Strukturirani galerijski razstavni programi in individualni kuratorski projekti poskušajo spremljati razvoj področja sodobne vizualne umetnosti, kar vključuje sledenje trendom predstavljanja umetnosti, teoretskim diskurzom in nenehnemu razvoju umetniških praks.

Ena izmed metod dela kustosa, vsekakor ena izmed pomembnejših, je obisk ateljeja umetnika, ki omogoča oseben stik kustosa z umetnikom, posledično s tem pa tudi bolj celosten pristop k umetniškemu delu. Tekom delovnega leta se bodo udeleženci šole Svet umetnosti, na individualni in skupinski bazi, srečevali z umetniki v njihovih ateljejih, svoja »ateljejska odkritja«, pa bodo v obliki krajših predstavitev na mesečnih srečanjih, posredovali svojim kolegom. Obiski ateljejev bodo strukturirani tako, da bodo udeleženci šole Svet umetnosti postavljeni v situacije, s katerimi se kustos redno srečuje v procesu svojega dela.


V ateljeju Mete Grgurevič, 29. 1. 2015
Foto: Miha Poljak

Obisk ateljeja Vadima Fishkina, 15. 1. 2015

V ateljeju Tanje Lazetić, 18. 12. 2014
(srečanje v Projektni sobi SCCA)

V ateljeju Zore Stančič, 27. 11. 2014
Foto: Miha Poljak

V ateljeju Zore Stančič, 27. 11. 2014 V ateljeju Zore Stančič, 27. 11. 2014 V ateljeju Zore Stančič, 27. 11. 2014 V ateljeju Zore Stančič, 27. 11. 2014

V ateljeju Mihe Štruklja, 13. 11. 2014
(srečanje v Galeriji Gregorja Podnarja z ogledom razstave Napetosti s Tevžom Logarjem, 11. 11.–5. 12. 2014)

V ateljeju Romana Uranjeka, 30. 10. 2014

 


Obiski ateljejev v 14. letu