Razvoj 2006/07

V desetem letu Sveta umetnosti se program šole posveča tudi delu na prenovljenem kurikulumu; analizi in ovrednotenju preteklih devetih let in razmisleku o vsebini in formi prihodnjih letnikov.

K debati o kuratorski praksi in različnih modelih izobraževanja na področju sodobne umetnosti, njihovih elementih, teoretski utemeljitvi in udejanjanju v praksi smo pritegnili številne domače in tuje strokovnjake.

Pripravljamo posvete, predavanja in delavnice.