Sedemnajsto leto 2018/2020


 


PROGRAM PRVEGA LETNIKA 2018/2019

______

MODUL 1: ZGODOVINA RAZSTAVLJANJA IN KURATORSKIH PRAKS

Modul bo ponudil zgodovinski pregled praks razstavljanja moderne in sodobne umetnosti. Predstavili bomo ključne točke in mehanizme, ki so skozi zgodovino oblikovali fenomene razstavljana, razstavišč, umetnostnih institucij in vlogo kuratorja/kuratorke.

Modul izvajata Asta Vrečko in Miha Kelemina.

______

MODUL 2: UMETNOSTNI SISTEMI IN KULTURNA POLITIKA

Predavatelj in predavateljici bodo predstavili kulturno politiko v Sloveniji, očrtali osnovne podobnosti in razlike med delovanjem sistema sodobne umetnosti v Sloveniji in v mednarodnem prostoru ter razmišljali o možnih oblikah (re)organizacije. Razstavišča sodobne umetnosti, katerih programske smernice bomo analizirali, bomo obiskali v sklopu modula Kuratorsko mapiranje.

Modul izvajajo Tjaša Pureber, Tevž Logar in Saša Nabergoj.

______

MODUL 3: FINANCIRANJE RAZSTAV IN PROJEKTOV SODOBNE UMETNOSTI

V modulu, sestavljenem iz predavanj in praktičnih delavnic, se bodo udeleženci in udeleženke seznanili s finančnimi mehanizmi podpor za delovanje v kulturi in umetnosti na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. Spoznali bodo tudi, katere institucije nudijo servisno podporo pri pridobivanju finančnih sredstev za kulturne projekte. Predavatelja z dolgoletnimi izkušnjami na področju financiranja kulture bosta predstavila osnovne gabarite, kako najti in se znajti med različnimi razpisi ter pripraviti uspešno prijavo.

Modul izvajata Dušan Dovč in Ines Kežman, Zavod Motovila.

______

MODUL 4: PISANJE O SODOBNI UMETNOSTI

Veščine pisanja, analiziranja in vrednotenja umetnosti so ključne tako za produkcijo sodobne umetnosti kot za njeno refleksijo. V sklopu modula se bodo udeleženci in udeleženke po ogledu razstav sodobne umetnosti na dveh seminarjih lotili pisanja kritik obiskanih razstav in analize posameznih umetniških del. Seminarja bosta pospremljena s predavanjem o umetnostnih žanrih in dvema praktično usmerjenima delavnicama, kjer bomo pogledali, kako zasnovati različne vrste besedil ter kateri normativnimi priročniki, korpusi in orodja so nam lahko ob tem v pomoč.

Modul izvajajo Urban Šrimpf, Lenart J. Kučić, Lara Plavčak, Barbara Borčić, Miha Kelemina in Asta Vrečko.

______

MODUL 5: TEORIJA IN FILOZOFIJA SODOBNE UMETNOSTI

V sklopu dveh bralnih seminarjev, predavanj in diskusij se bomo seznanili s pomembnimi filozofskimi in teoretskimi koncepti minulega stoletja. Vzpostaviti bomo poskušali povezave med različnimi teoretskimi pristopi, ki bodo udeleženkam in udeležencem šole pomagali pri razmišljanju o sodobni umetnosti.

Modul izvajajo Gregor Moder, Jasna Jernejšek in kolektiv ŠUM.

______

MODUL 6: KURATORSKO MAPIRANJE

Na obiskih umetnostnih razstav v Ljubljani, po Sloveniji in na ekskurzijah v bližnja mednarodna središča bodo udeleženci in udeleženke šole spoznali delovanje različnih javnih zavodov, neodvisnih umetnostnih institucij ter posameznikov in posameznic. Oglede bodo dopolnjevale moderirane diskusije in pogovori s kuratorkami, kuratorji ter drugimi kulturnimi delavci in delavkami.

Modul izvajajo Vladimir Vidmar, Jasna Jernejšek, strokovni sodelavci/-ke razstavišč sodobne umetnosti.

______

MODUL 7: DELO V PRAKSI

Delu v praksi je posvečen predvsem drugi letnik šole, ki je osredinjen okrog priprave in izvedbe končne razstave. Udeleženci in udeleženke šole pa bodo imeli že tekom prvega letnika priložnost pridobivati praktične izkušnje na področju snovanja in postavljanja razstave sodobne umetnosti. Praktični vpogled v kuratorsko delo bodo pridobili tudi v okviru srečanj Kuratorska raziskava, kjer bodo pripravili svoj virtualni razstavni projekt. S podobnim projektom, virtualno razstavo, ki jo udeleženci in udeleženke pripravijo čez poletje, se zaključi prvi letnik šole.

Modul izvajajo Vladimir Vidmar, sodelavci SCCA-Ljubljana, strokovni sodelavci/-ke razstavišč sodobne umetnosti.PROGRAM DRUGEGA LETNIKA, 2019/2020

______

MODUL 1: RAZSTAVA

Udeleženci in udeleženke bodo pod mentorskim vodstvom kuratorke Alenke Gregorič in umetnika Mirana Moharja zasnovali in izvedli svojo končno razstavo v Galeriji ŠKUC. Razstava bo končni rezultat in obenem sklep dvoletnega izobraževanja v šoli Svet umetnosti.

Modul izvajata Alenka Gregorič in Miran Mohar.
______

MODUL 2: MENEDŽMENT IN PRODUKCIJA RAZSTAVE

V modulu se bomo preko predavanj in praktičnih delavnic spoznali z osnovami kulturnega menedžmenta in delom producenta/-ke v sodobni umetnosti. Udeleženci in udeleženke bodo pridobili osnovna znanja, informacije in veščine upravljanja s sponzorskimi sredstvi ter se naučili uspešnega komuniciranja z javnostmi.

Modul izvajajo Urška Comino, Yasmin Martin Vodopivec, Dušan Dovč in Polona Lovšin.
______

MODUL 3: OBLIKOVANJE IN TEHNIČNA PODPORA RAZSTAVE

Modul bo posvečen tehničnim in oblikovnim vidikom snovanja razstave od njene preliminarne, pripravljalne faze pa vse do operativne faze in postavljanja umetniških del v prostor. Izdelali bomo tehnični načrt in se seznanili z mutimedijo ter zadregami neinteraktivne multimedijske tehnologije kot komunikacijskega orodja na umetnostni razstavi. Posebno pozornost bomo namenili oblikovanju razstave in inovativnim in praktičnim metodologijam reševanja izzivov, ki jih predstavlja medij razstave.

Modul izvajajo Luka Hribar, Miha Kelemina in Vesna Bukovec.
______

MODUL 4: PRIPRAVA RAZSTAVE IN PODPORNIH VSEBIN

Dogajanje na razstavi se ne konča z odprtjem, ampak njeno vsebino dopolnjujejo, osmislijo in interpretirajo različni spremljevalni dogodki, namenjeni različnim ciljnim občinstvom, nemalokrat razstavo pospremi tudi spremna publikacija in/ali spletna stran.

Modul izvajajo Urška Jurman, Lenart J. Kučić in Adela Železnik.
______

MODUL 5: KURATORSKO MAPIRANJE

Na obiskih umetnostnih razstav v Ljubljani, po Sloveniji in na ekskurzijah v bližnja mednarodna središča bodo udeleženci in udeleženke šole spoznali delovanje različnih javnih zavodov, neodvisnih umetnostnih institucij ter posameznikov in posameznic. Oglede bodo dopolnjevale moderirane diskusije in pogovori s kuratorkami, kuratorji ter drugimi kulturnimi delavci in delavkami.

Modul izvajajo Jana Ferjan, Teja Merhar, Lara Plavčak, Asta Vrečko in strokovni sodelavci/-ke razstavišč sodobne umetnosti.