Udeleženke šole 2018/2020

2. letnik


Tia Čiček (1992) je magistrica umetnostne zgodovine (2019, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani) in samozaposlena kuratorka, producentka in recenzentka/kritičarka, ki je kurirala številne samostojne in skupinske razstave v lokalnem in mednarodnem prostoru. Med letom 2016 in 2019 je koordinirala program in vodila prodajo Galerije DobraVaga, zaradi zanimanja za sodobno umetnost v širšem kot tudi v lokalnem kontekstu se je v letu 2018 udeležila tečaja Thinking With Works of Art pod mentorstvom Ruth Noack in Grace Samboh v sklopu International Summer Academy of Fine Arts Salzburg ter se vpisala v Šolo za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti. Od januarja leta 2020 deluje kot umetniška vodja Galerije Škuc. (foto: osebni arhiv)


Kristina Ferk (1992) je leta 2016 diplomirala iz Umetnostne zgodovine in Latinskega jezika, književnosti in kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot študentka je delala v Mestni galeriji Ljubljana in Galeriji Kresija. Na Oddelku za umetnostno zgodovino je sodelovala v projektni skupini Vitrina meseca, asistirala pa je tudi pri pripravi in postavitvi osrednje razstave UNICUM 2018. Po eni strani se zanima za sodobno umetniško produkcijo in strategije njenega razstavljanja, po drugi pa tudi za antično umetnost. Od leta 2019 je zaposlena v Galeriji Kresiji. (foto: osebni arhiv)


Katja Filovski (1994), rojena v Ljubljani, je leta 2018 zaključila dvopredmetni študij umetnostne zgodovine in japonologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2017 aktivno sodeluje pri izvajanju pedagoškega programa v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani ter deluje kot prostovoljka v društvu Škuc. (foto: osebni arhiv)


Lara Mejač (1994) trenutno zaključuje študij umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2014 kot zunanja sodelavka izvaja andragoške in pedagoške programe v Mestnem muzeju in Plečnikovi hiši ter kot informatorka dela v Galeriji Vžigalica in Galeriji Jakopič. Od leta 2016 je del kolektiva galerije DobraVaga, kjer se je preizkusila tudi v kuriranju in postavljanju nekaterih razstav. V sodelovanju z galerijo DobraVaga in Plečnikovo hišo je leta 2017 kurirala skupinski razstavni projekt JOŽE. Poleg tega je koordinatorka programa Muralizem v sklopu umetniškega festivala na Jesenicah in sokuratorka trenutnega cikla ljubljanske Ulične galerije TAM-TAM. (foto: osebni arhiv)


Anja Seničar (1992) je diplomirala iz programa Oblikovanja vizualnih komunikacij – smer Fotografija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Izobraževanje nadaljuje na magistrskem študiju fotografije na ALUO v Ljubljani. Kot avtorica in organizatorka je sodelovala pri razstavah v Sloveniji in tujini (Poljska, Slovaška). Je soustanoviteljica mariborske Mišnice – fotografske temnice, ki deluje v multimedijskih prostorih GT22 v Mariboru. V fotografskem mediju eksperimentira in raziskuje, trenutno predvsem odnose med fotografskimi podobami in družbo, ki je vsakodnevno preplavljena z (vizualnimi) informacijami. (foto: osebni arhiv)


Rea Vogrinčič je leta 2018 diplomirala na oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Trenutno nadaljuje podiplomski študij na oddelku za kiparstvo (ALUO). V svojem delu raziskuje prakse, vezane na procesualnost, beleženje, ponavljanje, performans, zvok, mejo med končnim in ne-končnim. (foto: osebni arhiv)

 

 1. letnik


Nevena Aleksovski (1984) je leta 2008 diplomirala iz slikarstva na Akademiji umetnosti v Novem Sadu, leta 2014 pa magistrirala iz kulturologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Aktivna je na področjih risbe, slikarstva, ilustracije in umetniških fanzinov.  V svojih delih skozi ekspresiven, intimističen, fragmentaren likovni jezik tematizira krhkost določenih psiholoških stanj ter družbenih vlog. Za svoj umetniški fanzin je leta 2016 prejela glavno nagrado na natečaju ZINE VITRINE dvatwozwei. Večkrat je razstavljala samostojno, v sodelovanju z drugimi umetnicami in umetniki ter na raznih skupinskih razstavah v Sloveniji, Srbiji, Nemčiji in na Hrvaškem. Med drugim se je predstavila v Mednarodnem grafičnem likovnem centru na skupinski razstavi Zini!, Sodobna zinovska produkcija (2017) in na skupinski razstavi Neki piše v galeriji Vodnikove domačije v okviru zavoda SCCA Ljubljana (2017). Samostojno je med drugim razstavljala v Galeriji P74 (2018) in v Kino Šiški (2017). Aktivna je tudi v pedagoškem delu, v okviru različnih projektih za otroke in mladino v galerijah ŠKUC in Alkatraz v Ljubljani. Ilustrirala je zbirko poezije Ljubica Rolanda Barthesa pesnice Ane Makuc, ki je bila leta 2016 nagrajena z Veronikino nagrado. (foto: Nada Žgank)


Tajda Češarek (1991) je zaključila dodiplomski študij notranje opreme na Visoki šoli za Dizajn v Ljubljani (2014) ter magistrski študij iz oblikovanja na Akademiji za oblikovanje in umetnostne obrti v Göteborgu na Švedskem (2017). Magistrirala je z nalogo Standing Between Reality and its Presentation – visual narrative about faces captured into digital images (Med realnostjo in njeno prezentacijo: vizualna pripoved o obrazih ujetih v digitalne podobe), v kateri se je ukvarjala z odnosom med tehnološkimi procesi in družbo. Kot zunanja sodelavka od leta 2016 sodeluje z Galerijo Miklova hiša (Ribnica), kjer v letu 2018 skrbi za vizualno podobo aktivnosti ob 30-letnici galerije. Je ustanovna članica društva BIRO 22 za kreativne dejavnosti, s katerim v sodelovanju z drugimi partnerji pomagajo soustvarjati Celostni pedagoški program Galerije Miklova hiša. (foto: osebni arhiv)


Tia Čiček (1992) je diplomirana umetnostna zgodovinarka, ki trenutno zaključuje magistrski študij umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zadnja leta deluje predvsem kot kuratorka in producentka sodobne umetniške produkcije v prostorih Kino Šiška in DobraVaga. Na oddelku za umetnostno zgodovino pa je od 2017 tudi del projektne skupine pod mentorstvom dr. Katje Mahnič, ki se ukvarja s priložnostnimi razstavami različnih umetnostnozgodovinskih vsebin. Zaradi zanimanja za sodobno umetnost v širšem kontekstu se je poleg študija še dodatno izobraževala na krajšem tečaju v sklopu International Summer Academy of Fine Arts Salzburg. Zanimajo jo predvsem področja muzeologije sodobne umetnosti in sodobne umetnosti v umetnostnozgodovinskem diskurzu ter vprašanje vloge kuratorja v lokalnem kot tudi v mednarodnem kontekstu. (foto: osebni arhiv)


Kristina Ferk (1992) je leta 2016 diplomirala iz Umetnostne zgodovine in Latinskega jezika, književnosti in kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot študentka je delala v Mestni galeriji, zdaj pa to delo nadaljuje v Galeriji Kresija in drugih razstavnih prostorih MOL, kjer opravlja osnovno tehnično in administrativno pomoč pri postavitvi razstav. Na Oddelku za umetnostno zgodovino sodeluje v projektni skupini Vitrina meseca, asistirala pa je tudi pri pripravi in postavitvi osrednje razstave UNICUM 2018. Po eni strani se zanima za sodobno umetniško produkcijo in strategije njenega razstavljanja, po drugi pa tudi za antično umetnost. (foto: osebni arhiv)


Zala Ferlinc (1995) rojena v Slovenj Gradcu, je študentka sociologije kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V študijskem letu 2016/2017 je pod okriljem Lutkovnega gledališča v Ljubljani obiskovala Malo šolo kritiškega pisanja. Gledališke kritike je od leta 2016 objavljala na spletnih portalih Koridor in Sigledal. O svojem glavnem področju zanimanja, zvočni umetnosti, se je septembra 2018 dodatno izobraževala na Universität der Künste v Berlinu. (foto: osebni arhiv)


Katja Filovski (1994), rojena v Ljubljani, je leta 2018 zaključila dvopredmetni študij umetnostne zgodovine in japonologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2017 aktivno sodeluje pri izvajanju pedagoškega programa v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani ter deluje kot prostovoljka v društvu Škuc. (foto: osebni arhiv)


Tisa Neža Herlec (1996) končuje dodiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V letu 16/17 se je udeležila študijske izmenjave na École nationale supérieure de Dijon v Franciji. V lastni praksi hibridno združuje medije (od zvoka, podobe do pisanja) ter v zadnjih dveh letih aktivno razstavlja. Ukvarja se s skupnim in vsakdanjim, tendira k razumevanju časa in prostora, okoliščin, v katerih živi in deluje. Zanima jo metodološkost produkcije umetniških del, participatorne prakse, goji kritičen odnos do institucije ter pogojev dela v kulturi, ki se kaže tudi v njenem delovanju v alternativnih prostorih ter vodi njen razmislek o sodobnih kuratorskih praksah. Zadnja štiri leta deluje v Modrem kotu, prostoru v Avtonomni Tovarni Rog, kjer organizira in prisostvuje. Je štipendistka MOL. (foto: arhiv SCCA-Ljubljana)


Lara Mejač (1994) trenutno zaključuje študij umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2014 kot zunanja sodelavka izvaja andragoške in pedagoške programe v Mestnem muzeju in Plečnikovi hiši ter kot informatorka dela v Galeriji Vžigalica in Galeriji Jakopič. Od leta 2016 je del kolektiva galerije DobraVaga, kjer se je preizkusila tudi v kuriranju in postavljanju nekaterih razstav. V sodelovanju z galerijo DobraVaga in Plečnikovo hišo je leta 2017 kurirala skupinski razstavni projekt JOŽE. Poleg tega je koordinatorka programa Muralizem v sklopu umetniškega festivala na Jesenicah in sokuratorka trenutnega cikla ljubljanske Ulične galerije TAM-TAM. (foto: osebni arhiv)


Neža Pavšič (1987) je leta 2014 diplomirala Fakulteti za humanistične študije v Kopru, smer Kulturne študije in Antropologija. Raziskuje različne veje umetniških izrazov, plesa, glasbe ter vizualne vsebine. Leta 2014 je sodelovala pri produkciji predstav sodobnega plesa Zavoda Emanat, od leta 2015 pa sokoordinira Festival eksperimentalne umetnosti Šina. Je ustanoviteljica galeristične platforme Galetrias, ki združuje in smiselno povezuje delovanje treh idrijskih galerij, kjer od ustanovitve l. 2016 vodi in asistira pri kuriranju razstav in spremljevalnih programov. V produkciji glasbene umetnosti in kuratorstva sodeluje z Zavodom Jazz Cerkno. Zanimajo jo sodobni pristopi umetnosti v odnosu s tradicionalnimi oz. klasičnimi vsebinami, ples in primarno gibanje, eksperimentalna glasba ter vizualne interakcije. (foto: Iztok Zupan)


Anja Seničar (1992) je diplomirala iz programa Oblikovanja vizualnih komunikacij – smer Fotografija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Izobraževanje nadaljuje na magistrskem študiju fotografije na ALUO v Ljubljani. Kot avtorica in organizatorka je sodelovala pri razstavah v Sloveniji in tujini (Poljska, Slovaška). Je soustanoviteljica mariborske Mišnice – fotografske temnice, ki deluje v multimedijskih prostorih GT22 v Mariboru. V fotografskem mediju eksperimentira in raziskuje, trenutno predvsem odnose med fotografskimi podobami in družbo, ki je vsakodnevno preplavljena z (vizualnimi) informacijami. (foto: osebni arhiv)


Rea Vogrinčič je leta 2018 diplomirala na oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Trenutno nadaljuje podiplomski študij na oddelku za kiparstvo (ALUO). V svojem delu raziskuje prakse vezane na procesualnost, beleženje, ponavljanje, performans, zvok, mejo med končnim in ne končnim. (foto: osebni arhiv)