Seminar iz pisanja

Seminar iz pisanja, ki smo ga vpeljali v sedmem letniku (2003/2004), zapolnjuje vrzel v teoretski in kritiški refleksiji ter spodbuja pisanje o sodobnih umetniških praksah in iniciira nove diskurze, metode zapisovanja in zgodovinjenja umetniških praks.
Seminar je sestavljen iz serije delavnic, predavanj in individualnega dela.

Posamične delavnice, ki jih vodijo gostujoči strokovnjaki, so namenjene seznanjanju z različnimi žanri pisanja in medijskih predstavitev ter praktičnemu preizkušanju v njih: teorija in zgodovina umetnostne kritike; zgodovinjenje sodobne umetnosti; intervju; kolumna; tekst za katalog; interpretacija umetniškega dela; predstavitev v medijih: televizijski prispevek; ter časopisni članek in kritika …

Leta 2005 smo v sodelovanju z uredništvom revije Likovne besede odprli rubriko Svet umetnosti, ki predstavlja tekste, napisane v okviru Seminarja iz pisanja kot delovne naloge pri posamičnih delavnicah ali kot zaključne in samostojne eseje.