Pomoč pri pripravi razstav sodobne umetnosti

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Praktični del programa je zaobjet v 2. letniku šole s pripravo in izvedbo končne razstave. Udeleženci in udeleženke šole pa bodo imeli že tekom 1. letnika priložnost pridobivati praktične izkušnje na področju snovanja in postavljanja razstave ter spremljevalnega programa ob dveh razstavah, ki ju načrtujemo.

Marca 2017 smo v Vodnikovi domačiji v okviru Studia 6 pripravili skupinsko razstavo Neki piše, ki je raziskovala vključevanje pisanega besedila v umetniška dela, v maju pa smo v Galeriji Škuc pripravili Razstavo ob dvajseti obletnici šole Svet umetnosti re-.