Virtualne razstave

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Po koncu prvega letnika bodo udeleženci in udeleženke zasnovali lastno virtualno razstavo, ki jo bodo pred začetkom drugega letnika predstavili mentorjema in drugim udeležencem šole. Pri snovanju razstave bodo upoštevali specifike izbranega razstavišča sodobne umetnosti, v pomoč pa jim bo znanje, ki ga bodo pridobili tekom prvega letnika.

Glede na predloženo virtualno razstavo in predhodno uspešno delo v okviru programa bomo manjšo skupino udeležencev in udeleženk povabili k vpisu v drugi letnik šole.

Virtualne razstave udeležencev in udeleženk šole