Alenka Pirman: Umetnostni sistem. Vpogled

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Naj vas ne zmede poetični naslov izobraževalnega programa. Svet umetnosti ni nekaj posebnega. Tudi v njem vladajo institucije, obstajajo specializirani poklici, potekajo kapitalske transakcije … V štirih urah bomo skozi diskusijo poizkušali odgovoriti na naslednja vprašanja: Iz česa je sestavljen umetnostni sistem? Kakšno mesto imajo v njem razstave? Kdo jih financira? Kako se v takem sistemu znajde kustos kot poslovni subjekt?

 

Alenka Pirman: Umetnostni sistem. VpogledAlenka PirmanAlenka Pirman (1964)
Umetnica, samozaposlena v kulturi. Diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (1989). Med letoma 1996 in 1998 je študirala antropologijo vsakdanjega življenja na Institutum studiorum humanitatis (ISH) v Ljubljani. Od 2013 dela na doktoratu iz heritologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s preučevanjem družbene vloge umetnika pri posredovanju kulturne dediščine. V 90-ih se je njeno delo navezovalo predvsem na izmišljene institucije: SK8 Muzej (1991–93), RIGUSRS Raziskovalni inštitut za geoumetniško statistiko RS (1997, z Vukom Ćosićem in Ireno Woelle) in Inštitut za domače raziskave (1994–98). Sodelovala je z umetniškimi kolektivi, kot so Luther Blissett/01.org (1998) in Bughouse (2002–03). Izvedla je nekaj metodoloških razstavnih projektov, mdr. je delala z zbirko nemških izposojenk (Arcticae horulae, 1991–98), z deponirano zbirko Policijskega muzeja (Primer. Umetnost in kriminaliteta, 2005, z Biserko Debeljak) in se v nadaljevanju posvetila razvoju efemernih umetniških del (Deveta Koromandija, od 2007). Od leta 2004 deluje v okviru Društva za domače raziskave (DDR), kjer se ukvarja s fenomenom ljubiteljskega zbiranja (razstave v Kabinetu 2005–10) in preučevanjem transformacije statusa predmeta skozi tržne, umetniške in muzealske procese (mednarodni projekt Trda dejstva, 2012–13). Leta 2014 je v MGLC pripravila prvo večjo pregledno razstavo svojega umetniškega delovanja. Povezava do spletne strani.